Politikk

Eriksson stenger snarvei til tidlig pensjon for politisjefer

For å få særlig lav pensjonsalder vil Regjeringen kreve minst tre år i jobben.

Arbeids- og sosialminmister Robert Eriksson tetter et hull i pensjonsreglene for offentlig ansatte.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Bare ved å jobbe noen uker som politibetjent på slutten av karrièren kan politisjefer kutte sin pensjonsalder med fem år. Årlig pensjon blir den samme.

Årsaken er at politibetjenter har en særaldersgrense for når de må slutte i jobben. Den er attraktiv for mange politiledere som vil slutte tidlig. I stedet for å gå av som lensmenn eller sjefer med Avtalefestet pensjon (AFP) som 62-åringer kan de i praksis slutte som politibetjenter når de fyller 57 år.

Nå vil arbeids— og sosialminister Robert Eriksson stenge denne snarveien til fem år tidligere pensjon. For å få særlig lav pensjonsalder vil Regjeringen kreve minst tre år i jobben.

— Dette har vært et hull i pensjonssystemet. Formålet er at ansatte med særlig krevende yrker og tjeneste skal ha de laveste aldersgrensene. Formålet er ikke vært at noen skal kunne utnytte dette til å kutte sin pensjonsalder med mange år, sier han.

På slutten av 1990-tallet benyttet den profilerte politiinspektøren Leif A. Lier ved Oslo politikammer seg av muligheten til å kutte pensjonsalderen.

Snarveien har i særlig grad vært brukt innen politiet, men også innen Jernbaneverket og Forsvarsstaben. Eriksson tetter hullet ved å forslå endringer i loven om Statens Pensjonskasse.På slutten av 1990-tallet benyttet den profilerte politiinspektøren Leif A. Lier ved Oslo politikammer seg av muligheten til å kutte pensjonsalderen..

Må jobbe noen år

Eriksson forslår nå regler der han krever at man må jobbe i tre eller fem år i den nye jobben for å få glede av den lave aldersgrensen. Det blir ikke nok med noen uker som politibetjent.

Han sender forslaget på høring med tre eller fem år som alternative krav til tjenestetid i den nye jobben med den lave særaldersgrensen.

Skifter jobb

Politibetjenter som har en særaldersgrense på 60 år, mens ledere i politiet ikke har noen særaldersgrense.

Men det er liten forskjell på arbeidsoppgavene. Derfor har det vært lett å skifte fra jobb som lensmann eller sjef i politiet med høy aldersgrense, til jobb som politibetjent med lav særaldersgrense. Når dette skjer helt på slutten av karrièren er det liten tvil om hva som er formålet.

— Vi har sett flere mediesaker knyttet til dette. Det har vært en evig runddans i alle fall siden jeg kom på Stortinget i 2005, sier Eriksson.

Aftenposten skrev tilbake i 2000 om en lensmann fra bygdene som tok seg to måneders sommerjobb ved politikammeret i nærmeste by. Og vips: pensjonsalderen ble kuttet med fem år uten økonomiske konsekvenser.

Enda en regel

De vanligste særaldersgrensene er 65, 63 og 60 år. Men det stopper ikke ved 60 år.

En særlig regel fører til at offentlig ansatte med særaldersgrenser kan gå av tre år før grensen med full pensjon hvis summen av alder og tjenestetid er minst 85 år (85-årsregelen).

Dermed skjer dette:

 • En 57- åring med 28 års jobbing bak seg kan gå av med full pensjon, gitt at hun jobber et sted med særaldersgrense 60 år. Hun vil oppfylle spesialregelen hvis hun startet i jobben som 29-åring. Kombinasjonen av særaldersgrensen på 60 år og 85-årsregelen gjør at politibetjenter kan slutte ved 57 år.
 • Avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år er i praksis alternativet for alle offentlig ansatte.
 • Enden på visa blir dermed at en lensmann eller sjef i politiet kan kutte sin pensjonsalder fra 62 år til 57 år ved å jobbe litt som politibetjent rett før han eller hun fyller 57 år.

Pensjonsreformen

Særaldersgrensene og 85-årsregelen var ikke en del av pensjonsreformen i 2011. Men Eriksson er klar til å drøfte dette.

- Regjeringen ønsker å tilpasse offentlige tjenestepensjoner til pensjonsreformen. Særaldersgrensene og tjenestepensjonene henger sammen, sier han.

Men dette er ikke noe han vil bestemme alene.

— Dette er en del av trepartssamarbeidet mellom Regjeringen, arbeidstagerne og arbeidsgiverne. Jeg vil i samråd med partene arbeide for å finne gode løsninger på dette, og som også bidrar til å redusere forskjellene mellom pensjonssystemene i privat og offentlig sektor, sier Eriksson.

Les også

 1. De går nye veier

 2. Populær tidligpensjon er dyr

 3. Slik fungerer pensjonsreforma

Les mer om

 1. Politikk