Aftenposten har beregnet Frps løfter om skattekutt til minst 65 milliarder kroner: Lover tre ganger større kutt enn Solberg-regjeringen har gjennomført.

Summen av skatte- og avgiftsløfter i Frps program for de neste fire årene kan innebære skattekutt på 65 milliarder kroner. Det viser beregninger gjort av Aftenposten. Det betyr tre ganger større kutt enn det Solberg-regjeringen har gjennomført.

– Vi har ikke for vane å tallfeste størrelsen på skattelettelsene, sier Frp-leder Siv Jensen som avviser å angi summen av partiets skatte- og avgiftsløfter.

Formuesskatten skal avvikles. Dokumentavgiften og flypassasjeravgiften skal fjernes. Eiendomsskatten skal bort. Arbeidsgiveravgiften skal fjernes for lærlinger, og det skal innføres et fradrag for utgifter til ulike håndverkertjenester i folks hjem.

Dette er noen av de mest konkrete skatte- og avgiftsforslagene i Frps vedtatte stortingsprogram. Alene summeres de til skatte- og avgiftslettelser på 43–45 milliarder kroner.

Men Frp lover i tillegg «betydelige lettelser» i flere bilavgifter og en rekke andre lettelser og nye skattefradrag. Alt i alt nevner Frp syv skatter og avgifter som skal fjernes i tillegg til bortimot 20 skatter og avgifter som skal reduseres, inkludert fradrag som enten skal innføres eller forbedres.

Jensen: Pleier ikke tallfeste

Alt i alt kan det innebære at Frps program i praksis vil kunne medføre skattelettelser på rundt 65 milliarder kroner – gitt visse forutsetninger. Det er rundt tre ganger så store skatte- og avgiftslettelser som Solberg-regjeringen har gjennomført i perioden 2014–2017.

Konfrontert med summen av løftene, svarer finansminister og partileder Siv Jensen slik:

– Vi har ikke for vane å tallfeste størrelsen på skattelettelsene. Hverken i posisjon eller i opposisjon. Men retningen er tydelig, sier hun.

Totalsummen er et usikkert anslag

Opplistingen og anslagene er et forsøk på å konkretisere løftene Frp gir i programmet for perioden 2017–2021.

Summen 65 milliarder er usikker. Tallet kan både være lavere og høyere. Det er basert på forutsetninger Aftenposten har lagt inn, som det er redegjort for i opplistingen av tallene.

Anslagene er ment å gi en pekepinn på omfanget av Frps skattekutt.

Sikre tall med utgangspunkt i tidligere beregninger

Usikkerheten i de ulike anslagene varierer. Det offentlige inntektstapet for skatter og avgifter Frp lover å fjerne er relativt enkelt å anslå:

  • formuesskatt: 14 mrd. kr
  • kommunal eiendomsskatt: 11 mrd. kr
  • dokumentavgift: 8 mrd. kr
  • arbeidsgiveravgift for lærlinger: 1 mrd. kr
  • flypassasjeravgiften: 1,6 mrd. kr

Dette er tall som i hovedsak er hentet fra statsbudsjettet og de summerer seg til rundt 35 milliarder kroner.

I 2014 foretok departementet beregninger over hva det ville koste å innføre det ROT-fradraget Frp vil innføre, og den gang ble det beregnet til ti milliarder kroner, netto åtte, hvis man kan anta at det fører til noe mindre svart arbeid.

43–45 av de 65 milliardene er altså tall Finansdepartementet tidligere har gått god for.

Mer usikre anslag

Anslagene for skatter og avgifter som skal «reduseres» er mer usikre og avhenger av forutsetningene som er valgt og angitt i opplistingen.

I FAKTABOKSEN UNDER FINNER DU HELE REGNESTYKKET:

Frp vil ikke konkretisere egne løfter

Aftenposten har bedt Frp konkretisere skatteløftene. Dokumentet med Aftenpostens beregninger og forutsetninger er oversendt Finansdepartementet for kommentarer.

Departementet har ikke villet gi et substansielt svar, og Frps statssekretær Petter Kvinge Tvedt skriver i en e-post: «Vi har ikke mulighet til å kvalitetssikre deres beregninger eller forutsetninger. Det får stå for Aftenpostens regning.»

I motsetning til Høyre, som programfester at f.eks. formuesskatten skal fjernes «på sikt», gir Frp ikke tilsvarende signaler om at løftene ikke kan gjennomføres i løpet av neste fireårsperiode.

Prioriterer eiendomsskatt, personskatt og bilavgifter

Siv Jensen har fått spørsmål om Aftenpostens anslag er rimelig, med utgangspunkt i Frps program og løfter.

– Skattelettelsene gjennomføres ikke over natten. De må tilpasses fra budsjett til budsjett. Vi kommer aldri til å gå ut med konkrete tall om størrelsen på skattelettelsene, sier Jensen.

Det eneste Jensen vil presisere, er Frps tre høyest prioriterte skatte- og avgiftslettelser:

  • Frp vil fjerne eiendomsskatten. En bolig er ifølge Jensen ikke et skatteobjekt, men et hjem der familien oppdrar barna og lever sine liv.
  • Frp vil la den enkelte familie beholde mer av sine egne penger gjennom å senke personskatten for folk flest, blant annet gjennom lavere skattesats og høyere bunnfradrag.
  • Frp vil senke bilavgiftene, og de største avgiftslettelsene skal gå til lavere engangsavgift, lavere årsavgift og lavere omregistreringsavgift. Statens inntekter fra bilavgiftene skal i enda større grad gå til bedre veier.

Sjeføkonom: Innebærer dramatisk omlegging

Påtroppende sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier at Aftenpostens anslag om et skattekutt på ca. 65 milliarder kroner «virker rimelig ut fra forslagene i Frps program».

– Summen utgjør 5 prosent av statens utgifter. De neste årene vil rommet for overføringer fra oljefondet være svært begrenset og selvsagt langt lavere enn økningen i overføringene i årene bak oss, sier han og legger til at dersom Frp skal «overholde handlingsregelen, innebærer forslaget om skattekutt at det må foretas svært store reduksjoner i statens utgifter.»

– Er det realistisk med slike skattekutt?

– Forslaget hadde vært langt mer troverdig hvis det hadde blitt fulgt opp med konkrete og troverdige forslag til hvordan staten skal kutte utgiftene tilsvarende, sier han.

Selv de skattekuttene i regnestykket som Finansdepartementet allerede har beregnet, 43–45 av de 65 vil ifølge Andreassen «innebære en dramatisk omlegging av den økonomiske politikken.»

  • Har du ennå ikke tatt Aftenpostens valgomat. Ta den her.