Politikk

– Leve Bærum!

Sp-lederen frykter at kommunalminister Jan Tore Sanner skal modernisere så mye at ministeren legger ned sin egen hjemkommune Bærum.

Bærums beste venn? Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum forsøker å fremstille seg som en forsvarer av Bærum. Han vil at politikerne i Rådhuset i Sandvika skal fortsette som i dag og styre dagens kommune.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Kommunesammenslåing står også på dagsordenen under Arendalsuka. Sp-lederen braker sammen med Høyres kommunal— og moderniseringsminister i en stor debatt fredag.

— Dette er saken som kan endre Norge mest, hvis de planene som nå blir skissert, blir gjennomført, sier Sp-leder Trygve M. Slagsvold Vedum.

Sp-lederen er ikke blant dem som oftest taler den velstående og Høyrestyrte kommunen Bærums sak. Men akkurat nå passer det Vedum å gjøre det.

Arealproblemer

Han har nemlig lyttet til mange av ekspertuttalelsene om hvorfor det er viktig med en kommunereform – og hva som bør gjøres. Og da trekker han spesielt frem en utredning NTNU-professor Jørn Rattsø har utarbeidet på oppdrag fra NHO. Budskapet her er at det viktigste er å endre kommunestrukturen rundt de største byene:

«Dagens kommuneinndeling innebærer at spesielt byområder og generelt sammenhengende by- og arbeidsmarkeder er oppsplittet på mange kommuner. Fragmentert kommunestruktur svekker grunnlag for samlet planlegging og utbyggingsmønster i byområdene. Inndelingen av flerkommunale byområder bør avvikles, og de bykommuner som etableres, bør ha fullt ansvar for planlegging og regulering for å forme rasjonelle utbyggingsmønstre

— En sammenslåing av Bærum og Oslo vil derfor av noen bli oppfattet som riktig, påpeker Sp-lederen.

Uenig med Sanner og Rattsø

Dersom Regjeringen legger Rattsøs argumentasjon til grunn for egen tankegang, mener Vedum at en rekke Høyrestyrte kommuner rundt Oslo og mellom Drammen og Oslo i faresonen, når Sanner for alvor setter i gang med reformen sin. Oslo, Vestby, Ski, Oppegård, Bærum, Hole, Asker, Røyken, Hurum, Lier og Drammen har alle en ordfører med Høyrelogo på brystet. Vedum minner om at Jan Tore Sanner, når han ikke etterlyser mer robuste distriktskommuner – bruker arealproblemer rundt storbyene som et hovedargument for hele kommunereformen.

— Hvis vi skal ta det argumentet på alvor, er det ikke sammenslåing av små distriktskommuner som er svaret, men nye, store kommuner og grenseendringer rundt Oslo, påpeker Vedum.

Sp-lederen understreker at han hverken er enig med Sanner eller NHO i denne saken, og det er derfor han nå forsøker å fremstille seg som en bedre Bærumsvenn enn Sanner selv.

Bærum må bestå.

— Bærum bør bestå og videreutvikles. Derfor sier jeg "leve Bærum", sier han og fortsetter:

— Jeg tror ikke Bærum blir et bedre sted å bo hvis f.eks. deler av kommunen blir en bydel i Oslo og resten en del av en større Asker-kommune.

Sp-lederen mener kommunalminister Sanner bør være tydelig på at innbyggerne også i kommuner som Bærum og Asker bør få si sin mening om sammenslåing ved neste års kommunevalg.

Selv spør han hva det er å tjene på slike sammenslåinger. Han frykter økt byråkrati og det han kaller "stordriftsulemper".

Les også:

Les også

  1. Ap og KrF vil ha regionreform for å gå med på kommunereform

  2. - Altfor puslete

  3. Ser for seg vedtak om færre kommuner allerede om to år

Stordriftsulemper

— Vi vet det vil bli store kostnader med sammenslåinger, og at så store offentlige virksomheter nesten alltid har styringsutfordringer og det vi kaller stordriftsulemper, sier Sp-lederen, som også viser til at innbyggere i små kommuner er mer fornøyd med tjenestene sine enn innbyggere i de største kommunene.

Utjevning

Selv om han nå vil være forsvarer av Bærum, er ikke Sp kjent for å være et parti som vokter om pengene til innbyggerne i denne kommunen. Sp er forkjemper for en utjevningspolitikk som medfører at noe av Bærums skattekroner havner i kommuner med langt lavere skatteinngang.

Vedums utspill illustrerer at Sp mener alt bør være som det var i 1964

— Bærum lå over landsgjennomsnittet i skatteinntekter pr. innbygger både før og etter vi var med på å styre landet i åtte år, opplyser Vedum, som ikke legger skjul på at han mener "Bærum skal være med på spleiselaget."

Behov for endringer

— Vedums utspill illustrerer at Sp mener alt bør være som det var i 1964, statsråd Sanner.

Bærums-beboer Sanner synes Vedums "leve Bærum"-utspill er interessant og tolker det i retning av at Sp-lederen mener en kommune på 100.000 innbyggere er velfungerende og utgjør et godt lokalsamfunn for innbyggerne.

Men Sanner synes Vedum virker lite interessert i hvordan fremtiden skal utformes. Høyrestatsråden slår fast at stortingsflertallet har vedtatt at alle kommunene skal delta i den prosessen som nå igangsettes, og at det selvsagt også gjelder kommunene i Akershus.

afp000647595-W3dIOXvZnR.jpg

Kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - Mener du at det er behov for å se på f.eks. Oslos grenser mot både Bærum og Oppegård?

— Jeg er veldig påpasselig med ikke å tegne noe nytt kommunekart. Det gjelder også i mitt eget nærområde, sier Sanner. Men han viser til at Regjeringens ekspertutvalg ikke kom med noe forslag om å utvide Oslo.

— Men det er ingen tvil om at det er behov for kommunesammenslåinger i Akershus, sier han og viser til at det i Oslo-Akershus-området er en stor by, 22 kommuner og tre forvaltningsnivåer. Ifølge Sanner er alternativet til sammenslåinger at det etableres en overbygning, et plansamarbeid, som både vil medføre en sentralisering av makt og mindre lokaldemokrati.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk