Politikk

Nå begynner Høie å få oversikt over sykehjemskøen

300 på venteliste. Det er fasit før helseministeren har fått inn tall som viser størrelsen på sykehjemskøen fra folkerike fylker som Oslo, Akershus og Rogaland

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har snart full oversikt over hvor mange pleietrengende det er som har krav på sykehjemsplass, men som ennå ikke har fått det. Terje Pedersen / NTB scanpix

 • Solveig Ruud
  Journalist

– Det er viktig med åpenhet om hva som er situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han begynner nå å få den første offisielle oversikten over hvor mange som akkurat nå venter på en sykehjemsplass de har krav på, og som de har fått vedtak om at de skal få, men ennå ikke har fått.

Det har tidligere ikke vært lov å sette folk på venteliste til sykehjemsplass.

– Regjeringen har innført ventelister for å gi mer forutsigbarhet og trygghet for pleietrengende og deres pårørende, sier Høie.

Forutsetningen for å stå på venteliste, og ikke umiddelbart få den plassen man har krav på, er at man i påvente av plassen får et tilbud som er helsemessig forsvarlig.

Høie ba i utgangspunktet landets fylkesmenn om en oversikt som viser hvor mange som totalt står på venteliste i alle landets kommuner. Men innen fristen som gikk ut 2. september, klarte bare ni av 19 fylker (inkludert Oslo) å levere fra seg tall.

 • 103-år gamle Alfhild Valeur står ikke på venteliste for sykehjemsplass. Det mener kommunen hun er for frisk til.

Mange venter i Buskerud og Troms

Tilsammen 193 kommuner har avgitt rapport. Av disse har 100 kommuner etablert ventelister, og det er tilsammen 300 personer som venter på sykehjemsplass.

Tallmaterialet Høie så langt sitter på, viser at det f.eks. står 51 på venteliste i Buskerud, 62 i Troms 58 i Hordaland og 44 i Oppland.

I motsatt ende av skalaen finner man Sogn og Fjordane og Finnmark. Der står henholdsvis ti og fire personer på venteliste.

Helseministeren: Ikke godt nok

Den første tilbakemeldingen Høie nå har fått, viser at ikke alle er i gang. Ikke alle har derfor endelige tall for sine fylker.

– Det er flere kommuner som mangler ventelister. Det er ikke godt nok. Jeg forventer at samtlige kommuner får på plass en oversikt så raskt som mulig, sier statsråden.

Representerer litt under halvparten av befolkningen

– Det er et tidsbilde av hvor mange som venter på plass i Kommune-Norge, sier Høie, som anslår at de tallene han har fått så langt, representerer litt under halvparten av landets befolkning.

– Tallene vil bli mest interessante å følge over tid. De vil svinge litt fra gang til gang. Det er først når man har fått en tidsserie, man kan følge med om man er i rute med å bygge nok plasser, sier han.

Skal legge press på kommunene

I det systemet Helsedirektoratet nå bygger opp, er planen å presentere fullstendige tall fra kommunene hver tredje måned. Den første runden med kartlegging var et ekstraordinært forsøk for å sjekke i hvilken grad kommunene har gjort det Regjeringen har bedt om: innføre lokale forskrifter som definerer hva som skal til for å få et heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Innbakt i det nye regelverket er føring av ventelister.

Høie mener ventelistene vil bidra til et press på kommunene for å skaffe til veie nok plasser. Han gir uttrykk for at han er glad for at lovendringen endrer innstillingen man hadde under den rødgrønne regjeringen da det ble sagt at det ikke var lov å føre ventelister.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Sykehjem
 3. Bent Høie
 4. Høyre (H)
 5. Stortingsvalg 2017

Stortingsvalg 2017

 1. NORGE

  Stortingspresidenten åpnet Barnas valg på Eidsvoll

 2. DEBATT

  Hvordan kan Erna Solberg sørge for å bli valgt tredje gang?

 3. POLITIKK

  Ti grunner til at han slår opp med Solberg og Jensen

 4. POLITIKK

  Ap vil foreslå asylendringer snarest

 5. POLITIKK

  Slår opp med Erna Solberg og Siv Jensen på onsdag

 6. POLITIKK

  – It ain't over till the fat lady sings, sa Trine Skei Grande – på vei inn til møtet i statsministerboligen.