LO: Krever garanti fra statsministeren mot endring av sykelønn

– Stopp geriljaangrepene mot sykelønnsordningen, krever LO-leder Peggy Hessen Følsvik foran 1. mai markeringen. – Vi har ingen planer om kutt, svarer Erna Solberg.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

LO, landets største arbeidstagerorganisasjon med 970.000 medlemmer, mener sykelønnsordningen igjen er satt i spill.

– De snakker ikke lenger om å innføre karensdager, men pakker det inn i det de kaller for «moderate egenandeler». Men resultatet er det samme: De vil det skal bli dyrere for arbeidsfolk å bli syke, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Foran 1. mai, arbeidernes internasjonale kampdag, krever hun garantier mot svekkelse av ordningen som ofte omtales som verdens beste.

– Vi ønsker en sykelønnsgaranti. LO utfordrer Erna Solberg og spør om hun kan garantere at dagens sykelønnsordning ikke blir svekket så lenge hun er statsminister. Og vil hun forplikte seg til ikke å foreslå endringer i ordningen med mindre partene er enige om det? spør Hessen Følsvik.

Av frykt for at Solberg og Høyre skal si én ting før valget og noe helt annet etter en eventuell valgseier, har LO-lederen ett spørsmål til:

– Vi ber også om en garanti om at regjeringspartiene ikke vil forhandle om endringer i sykelønnsordningene hvis de får flertall i valget, sier hun.

– Stadige angrep

LO er bekymret over signaler fra partier og politikere på ikke-sosialistisk side:

– Vi opplever stadig utspill fra medlemmer i regjeringspartiene eller landsmøter som i Venstre som kommer med konkrete forslag til svekkelse i sykelønnsordningen.

– Det er det vi kaller en geriljakrig: Mens Erna Solberg kommer med løfter opplever vi at enkeltpersoner og partier kommer med stadige angrep på ordningen, sier Hessen Følsvik.

Ifølge finansdepartementet betalte staten ut mer enn 45 milliarder kroner i sykelønn i 2020:

Sykepenger for arbeidstagere: 43.621 millioner kroner.

Sykepenger for selvstendige: 1719 millioner kroner.

Ekspertutvalget ledet av professor Steinar Holden foreslo i 2019 justering av ordningen: Den som er 100 prosent sykmeldt, vil etter forslaget få sykepenger tilsvarende full lønn i seks måneder og deretter 80 prosent av lønnen i inntil seks måneder. Så er det over på arbeidsavklaringspenger.

Statsminister Erna Solberg sier at regjeringen ikke har noen planer om å svekke sykelønnsordningen.

Solberg: Kutt i 100 prosent lønn ved sykdom er ikke et aktuelt tema

I en e-post skriver statsminister og Høyre-leder Erna Solberg at det ikke foreligger planer om kutt i sykelønnen.

– Høyre har ikke kuttet i sykelønnen og har heller ingen planer om å gjøre det. Dette er heller ikke et tema i forslaget til nytt partiprogram som skal vedtas på landsmøtet nå i mai, skriver hun i en e-post.

Hun skriver at venstresiden også i valgkampen i 2017 ga inntrykk av at Høyre ville kutte i sykelønnen.

– Det stemte ikke da og det stemmer ikke nå.

– Jeg ser frem til et godt samarbeid med LO-leder Peggy Hessen Følsvik, og ser frem til å diskutere mange saker med partene i tiden som kommer. Kutt i 100 prosent lønn ved sykdom er ikke et tema som er aktuelt fra min side, skriver Solberg.

NHO vil endre finansieringen

Både LO og NHO har sagt nei til forslagene om å redusere lønn under sykdom.

NHO og andre arbeidsgiverorganisasjoner ønsker imidlertid å utrede en ordning der arbeidsgiverne skal betale mer for langtidsfraværet og mindre for korttidsfraværet. LO sier nei også til dette.

– Vi mener det er dårlig forslag. Hvis man først begynner å endre på arbeidsgivernes vilkår går det ikke lang tid før vi får en diskusjon om at arbeidstagernes rettigheter må endres, sier hun.

– Vi har som kanskje eneste land i verden null egenandel og blant det aller høyeste fraværet i Europa. Utelukker du at det er en sammenheng?

– Det er veldig vanskelig å sammenligne de ulike ordningene og hvordan man teller fraværet i de ulike landene.

– I Norge har vi veldig høy yrkesdeltagelse. Jo flere vi får inn som kanskje ikke kan yte 100 prosent, jo høyere blir fraværet. Vi har også høy andel kvinner, og vi vet sykefraværet er høyere blant kvinner enn menn.

NHO prioriterer samarbeid

NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom «sier at NHO er opptatt av en god sykelønnsordning.»

– Men i en fremtid med fallende oljeinntekter og økende andel eldre, må vi være nysgjerrige på hvordan vi kan bidra til å få ned sykefraværet, sier Melsom.

Hun peker på at Norge har høyt sykefravær i forhold til andre OECD-land, særlig høyt langtidssykefravær, men at nordmenn ikke er «sykere enn folk i andre land.»

– Sysselsettingsutvalget har lagt frem et alternativ med synliggjøring og forsterkning av den sykemeldtes medvirkningsplikt, forslag om å forsterke samspillet mellom sykmeldte, arbeidsgiver, legen og Nav og en forskyvning av arbeidsgivers finansieringsansvar fra korttids- til langtidsfravær.

– Dette er en modell vi mener vi bør utrede nærmere. Vi tror summen av dette vil kunne bidra til å få ned sykefraværet, sier hun.

– NHO har ingen krav om egenandel for syke arbeidstagere?

– I prinsippet mener vi alle velferdsordninger bør ha en egenandel. Men arbeidstagersiden har vært så sterkt imot kutt i sykelønnsordningen at dette ikke vil føre frem.

– Skal vi gjennomføre store reformer, er det viktig å søke enighet og ikke konflikt, slutter Melsom.