Giske-laget får Oslo Aps støtte

Ønsket om å stanse Trond Giske maktbase og Nidaros’ eventyrlige medlemsvekst blir ikke innfridd. Vedtektsutvalget vil ikke foreslå forbud mot utenbys medlemmer.

Trond Giske vil skape politikk i stedet for å bruke tid på vedtektsdebatter.

Blant annet fordi Oslo Ap går tungt inn for å beholde lag uten geografiske grenser.

Øyvind Slåke, partisekretær i Oslo Ap og medlem i utvalget, sier på vegne av Oslo Ap:

– Oslo Ap ønsker ikke å innføre strengere kriterier for krav til bosted for hvor man skal være medlem. Jeg tror det bidrar til flere medlemmer og økt aktivitet at folk har anledning til å melde seg inn i lag som jobber med et spesielt politikkområde, som Homonettverket og Internasjonalt Forum.

Aps tidligere nestleder Trond Giske overtok som leder i lokallaget Nidaros Trondheim i desember i fjor. Siden har medlemstallet gått til værs som en nyttårsrakett: Fra 16 til dagens godt over 1400 medlemmer.

Det gjør Nidaros sosialdemokratiske forum til Aps suverent største lokallag. Mange av medlemenne er bosatt andre steder i landet, som tidligere LO-leder Gerd Kristiansen.

Medlemmer gir makt og medieinteresse. Den har Giske benyttet til skarpe angrep på regjeringen. Nylig skrev Giske en kronikk i NRK Ytring. Der tar han for seg at regjeringen ikke innfrir bistandsmålet i sitt budsjettforslag.

Han viste til at Ap helt siden 1992 har hatt bistandsmålet i programmet.

«Det er ikke opp til de på toppen som i dag forvalter Aps arv, å kaste vrak på denne stolte historien», skrev Giske.

Han har også kritisert kuttet i dagpenger til arbeidsledige og manglende styring av norsk vannkraft. Det er saker mange partifeller – særlig i fagbevegelsen – er svært enig med ham i.

Lubna Jaffery leder utvalget som vurderer hvordan de skal styrke Aps partilag.

Ap stuper

Alt dette har ikke gjort Giske mer populær blant dem som allerede var kritiske til ham. Tidligere Ap-representant Tove Karoline Knutsen fra Troms har karakterisert måten Nidaros «er skrudd sammen» som et demokratisk problem.

«Giske har gått ut på sosiale medier og nærmest avertert etter medlemmer til laget og sagt at man ikke trenger å bo i Trondheim», har hun sagt.

Nidaros svarer sarkastisk at «noen bekymrer seg for at Nidaros verver for mange». Og det i en tid hvor moderpartiet stuper i oppslutning.

Et partiutvalg ledet av stortingsrepresentant Lubna Jaffery fra Vestland behandler nå vedtekter og medlemskriterier. Det ble oppnevnt før diskusjonen om Nidaros brøt løs. Mandat er å foreslå «tiltak som kan bidra til flere aktive medlemmer, sterkere medlemsdemokrati og at alt arbeid i vår organisasjon blir så representativt som mulig».

Det har fått enkelte til å håpe at vedtektsendringer kan stanse Giskes voksende makt og posisjon. Men uten glimt av håp. Det er ingen stemning i resten av Ap for å gjøre medlemsvekst til et problem.

Utvalgsleder Lubna Jaffery sier at de skal levere innstillingen til sentralstyret innen 1. desember.

– Jeg er overbevist om at vi klarer å konkludere på en fin måte. Vi er opptatt av at vi må tiltrekke oss medlemmer i Ap. Vi kommer ikke til å foreslå endringer i vedtektene. Vi kommer til å peke på punkter der det er naturlig for sentralstyret å foreslå endringer overfor landsmøtet, som avgjør, sier Jaffery.

– Skal ikke legge ned lag

Utvalgsmedlem Tone Myklevoll fra Tromsø sier at «mitt primære standpunkt er at man bør være medlem der man bor».

– Poenget med lokallag er å aktivisere lokalsamfunnene, bydelene og stedet der du bor og har tilhørighet. Men hverken jeg eller utvalget har konkludert. Blant annet fordi primært bosted har en slagside mot for eksempel studenter og flere andre problemstillinger, sier hun.

– Vil dere legge ned lag som Nidaros?

– Nei, nei, vi vil ikke legge ned Nidaros. All aktivitet er positiv. Men de må ha en struktur og form som oppfattes som grei også utenfor Ap, sier hun.

Ifølge Myklevoll bør folk få velge hvor de vil være medlemmer.

– Spørsmålet er hvis du velger et annet enn ditt geografiske lag: Bør det si at du frasier deg rettigheter i form av representasjon lokalt? Det kan bli en form for begrenset medlemskap. Det kan være at utvalget vil peke på forskjellige løsninger. Det finnes neppe en perfekt modell, mener hun.

Det betyr at det kan gå mot en modell med to typer medlemskap med ulike rettigheter: Ett for medlemmer bosatt i for eksempel Trondheim, og ett for medlemmer utenfor kommunen.

– Trenger alle vi kan få med

Trond Giske sier at «vi bruker ikke tid på» vedtektsdebatter.

– Vi verver medlemmer og skaper aktivitet. Ikke minst lager vi politikk på bakgrunn av det folk forteller oss. Det er det vi trenger i Ap, og vi trenger absolutt alle vi kan få med, sier han.

Giske ser det ikke som noe problem om Ap skulle endre vedtektene slik at «vår representasjon i Trondheim baseres på medlemmene som bor i Trondheim».

– Det finnes praktiske løsninger på det. Men det er viktig at de skal bli hørt og være fullverdige medlemmer. Jeg har snakket med 800 medlemmer. De som bor utenfor Trondheim er ikke så interessert i lokale reguleringsplaner. De er opptatt av trygg økonomi, justering av pensjon, utbygging av velferdsordninger og sosialdemokratiske verdier, sier Giske.

For og mot på Facebook

Etter at AUF-leder Astrid Hoem i NRKs Debatten ga Giske ansvar for partiets problemer, har debatten om Giske igjen spredt seg på sosiale medier.

Selv skriver Giske i et innlegg på Facebook: «Det er utrolig godt å ha dere i ryggen når det blåser litt.»

Han maner støttespillerne til ro og verdighet i møte med kritikerne:

«Enkelt som sender melding er sinte. Det ser vi også i kommentarfeltene. Men kjære venner: Ikke besvar personangrep med personangrep. Husk Nidaros’ motto: Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket. Vi skal snakke om politikk, ikke om personer. Og politikk skal handle om det som er viktig i folks liv, ikke om politikere», skriver Giske.

Det finnes både «Støttegruppe for Trond Giske» med 12.000 medlemmer, en motstandsgruppe «Vi som hater Trond Giske» med 8 medlemmer og «Trond Giske tilbake i rikspolitikken» med 68 medlemmer.

Noen raljerer friskt over Støre-regjeringens politikk med innlegg som:

«Regjeringen melder at de er i rute med julebaksten: Ikke siden trettitallet har noen regjering laget flere fattigmenn enn oss, heter det i en kort kommentar fra Statsministerens kontor.»