Stortinget påla regjeringen i 2016 å fjerne straff for egen strøm i borettslag – saken ennå ikke avgjort

For fem år siden ba Stortinget regjeringen ordne det slik at borettslag ikke ble straffet når de investerer i solpanel. Fortsatt er ikke saken løst.

Tina Bru (H) har i vel ett år vært olje- og energiminister.
  • Alf Ole Ask

– Dette er meningsløst, sier SVs Lars Haltbrekken om at regjeringen ikke har fulgt opp et fem år gammelt pålegg fra Stortinget.

Aftenposten skrev denne uken om at borettslag som investerer i solcelle straffes av staten. De må betale nettleie og elavgift for den strømmen de selv produserer. Noe administrerende direktør Bård Folke Fredriksen Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener er helt urimelig.

Nå viser det seg altså at Stortinget allerede i 2016 påla regjeringen å rydde opp i at boligbyggelag og sameier diskrimineres når de investerer i solceller. Saken har samlet støv i Olje- og energidepartementet i fem år.

I et svar til Aftenposten skriver departementets informasjonsavdeling at man i 2019 hadde på plass en ordning, men den kjørte seg fast.

Klar i 2019, men utsatt

«Etter at det praktiske var på plass, har Skattedirektoratet og Norges Vassdrags og energiverk utredet mulighetene for å gjennomføre regelendringene på best mulig måte,» heter det i svaret.

Nå er saken til behandling i så vel finansdepartementet som OED.

Og etter fem års resultatløs saksbehandling konkluderer Olje- og energidepartementet med at man ikke kan si noe om når det vil foreligge en løsning.

« Vi ser frem til å komme tilbake til denne saken så raskt som mulig,» heter det i meldingen.

Den var et svar på Aftenpostens spørsmål om hvorfor dette har tatt så lang tid.

En teknisk utfordring

Den litt tekniske forklaringen på forskjellsbehandlingen er slik: Borettslag og sameier produserer strøm under én fellesmåler. Men de forbruker strøm over hver enkelt beboers strømmåler. Det fører til at hver husstand må betale fulle avgifter og nettleie, selv om strømmen kommer fra deres egne solceller.

NBBL har beregnet at solceller på tak i borettslag kan skaffe strøm til å lade mellom 520.000 og 725.000 elbiler.

Men med dagens avgiftssystem må borettslagene ut med 700 millioner i avgift på egenprodusert strøm.

Hos opposisjonen i Stortinget vekker det oppsikt at dette ikke er ordnet, når signalene fra nasjonalforsamlingen var så tydelig.

SVs Lars Haltbrekken.

Meningsløst fra regjeringen

– Det er meningsløst at borettslag og sameier skal måtte betale nettleie og elavgift for strømmen de produserer på sine egne tak og som går rett inn i blokka. Det sier SVs medlem i energi og miljøkomiteen på Stortinget Lars Haltbrekken.

Han viser til at Stortinget for fem år siden ba om at borettslag og sameier fikk de samme vilkårene som folk i villaer og rekkehus. Nemlig at de slipper nettleie og elavgift ved bruk av egenprodusert solstrøm.

– Det er på høy tid å gjennomføre det Stortinget ba om, slår han fast.

Haltbrekken viser til at Stortinget nå behandler klimameldingen der ikke minst slik satsing på fornybar energi er viktig.

– Det er fullt mulig å få til en kraftig satsing på solkraft i Norge. I løpet av noen år kan vi få like mye strøm fra sola som over 6 Altakraftverk gir, sier han.

Fra 2016 og frem til Tina Bru (H) har Norge hatt fire olje- og energiministre fra Frp, nemlig Tord Lien, Terje Søviknes, Kjell-Børge Freiberg og Sylvi Listhaug.