Arbeidsministeren vil lære av noen av de «dårligste»

Arbeidsminister Anniken Hauglie har besøkt kommuner med høy andel trygdemottagere for å få innspill til hvordan man kan få flere unge ut i jobb. Hun er enig med kommunene om at de må komme tidligere inn for å hjelpe ungdom ut av «trygdefella».

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil gjøre terskelen for å komme inn i Nav-systemet høyere, slik at andelen unge trygdemottagere kan reduseres.

Arbeids- og sosialministeren har denne uken vært på det som enkelte medier har kalt en «trygdeturné». Hun har blant annet besøkt Ballangen og Iveland kommune som ligger i henholdsvis Nordland og Aust-Agder fylke. Det er to av fylkene med høyest andel uføre i befolkningen.

Ordfører i Iveland kommune, Gro-Anita Mykjåland (Sp), mener at møtet med Hauglie var viktig for at kommunene kan få komme med sine innspill. Mykjåland mener at tidlig innsats er noe av det viktigste for å få flere ut i jobb.

Fullfører ikke utdanning

– En stor utfordring i denne landsdelen er at unge ikke fullfører fagutdanning fordi de mangler lærlingplass, og da har de kanskje ikke noe annet alternativ enn å søke støtte hos Nav. Kommunene vil mangle fagarbeidere i fremtiden, og vi har ikke råd til at disse elevene ikke får fullført fagutdanningen sin, sier Mykjåland.

Les også

Dette er gruppene som kommer til å prege Nav-statistikken i fremtiden

Hun mener at fullfinansiering av fagutdanningen og økt støtte til lokalt næringsliv kan øke fullføringsgraden i fagutdanning på videregående nivå

Anniken Hauglie (H) sier at grunnen til at hun dro på turne, var at hun ville høre hvordan kommunene selv vurderer situasjonen, og hva de gjør lokalt.

Hun inviterte ordførere, rådmenn, kommuneleger, Nav-ledere og representanter for ulike næringer og bedrifter til å gi sine innspill.

– Faller ut sakte, men sikkert

Hauglie er enig med ordføreren i Iveland i at det er viktig å følge opp ungdom tidlig og mener i tillegg at flere arbeidsplasser i privat sektor er en viktig del av løsningen.

– Unge faller ofte ut sakte, men sikkert. Kanskje starter de med å skulke enkelttimer før de ender opp med å droppe ut helt av skolen. Det går lang tid fra de skulker den første timen til de eventuelt havner på Nav. Det er utrolig viktig at kommunene fanger opp disse ungdommene tidlig slik at vi kan unngå lange, passive trygdekarrièrer, sier hun.

Tidligere har hun kalt et sånt forløp for «trygdefella».

– Det er utrolig viktig å snu trenden slik at terskelen for å komme inn i Nav-systemet blir høyere, sier hun.

Les også: Gapet øker mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier

Flere unge uføre

Pr. 31. mars 2017 var det registrert 321.300 mottagere av uføretrygd i Norge, ifølge Nav. Det var en økning på 1,3 prosent fra mars 2016.

Andelen unge uføre har også økt jevnt de siste årene. Ifølge Nav er det en langsiktig trend at uføreandelen går ned for de over 55 år, og øker for de unger 55 år.

Pr. 31. mars 2017 var det omtrent 14.700 mottagere av uføretrygd i aldersgruppen 18 til 29 år, en økning på nesten 10 prosent fra året før.

Kommunene får bestemme mer

Iveland-ordfører Mykjåland mener at styrket handlingsfrihet i kommunene er positivt.

– Vi vil ikke at menneskene skal måtte tilpasse seg systemet, men vi ønsker å kunne tilpasse systemet til den enkelte bruker. I dag opplever mange i Nav at systemet er veldig regelstyrt, sier hun.

– Kommunene ønsker enda større frihet til å iverksette lokale tiltak, sier Hauglie.

Les også

På hurtigspor inn i jobb og samfunn

Mulig å utvide aktivitetsplikten

Aktivitetsplikten ble innført 1. januar 2017, og krever at kommunene stiller krav om aktivitet for sosialhjelpsmottagere under 30 år. Formålet er å motivere sosialhjelpsmottagere til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon, og styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning.

– Kommunene bestemmer selv hvordan de praktiserer aktivitetsplikten etter hvilke behov og forutsetninger sosialhjelpsmottagerne har, og hvilke muligheter som ligger i det lokale arbeidslivet. Vi ser at aktivitetsplikten har resultater ved at inntektsnivået går opp og at færre mottar trygd, sier Hauglie.

Hun forteller at det kan være aktuelt å utvide aktivitetsplikten, og at kommunene.