Ap vil redusere taxfreekvoten – men beholder de høye avgiftene

Omsetning og antall ansatte i varehandelen har økt under pandemien. Uten avgiftskutt kan jobbene forsvinne når grensene åpnes igjen.

Taxfreekvoten kuttes, men Ap har ikke konkrete tiltak for å redusere grensehandelen.
  • Alf Ole Ask

Næringslivet har ønsket seg lavere avgifter på grensehandelvarer for å beholde korona-handelen i Norge når pandemien er over. Men Arbeiderpartiet rører ikke avgiftene. I partiets alternative statsbudsjett kutter det taxfreekvoten.

Ap plusser på 14,7 milliarder oljekroner mer enn det regjeringen har lagt til grunn. Alt dette kom frem da partileder Jonas Gahr Støre og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik la frem partiets alternative statsbudsjett. Det skjedde på en digital pressekonferanse torsdag.

Støre avviser at det nå er et slags norgesmesterskap i oljepengebruk.

– Dette er innenfor handlingsregelen, sier han.

Han viser til at det er 200.000 arbeidsledige i Norge nå. Forskjellene øker, og klimaproblemet henger over oss.

– Vi legger frem et budsjett for å få folk i jobb, styrke vår felles velferd og kutte klimautslipp, slår Støre fast.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik møtte pressen på Teams om alternativt statsbudsjett.

Avgifter en del av spleiselaget

– Men på et område har sysselsettingen økt, nemlig i varehandelen som følge av bortfall av grensehandelen. Ap gjør i budsjettet ingen avgiftsmessige grep for å bevare den virksomheten i Norge?

– Skatter og avgifter bidrar til spleiselaget som gjør det mulig å nå de mål vi har for velferd og næringspolitikk. Det skjer med en profil som gir rettferdig fordeling, sier Støre.

Han viser til Aps avgiftsløfte i dette budsjettet: Ingen avgifter opp uten at andre avgifter eller skatter går ned.

Avvikler Frps hjertesak

I forslaget til statsbudsjett angriper Ap en av Frps hjertesaker. Da Frp satt i regjeringen, fikk partiet gjennomslag for at man kunne bytte kvoten for tobakk mot vin. Men det ønsker Ap å fjerne i sitt forslag til alternativt statsbudsjett. I dag kan reisende øke alkoholkvoten om de ikke kjøper 200 sigaretter eller 250 gram snus.

Begrunnelsen er at Ap mener det er feilslått helsepolitikk.

Arbeiderpartiet foreslår også å halvere tobakkskvoten. Det sammen med å fjerne adgangen til å veksle tobakkskvoten, vil gi 400 millioner kroner mer i statskassen.

Kan gi mer enn 8000 jobber

En analyse fra Menon Economics gjort for Virke viser at et varig bortfall av grensehandel vil bety minst 12 milliarder kroner i økt omsetning for norske dagligvarebutikker og Vinmonopolet. Dette betyr 8 200 nye norske arbeidsplasser.

– Så Ap ser ikke noen grunn til å ta noe grep for å bevare disse arbeidsplassene i Norge?

– Vårt avgiftsopplegg ligger i budsjettet, svarer Støre.

Tautrekking i budsjettet

I budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp er grensehandelen også et tema. Fremskrittspartiet har lagt frem en grensehandelspakke. Den vil bringe avgifter på viktige varer for grensehandelen, ned til svensk nivå.

I budsjettet har regjeringen nøyd seg med noen justeringer i avgiften for lettbrus. Men regjeringspartiene er bundet av regjeringsplattformen. Den slår fast at alkoholavgiften ikke skal røres. Det var en tydelig konsesjon til KrF.

Moms på elbiler

Elbiler er et annet område der Ap vil stramme inn.

Partiet ønsker moms på elbiler som koster mer enn 600.000.

Torsdag sendte regjeringen en såkalt notifisering til Brussel der de ber om å få beholde momsfritaket på elbiler ut 2022.

Det er Eftas overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA, som avgjør dette.