Ekspert om Finnes' verdipapirhandel: – Det må ha gått ut over et eller annet

Sindre Finnes har drevet med svært avansert handel og må ha fulgt nøye med på markedet, sier aksjeeksperter. Arbeidsgiveren varsler nå full gjennomgang av Finnes’ eventuelle aksjespekulasjon i arbeidstiden.

Erna Solbergs ektemann har drevet med en svært avansert form for aksjehandel, sier Nordeas investeringsdirektør.

Kortversjonen

– Her er en som må ha fulgt mer med på markedet enn mange profesjonelle investorer, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til NTB.

Fredag offentliggjorde Høyre listen over aksjehandelen til Solbergs ektemann. Den viser at Sindre Finnes gjorde 3640 handler i aksjer og andre verdipapirer i perioden kona var statsminister.

– Det er veldig mye, sier Næss.

Brutto handlet han for 118 millioner kroner i perioden, har Næss regnet seg frem til. Mandag 15. mars 2021 gjennomførte han hele 62 handler.

– Når du handler over 60 ganger på en dag, er du opptatt av kicket av kjøp og salg. Men på en annen side – hvis du tjener penger på det, så er du flink, sier han.

Les også

Ekspert om Finnes' verdipapirhandel: Veldig mye og svært avansert

Sindre Finnes må ha fulgt med på markedet ekstremt nøye, hevder Robert Næss.

– Må ha gått ut over ett eller annet

Til DN sier han at handlene har mønstre som kan indikere spillegalskap.

– Men han har ikke sølt bort pengene. Det ville en spillegal person ha gjort. Han har vært flink og/eller brukt mye tid og ressurser på dette, sier Næss.

Han stiller spørsmål ved hvordan Finnes kan ha hatt tid til dette samtidig som han har hatt en 100 prosent stilling. Det samme gjør daytrader Svend Egil Larsen.

– Jeg, som fulltidstrader, har 2500 sluttsedler i året. Her har vi en som har cirka 1000 og en 100 prosent stilling. Det må ha gått ut over et eller annet, sier han til DN.

Aksjehandel tatt opp av arbeidsgiver tidligere

Finnes er ansatt i Norsk Industri som fagsjef og tallknuser. Administrerende direktør Stein Lier-Hansen sier at de ikke har grunnlag for å starte en personalsak mot Finnes.

– Jeg må som sjef vurdere Sindre ut fra våre egne regler, og det har jeg gjort. Det foreligger ingen indikasjoner på at han har brutt våre regler, sier Lier-Hansen.

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør Norsk Industri, som er Finnes’  arbeidsgiver.

Han sier det har vært en kjent sak for arbeidsgiver at Finnes har drevet med aksjehandel, og at dette har vært tatt opp med Finnes av hans arbeidsledere tidligere. Da skal man ha konkludert med at aksjehandelen var «under kontroll».

Lier-Hansen er imidlertid overrasket over omfanget av aksjespekuleringen:

– Det er et større omfang enn vi har vært klar over, i form av transaksjoner, sier han.

Varsler full gjennomgang

Han sier at Finnes er svært produktiv, leverer resultater og jobber mye. Lier-Hansen varsler at organisasjonen nå likevel skal ha en «full gjennomgang» knyttet til hvorvidt Finnes har brukt arbeidstiden på ting han ikke skal.

– Jeg har satt profesjonelle folk til å gå gjennom det. Det er ikke sånn at du kan bruke arbeidstiden på private ting, sier han.

Inn under dette faller det å se på Finnes’ bruk av arbeidstid og hvordan hans aksjetransaksjoner har forløpt opp mot arbeidsoppgaver.

– Det har vært veldig mange transaksjoner. Men vi ser at han har vært i selskaper som vi ikke kjenner til. Hvordan jeg skal tolke det, vet jeg ikke, sier Lier-Hansen.

Aftenposten har stilt Finnes spørsmål om hvorvidt han har brukt arbeidstiden på aksjehandel. Dette er så langt ikke besvart.

Overfor E24 sier Finnes at han har gitt både Solberg og mediene «feilaktig informasjon» om aksjehandlene han har gjenomført.

– Jeg er svært lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen. Jeg har ikke vært ærlig, hverken overfor henne eller Statsministerens kontor. Det beklager jeg dypt, sier Finnes til avisen.

Norsk Industri har etter publisering av denne saken ønsket å presisere at de ikke kjenner til mange av selskapene Finnes har handlet aksjer i. De har også understreket at de nå skal gå gjennom sine retningslinjer. Saken ble oppdatert klokken 18.40 15. september.

Dyrt og avansert

Det er ikke bare antallet handler som er oppsiktsvekkende med aksjehandlene. Finnes har brukt svært avanserte og dyre finansielle instrumenter som brukes for å tjene penger kortsiktig. Han har over 1000 slike handler, ifølge investeringsdirektøren.

– Dette er trading hvor mange kan tape alle pengene sine. Det krever at du følger utrolig nøye med på markedet. Det er veldig vanskelig å time dette, sier Næss.

– Kortere tidshorisont

Paul Harper, aksjestrateg hos DNB Markets, forklarer at produktene Finnes har kjøpt, såkalte Bull og Bear-produkter, stiger og faller mer enn aksjene eller indeksene de representerer.

– Dette er produkter som er beregnet for investeringer med kortere tidshorisont. Produktene er mer vanlige for investorer som er aktive på børsen, sier Harper.

Bull og Bear er amerikansk finans-slang, som viser hvilken retningen produktet har. I denne sammenheng betyr «bull» at du tjener penger hvis aksjene stiger, mens «bear» betyr at du tjener penger hvis aksjen produktet representerer, faller.

Videre har mange av disse handlene vært belånt i forskjellig grad, mange av dem svært tungt belånt. Det betyr at man kan gå inn med relativt liten innsats og kan tjene store penger. Det er mulig fordi man betaler litt ekstra for produktet, men får med et lån på kjøpet.

Når Finnes eksempelvis har kjøpt et produkt med navn «Bull OBX X10», betyr det at han tjener penger hvis Oslo Børs (OBX-indeksen) stiger. For hvert prosentpoeng børsen stiger, stiger investeringen hans ti ganger dette. Dette gjør at svingninger i markedet påvirker prisen i større grad.

I prospektet står det at det nevnte konkrete produktet er egnet for avanserte investorer med solid forståelse og kunnskap om finansielle produkter og transaksjoner. Det har høyeste mulig risikonivå. Den anbefalte perioden man bør eie produktet, er én dag, ifølge Nordea.

1,8 millioner i gevinst

– 11. juni 2020 handlet han 22 stykker. Tidlig på dagen trodde han det skulle ned, og senere trodde han det skulle opp.

Denne dagen var den verste børsdagen den koronasommeren. Hovedindeksen på Oslo Børs falt da 3 prosent.

– Dedikerte tradere vil gjøre noe sånt. Det er mye kostnader i disse instrumentene, og det holder ikke å være passe flink, sier han.

Ifølge Solberg har Finnes hatt omtrent 1,8 millioner kroner i nettogevinst på børsnoterte aksjer i perioden Solberg var statsminister.

– Det er bra, for det koster mye å handle, sier Næss.