Nils Andreas Stensønes blir ny etterretningssjef

Han ledet Sjøforsvaret da Helge Ingstad forliste. Nå er Nils Andreas Stensønes (56) utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gir blomster til Nils Andreas Stensønes som er ny sjef for Etterretningstjenesten Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Viseadmiralen overtar som etterretningssjef etter generalløytnant Morten Haga Lunde, som går av med pensjon før nyttår. Han tiltrer som etterretningssjef i løpet av høsten.

Den nye e-sjefen sier til NTB at det ennå er for tidlig for ham å si hva som blir hans visjon som etterretningssjef, men det blir uansett viktig å utvikle tjenesten på bakgrunn den nye E-loven som Stortinget vedtok i vår.

Loven gir blant annet E-tjenesten fullmakter til å samle inn og lagre metadata om nordmenns nettrafikk som krysser landegrensene.

– Loven skaper et veldig godt grunnlag for god kontroll med tjenestens virksomhet, samtidig som den gir et godt grunnlag for å utvikle en effektiv og god E-tjeneste for dagens og fremtidens behov, sier Stensønes.

Ledet Sjøforsvaret under fregattforlis

Den nye E-sjefen har vært sjef for Sjøforsvaret siden 2017. Han fikk dermed en framtredende rolle i håndteringen av fregatten Helge Ingstads forlis i 2018.

Stensønes sier at han gjerne skulle ha vært ulykken foruten, men at han har lært mye av hendelsen.

– Når en ulykke skjer, er jeg opptatt av å ta vare på folkene våre først, så er det å lære mest mulig av hendelsen fortløpende, og det siste er å levere tjenester selv om man behandler ettervirkninger, sier han.

God erfaring med kriseledelse

Av forsvarssjefen og forsvarsministeren beskrives Stensønes, med sin brede erfaring fra Forsvaret, som den klart best kvalifiserte kandidaten til stillingen.

At han var leder for Sjøforsvaret da Helge Ingstad-forliset skjedde, var i seg selv verken et pluss eller et minus i ansettelsesprosessen, forklarer forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

– Det som var et pluss, var måten han håndterte det på. Han hadde veldig fokus på å ta vare på folkene, og gikk ikke i fella og begynte å spekulere i årsakssammenhenger. I tillegg var han veldig åpen om alt han kunne være åpen om, sier han.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) peker på den nye E-sjefens evne til krisehåndtering i forbindelse med Helge Ingstad-forliset som en god erfaring å ha i sekken.

– Jeg mener han gjorde en veldig god jobb som leder av Sjøforsvaret under krisen med Helge Ingstad, og det er også en erfaring som blir nyttig, sier han.

– Viktig med åpenhet

Det siste året har E-tjenesten vært i medienes søkelys i forbindelse med blant annet Frode Berg-saken. På spørsmål om hvordan han skal opprettholde tilliten til tjenesten, svarer Stensønes:

– Det er viktig med åpenhet om det vi kan være åpne med, og sørge for at vi leverer gode vurderinger og fakta. Det er egentlig det som er grunnlaget for å bygge opp en tillit, uansett hvor man er. Jeg regner med at det også gjelder i dette tilfellet.

Den nye E-sjefen har lang fartstid fra Sjøforsvaret og har gått gradene i Forsvaret siden 1983. 56-åringen har også vært sjef for operasjoner ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Han er født i Etiopia og oppvokst i Sandefjord. På fritiden liker Stensønes å seile. Nå bor han og familien i Bergen, og han planlegger ikke flytting selv om den nye jobben er i Oslo.