Politikk

17 fylkesmenn skal bli til 11: Hvem skal ut?

Hvem får fortsette – og hvem må ut? Regjeringen har i dag vedtatt å redusere antall fylkesmannsembeder fra 17 til 11.

Helen Bjørnøy (Buskerud), Valgerd Svarstad Haugland (Oslo og Akershus), Per Arne Olsen (Vestfold), Hill-Marta Solberg (Nordland), Sigbjørn Johnsen (Hedmark) og Lars Sponheim (Hordaland)
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist

Ap reagerer sterkt på at Regjeringen allerede i løpet av våren vil ansette de 11 fylkesmennene som skal lede færre og større embeter enn i dag.

Ap og Sp vil nemlig reversere regionreformen hvis de får danne ny regjering til høsten. De nye grensene for fylkesmennene følger i stor grad det nye regionkartet som ble presentert for drøye to uker siden.

– Jeg advarer kraftig mot dette, sier Helga Pedersen (Ap).

Hun mener det er udemokratisk og «veldig spesielt» at kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil ansette fylkesmennene nå, mens den nye strukturen ikke skal være på plass før 1. januar 1919.

– Når Sanner vil utnevne de nye fylkesmennene nå, mens den nye strukturen ikke skal gjennomføres før om to år, for å låse en kontroversiell struktur rett før et valg, så viser det en arrogant tilnærming til demokratiske prosesser.

Helga Pedersen

Naturlig at staten tilpasser seg

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mener det er naturlig at staten tilpasser seg de nye regionene. Fylkesmennene er statens forlengede arm inn i dagens fylker og i de fremtidige nye regionene som skal være på plass 1. januar 2020.

– Når grensene endres i kommuner og fylkeskommuner, må også staten tilpasse seg, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringens beslutning om å redusere antall fylkesmannsembeter ble tatt fredag. Fra 1. januar 2019 får vi 11- seks færre enn i dag.

Ansatte må forberede seg på endringer

Antallet kan bli enda lavere. Inndeling i Nord-Norge er ennå ikke klar.

Vedtaket angår ikke bare dagens fylkesmenn, men også nesten 2600 ansatte.

– Det er ingen ansatte som vil miste jobben på grunn av dette, men man må være forberedt på å flytte på seg, eventuelt å få ny oppgaver, sier Sanner som legger til at staten vil hente ut effektivitetsgevinster ved sammenslåingen, men det skal skje over tid.

Oslo innlemmes i «Viken»

Den inndelingen Sanner nå presenterer, er nesten lik den nye inndelingen i regioner som stortingsflertallet går inn for, men med ett unntak: Sanner innlemmer Oslo i et nytt fylkesmannsembete som strekker seg fra Hemsedal til Halden.

– Oslo og Akershus har i utgangspunktet felles fylkesmann i dag. Det er naturlig at man fastholder det. Det blir en stor region. Men det er en befolkningstett region, sier han og legger til at han synes det er naturlig med et fylkesmannsembete som har ansvar for både Oslo og de tidligere fylkeskommunene som slås sammen til region Viken.

– Det handler spesielt om arealutfordringene i området, sier han.

Den nye inndelingen blir slik:

 • Fylkesmannsembetet til Lars Sponheim i Hordaland, blir slått sammen med Sogn og Fjordane (Anne Karin Hamre). Dette embetet skal ha administrasjon i begge fylker.
 • Embetet til Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Akershus skal slås sammen med fylkesmannen i Østfold (Trond Rønningen) og Buskerud (Helen Bjørnøy) og ha administrasjon i både Drammen, Oslo og Moss.
 • Fylkesmannsembetet til Sigbjørn Johnsen i Hedmark slås sammen med Oppland, der Christl Kvam er utnevnt til fylkesmann. (Hun har vikar så lenge hun er statssekretær). Administrasjonen skal samles i ett av fylkene.
 • Fylkesmannsembetet til Per Arne Olsen i Vestfold slås sammen med embetet til Kari Nordheim Larsen i Telemark. Også her skal administrasjonen samles på ett sted.
 • Fylkesmannsembetene i Sør- og Nord-Trøndelag slås allerede sammen fra 1. januar 2018, som tidligere vedtatt. Der er Frank Jenssen utnevnt til ny fylkesmann.
 • Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest-Agder er allerede sammenslått. Det ledes av fylkesmann Stein A. Ytterdahl.
 • Embetet til Lodve Solholm i Møre og Romsdal og til Magnhild Meltveit Kleppa i Rogaland forblir uendret.
 • Fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland, utnevnt, men ennå ikke fungerende fylkesmann Troms, Elisabeth Aspaker og fylkesmann Ingvild Aleksandersen i Finnmark berøres ikke i første omgang.

Men Sanner opplyser at det kan bli aktuelt med strukturendringer også der, når ny regionstruktur i Nord-Norge er avklart. Det skjer senest våren 2018.

 • Arbeiderpartiets Helga Pedersen har allerede varslet at Ap vil skrote det nye regionkartet hvis de overtar. Hun mener det har vært en «elendig prosess med et svært dårlig resultat.
Helga Pedersen fra Ap vil legge dette kartet i skuffen. Men nå bruker Høyres Jan Tore Sanner samme kart når han deler inn fylkesmannsembetene – og ansetter nye fylkesmenn allerede i vår.

Kan blir bråk rundt ansettelser i vår

Selv om Arbeiderpartiet har uttalt at de kommer til å legge regionkartet til de borgerlige partiene i skuffen når de overtar, har altså Sanner delt inn fylkesmannsembetene omtrent etter samme mal. Og inndeling av fylkesmannsembetene styrer Regjeringen fullt og helt over selv. Sanner varsler derfor at han allerede til våren kommer til å utnevne nye fylkesmenn – selv om de nye fylkesmannsembetene ikke skal tiltre før 1. januar 2019.

– Låser du nå regionreformen?

– Ikke nødvendigvis, sier han.

– Denne regioninndelingen av fylkesmannsembetene mener jeg er moden uavhengig av sammenslåinger av fylkeskommuner.

Kan ikke endres

Men den kan vel ikke gjøres om hvis du nå ansetter fylkesmenn for nye regioner i vår?

– Nei. Det er et stortingsflertall i denne perioden som ønsker kommunereform og regionreform og da er det naturlig at man også tilpasser de statlige grensene, sier han.

Men tror du noen nå kan bli provosert over at Regjeringen nå utnevner nye fylkesmenn like før sommeren?

– Det er vår plikt og vårt ansvar å gjennomføre de endringene vi mener bør gjøres, sier han og gir uttrykk for at det ville vært feil å vente til etter valget fordi ny inndeling vil medføre stor og tidkrevende omstilling en del steder.

Hvem må forlate embetet?

På spørsmål om hvem som «skal ut» av dagens fylkesmenn, svarer Sanner at det blir en «grundig, faglig prosess» før nye fylkesmenn utnevnes.

Det blir mulig for dagens fylkesmenn å søke, og det er mulig for andre å søke. Vi vil utnevne de beste, sier han.

– Giga-fylkesmann

Arbeiderpartiets Helga Pedersen reagerer på at Sanner vil utnevne nye fylkesmenn nå.

– Vil dette vanskeliggjøre en reversering av regionreformen, slik både Ap og Sp har tatt til orde for?

– Det er åpenbart at Sanner ønsker å presse så mye tannkrem ut av tuben som mulig på tur ut av døren og slik begrense handlingsrommet til en ny regjering. Det er udemokratisk og veldig spesielt. Men vi må gå nærmere inn i der prosessuelle før jeg kan si noe mer om det, sier Pedersen.

Hun advarer mot det hun kaller en «giga-fylkesmann» i og rundt Oslo.

– Dette er tredje gang i løpet av få uker at Sanner tegner kart i Oslo uten at han greier å presentere en nærmere begrunnelse for det han gjør. Det virker som Regjeringen prøver å organisere seg vekk fra det faktum at det bor folkhele landet.

– Vi blir sittende med en giga-fylkesmann i og rundt hovedstaden, mens de i Nord-Norge ikke engang greier å bestemme seg for hvordan strukturen skal være. Dette bærer preg av en regjering som er desperat etter å vise handlekraft. De ommøblerer fremfor bygge landet. Jeg mistenker at det er en avledningsmanøver for å få oppmerksomheten vekk fra at Regjeringen mangler resultater når det gjelder sysselsetting og å skape nye arbeidsplasser.

Lokaliseringstrid i vente?

Når det gjelder fordeling av ansatte sier Sanner at det «minst skal bli like mange ansatte som i dag i Drammen og i Moss» og at det ikke skal bli færre arbeidsplasser i Sogn og Fjordane. Men hvor fylkesmannens administrasjon havner i Hedmark/Oppland og i f.eks. Telemark/Buskerud, er ikke avklart.

For å få en god geografisk fordeling av arbeidsplassene vil administrasjonssentrene til regionreformen og de nye fylkesmannsembetene bli sett i sammenheng.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Regionreform
 3. Jan Tore Sanner
 4. Høyre (H)
 5. Høyres landsmøte 2017
 6. Stortingsvalg 2017