Grande: - Regjeringen outsourcer det å ta vare på landet

Venstre-leder Trine Skei Grande liker ikke tanken på å overføre ansvar for norsk sikkerhet til amerikanske kampsoldater ved å utplassere dem på Værnes.

Venstre-leder Trine Skei Grande advarer mot å la amerikanske soldater få for stor rolle i forsvaret av Norge.

– Det Regjeringen holder på med nå, er å outsource det å ta vare på landet vårt til amerikanske marinesoldater. Det synes jeg ikke noe om. Jeg har spøkefullt sagt at det beste de kan bidra med i Trøndelag, er kanskje noen nye gener, sier Grande.

– For meg handler forsvar om at vi skal kunne ta vare på landet vårt ikke bare med investeringer, men også med folk, sa hun i en tale til partiets landskonferanse lørdag.

Kritikerne er urolige

På Stortinget pågår det nå forhandlinger om langtidsplanen for Forsvaret.

Adresseavisen skrev nylig at Forsvaret forbereder seg på å ta imot 300 amerikanske marinesoldater på Værnes.

Kritikere er urolig for at dette tiltaket er en konsekvens av at regjeringen nedprioriterer Hæren og Heimevernet i forslaget til langtidsplan.

Mens Arbeiderpartiet er positiv til planene, er Frp, SV og Senterpartiet skeptiske, skrev Klassekampen nylig.

– Dropp ultimatum

Samtidig forlot SV torsdag forhandlingene om ny langtidsplan på grunn av det partiet beskriver som et ultimatum fra flertallet om å følge planen for innkjøp av 52 F-35 kampfly nøyaktig slik den foreligger.

Grande advarer regjeringen mot en slik strategi:

– Det er veldig dumt hvis Regjeringen skal legge seg på et «ultimatumkjør» i alle saker. Det tror jeg ikke er noe lurt av dem.

SV ønsker en betydelig reduksjon i antallet kampfly, mens Venstre vil utsette deler av kjøpet.

Også Senterpartiet har åpnet for å forlate forhandlingene, og dermed spøker det allerede for regjeringens mål om et bredt forlik.

– Hvis det ikke kommer mer til landstyrkene, kan ikke Sp delta i et forlik, sa partiets forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete til NRK fredag.

Får flere svar

I tillegg til å utsette noen kampfly har Venstre i sin egen forsvarsplan tatt til orde for å styrke Hæren, prioritere et slagkraftig Heimevern og bevare kystjegerne og Sjøheimevernet.

– Vi vil ha et økonomisk utgangspunkt for å prioritere Hæren og Heimevernet, som denne Regjeringen aktivt har nedprioritert, sier Grande til NTB.

– Vi mener noen av de investeringene vi gjør nå, kan dyttes fram i tid, og at noen av hærinvesteringene dyttes nærmere oss.

Høyres forsvarspolitiske talsmann Øyvind Halleraker lovte fredag at Regjeringen skal legge fram et mer konkret opplegg for hæren og hvordan landmaktutredningen skal se ut.

Innstillingen om langtidsplanen skal være klar 4. november.

LES OGSÅ: Forskere om statsbudjettet: Ikke grønt men grått skifte
LES OGSÅ: Helgesen: - En av tidenes viktigste klimasaker