Oslo og nabokommunene velger ulikt beredskapsnivå i barneskolen

I Bærum vedtok kommunaldirektøren rødt nivå ved alle barnehager og skoler. I Oslo holder man fortsatt på gult.

– Vi tar en beslutning i løpet av uken, sier Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Søndag påla regjeringen rødt nivå på landets videregående skoler og ungdomsskoler. Samtidig anbefalte den kommuner med stort smittetrykk å vurdere å gå til rødt nivå på barneskoler og barnehager.

Det har ført til ulik praksis fra kommune til kommune:

Lillestrøm og Oslo kommune opprettholder foreløpig gult nivå. Nabokommunene Bærum og Lørenskog har vedtatt rødt nivå. Bergen og Trondheim viderefører også gult nivå, mens for eksempel Drammen, Stavanger og nabokommunene går for rødt.

– Vi tar en beslutning i løpet av uken. Det blir jo en løpende vurdering dersom vi lander på fortsatt gult nå, sier Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Byrådet møtes igjen torsdag, men «her kan ting skje kjapt», sier hun.

Rødt nivå: Ikke stenging

Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten (UDE) i Oslo, advarer i et brev til byråden tirsdag om konsekvensene av å gå til rødt nivå. Redusert læring, tap av viktig sosial arena, ensomhet, rus, vold og overgrep i familier, er stikkordene.

Rødt nivå innebærer ikke at skole og barnehager holder stengt. Dette er kravene:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Gerhardsen skriver at det pr. i dag «ser det ut som om det er lite smittespredning på barnetrinnet i Oslo-skolen».

– Vi har en helt klar anbefaling om å bli på gult nivå så lenge det er smittevernfaglig forsvarlig, sier divisjonsdirektør Brynhild Farbrot i UDE.

Rødt nivå innebærer mer hjemmeskole og at det blir vanskeligere å ivareta hele skolens oppdrag, ifølge Farbrot.

– De minste elevene har minst utbytte av hjemmeskole, og hjemmeskole forsterker ulikhetene, sier hun.

Kommuneoverlegen anbefalte rødt

I Bærum kommune er det kommunedirektøren som har vedtatt rødt tiltaksnivå (i 14 dager, fra 5. januar) etter anbefaling fra kommuneoverlegen.

I anbefalingen legger kommuneoverlegen vekt på bl. a. følgende:

 • Flere smitteutbrudd i barnehager og skoler før jul.
 • Færre innbyggere har oppsøkt teststasjon i julen, frykt for mørketall.
 • Økning i andel positive prøvesvar av dem som testes.
 • Det muterte viruset fra Storbritannia er påvist i Bærum.
– Overgang fra gult til rødt nivå er et inngrep som vil være en begrensing i opplæringstilbudet, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet: Strenge krav

Barneombud Inga Bejer Engh sier hennes viktigste oppgave er følge med på om barns rettigheter oppfylles. Nå er en viktig del av dette «å minne om at det på dette området stilles veldig strenge krav til begrunnelser.»

– Grunnen er at overgangen fra gult til rødt nivå får betydning for barns rett til utdanning. Det er et inngrep som vil være en begrensing i opplæringstilbudet. Utdanning er en rettighet av høy rang. Da skjerpes kravene.

– Derfor er det helt avgjørende at kommunene følger regelverket og håndboken som veileder om kravene til vurderinger og begrunnelser for slike vedtak. Når det gjøres et inngrep, må det være forholdsmessig og nødvendig. Og etterprøvbart, sier hun.

Engh viser til at overgang til rødt nivå kan ende med delvis undervisning hjemme selv om barneskoleelever skal ha et heltidstilbud på skolen.

– Det bekymrer meg, og konsekvensene må ikke tas lett på. Tapt læring kan ha store kostnader på sikt, sier hun.

Et barn i en kommune skal ikke ha større inngrep i sine rettigheter enn barn i nabokommunen som er i samme smittesituasjon, ifølge Engh.

– Og regjeringen må komme med krav til hjemmeundervisningens innhold og kvalitet. Noen barn får oppfølging fra første time og noen får knapt oppfølging i det hele tatt, sier Engh.

– Fører ikke tilsyn

Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør i Oslo og Viken, sier at Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) ikke fører tilsyn med om kommunene går fra gult til rødt tiltaksnivå.

– Jeg sitter ikke med opplysningene som gjør at Bærum og Oslo velger forskjellig. Det er de lokale helsemyndighetene som har fått myndighet til å bestemme. Det er veldig ulikt hvordan smitten slår ned og brer seg, sier hun.

Statsforvalteren varsles når en kommune endrer fra gult til rødt nivå eller vurderer stenging av en eller flere enheter.