Melby mener Norge bør gi stridsvogner til Ukraina. Arbeiderpartiet åpner for det samme.

Venstre-lederen mener Ukraina trenger tyngre våpen for å ta tilbake land fra Russland. Som første partileder tar hun til orde for at Norge må gi stridsvogner.

Guri Melby mener Norge bør gi stridsvogner til Ukraina.

Den siste uken har det kommet en rekke nyheter om at vestlige land trapper opp leveransen av tunge våpen til Ukraina. Storbritannia har varslet at de vil sende Challenger 2-stridsvogner, og flere land vurderer nå å sende andre vestligproduserte stridsvogner.

Leveranser av stridsvogner har lenge vært ønsket av Ukrainas politiske og militære ledelse. De anses som et spesielt offensivt våpen, siden de er beregnet for å være i kamp helt i frontlinjene.

Fredag får vi trolig vite om også Tyskland sier ja. Det vil kunne utløse lignende initiativ fra flere land, ettersom mange av stridsvognene det dreier seg om er tyskproduserte.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møter fredag sine kolleger fra andre Nato-land. Venstre-leder Guri Melby mener han der bør ha med seg et klart budskap fra Norge.

– Norge bør bidra til donasjoner av stridsvogner. Enten direktedonasjoner fra oss, eller på en annen måte bidra til at Europa sammen gir det, sier Melby.

Hun viser til at Russland trapper opp sin offensiv.

– Ukraina trenger tyngre våpen for å stå imot russiske angrep og ta tilbake land, sier hun.

Hun mener Norge bør støtte Ukraina i kampen for å vinne tilbake områder som i dag er under russisk kontroll.

– Vi ser at de sliter med å opprettholde kontroll over områder, og Russland tar kontroll over stadig flere. Det er viktig at Ukraina har mulighet til å slå tilbake raskt, slik at russerne ikke får etablere seg for sterkt.

Norge har stridsvogner av typen Leopard 2.

– Fullt av dilemmaer

USA har vedtatt en pakke som skal være verdt rundt 25 milliarder kroner. Den skal blant annet inneholde stormpanservognen Bradley. Det vil kunne gi Ukraina kampkraft til å true Russlands annektering av Krymhalvøya. Sverige varslet torsdag at de vil sende artilleri og 50 stormpanservogner av typen CV90.

Norge har tidligere donert artilleriskyts, som utseendemessig kan ligne på stridsvogner. Men disse er beregnet på avstandsskyting langt fra frontlinjene.

– Bør Norge være med på å sette Ukraina i stand til å ta tilbake også Krym?

– Det er ikke vår jobb å sette mål for hva Ukraina skal lykkes med. Det er de selv som skal definere hva som skal til for at de regner krigen som vunnet eller vil sette seg med forhandlingsbordet.

Les også

Nå ventes det at Ukraina får våpenhjelp til å angripe Krym: – Vi vet ikke hvordan Putin vil reagere

– Ser du noen dilemmaer med å gi stridsvogner?

– Det er klart det er fullt av dilemmaer. Alternativet er likevel verre. Det er at Putin vinner, og at han tar over stadig flere områder av Ukraina. Det er også viktig for vår sikkerhet, sier Melby.

Norge bruker i dag tyske Leopard-stridvogner. Melby vil ikke ta stilling til hvilke stridsvogner Norge bør gi. Det mener hun det må gjøres fagmilitære vurderinger på.

– Vi må også ha Norges forsvarsevne i mente, og det er viktig at det er koordinert mellom landene.

Ap: – Vi skal ha alle dører åpne

Melby kommer til å ta til orde for donasjon av stridsvogner fra Stortingets talerstol torsdag. Da skal Stortinget stemme over forslag til Ukraina-støtte som Venstre fremmet i fjor høst.

Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust er nestleder i Forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget. Han sier dette til om Norge bør gi våpen og utstyr som hjelper Ukraina til å rykke frem og ta tilbake land:

– Det er noe regjeringen og Forsvaret må vurdere, i tett kontakt med partiene på Stortinget. Men jeg mener det ikke er noe prinsipielt skille der.

– Så du mener det kan være riktig at også Norge bidrar til tyngre våpen enn vi har gjort til nå?

– Vi skal ha alle dører åpne.

Les også

Medier: Tyskland sender stridsvogner til Ukraina bare dersom USA gjør det

– Også våpen som kan hjelpe dem til å rykke frem?

– Alle våpen vi sender til Ukraina er for at de skal forsvare landet sitt. Jeg synes debatten om «defensive våpen» er merkelig.

Norge har blant annet bidratt med luftvernsystem, panservernvåpen, rakettkastere, artilleriskyts og langtrekkende rakettartilleri.

Ap vil ha med Venstre

Han mener flere av forslagene Stortinget nå skal stemme over, allerede er innfridd for lenge siden.

– Det er å slå inn åpne dører, sier han.

Han peker på at regjeringen har varslet at et stort, fleråring program for støtte til Ukraina. Det skal gjelde alle typer støtte, som militær, humanitær og til gjenoppbygging.

– Målet er å få med alle partiene. Dette arbeides med i full offentlighet. Venstre er godt informert. Guri Melby deltok på et møte med statsministeren før jul, sier Aukrust.