Her er regjeringens tja-liste

De tre regjeringspartiene unnlot å ta stilling til flere sentrale spørsmål i Soria Moria 2. Det tror valgforsker Anders Todal Jenssen kan straffe seg.

Jens Stoltenberg og regjeringspartiene utsetter sakene de er uenige om.

Onsdag la Jens Stoltenberg (AP), Kristin Halvorsen (SV) og Liv Signe Navarsete (SP) frem regjeringsplattformen for de fire neste årene.

Regjeringspartiene var raskt ute med å fremme de viktige sakene det har blitt enighet om, blant annet full sykehusdekning.

Likevel er det flere områder de tre tydelig ikke kommer til enighet om, og professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen, mener det kan bli problematisk.

« Det betyr at det kan komme en ganske voldsom konfrontasjon når saken er ferdig utredet, og det kan ikke utelukkes at regjeringen går i oppløsning på grunn av dette.
Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap.

— Kan komme en voldsom konfrontasjon

Regjeringen uttaler at de ikke vil åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen den kommende perioden. De vil imidlertid ikke si at det ikke blir oljeboring etter 2013, noe som vil avhenge av en utredning som foreligger i 2010.

— Det betyr at det kan komme en ganske voldsom konfrontasjon når saken er ferdig utredet, og det kan ikke utelukkes at regjeringen går i oppløsning på grunn av dette. Samholdet mellom partiene blir iallfall satt på en stor prøve, sier Todal Jenssen til Aftenposten.no.

På tross av den betente saken tror han ikke SV og SP nødvendigvis er misfornøyde med utsettelsen.

— Det kom ikke som noen stor overraskelse, og de to partiene kan også enklere få gjennom andre saker ettersom AP fikk gjennomslag. Hvorvidt det lønner seg på lengre sikt, er likevel svært usikkert, sier Todal Jenssen.

Flere utsettelser

Professoren peker på at regjeringen også har utydeliggjort standpunktene i en del andre saker, og mener det kan føre til fremtidige drakamper.

Foruten oljeboring, er dette noen av områdene der regjeringen ikke vil ta klare standpunkt.

— Vi har ansvar for å ta vare på rovdyr i Norge. Vi skal sørge for at vi har en bærekraftig stamme av rovdyr, sa Kristin Halvorsen da Regjeringen onsdag

Les også

Dette er hovedpunktene i Soria Moria 2

Regjeringen sa også at det vil bli ny stortingsbehandling av rovdyrpolitikken. SP har tidligere uttalt at de vil redusere andelen bjørn og ikke ha en egen ulvestamme.

I dokumentet står det blant annet at det skal foretas en ny modell for registrering av ulv og bjørn.

— Det finnes mange måter å skjule politikk på, og dette er en av dem. Etter det jeg har forstått innføres det en ny og mer komplisert tellemåte for rovdyr, og det tror jeg SP foreløpig er fornøyd med. Det er vanskelig å forstå hva regjeringens mål er, og dermed blir det i større grad opp til de enkelte statsrådene hva som skal gjøres. Dermed utsetter de problemet, sier Todal Jenssen.

Soria Moria 2 inneholder ingen konkrete forslag om en likelønnspott, men i stedet utfordres LO og NHO til å være med på lønnsutjevning i lønnsoppgjøret i 2010. - Likelønnspørsmålet handler om villighet til fordeling, sa Jens Stoltenberg onsdag.

SV har tidligere gjort det klart at omfattende og radikale grep må tas for å oppnå likelønn, og at dette er den viktigste frigjøringskampen for kvinner i Norge.

— Det har vist seg vanskelig å gjennomføre dette i praksis. Mange kvinner jobber i det offentlige, og for dem kan likelønsspotten fungere ettersom staten har et arbeidsgiveransvar. Man kan imidlertid vanskelig overføre dette til privat sektor, der kvinnenes lønninger ofte er lavest. Det er mange modeller som kan brukes, men det virker som regjeringen trenger mer tid på å finne ut av hvordan de skal iverksette tiltakene, sier Todal Jenssen.

Regjeringen sier de vil legge frem tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt tiltak som kan redusere fattigdom blant barn. Fattigdomsbekjempelse har hele tiden vært en viktig sak for regjeringen, og spesielt SV.

Todal Jenssen mener uttalelsene viser at regjeringen har blitt veldig mye mer forsiktige med retorikken.

— Jeg tror de har innsett at virkemidlene de så for seg i Soria Moria 1 ikke var tilstrekkelige. De satte seg da høye mål, men har trolig innsett at fokuset mot folk i arbeid ikke hjelper dem som ikke er i jobb. Det de nå vil gjøre er å se på hvilke virkemidler som fungerer, og derfor har de endret retorikken, sier Todal Jenssen.

- Kraftfullt, men vagt

Generelt mener professoren at den nye plattformen går i flere viljeserklæringer og færre mål.

- Det er kraftfullt, men likevel vagt. Regjeringen har nok brent seg litt på alle de konkrete tiltakene og målene i Soria Moria 1. På mange områder sier regjeringen hvilken vei de vil gå, men detaljene utsettes, sier Todal Jenssen.