- Vi går i retning av et muslimsk samfunn

– Innvandringen får større konsekvenser for Norge enn både klima- og finanskrisen, mener Frps innvandrings- politiske talsmann Per-Willy Amundsen.

Han mener Norge og Europa står overfor den kanskje største utfordringen i historien.

–Innvandringen endrer våre samfunn veldig raskt. Det vil få vel så store konsekvenser for samfunnet som den såkalte klimakrisen og finanskrisen, sier Amundsen.

Han varsler at Frp nå vil starte en «verdidebatt» om hva slags samfunn vi skal overlate til barnebarna.

–Samfunnet endres uten at folket er spurt om de vil bytte ut dagens befolkning. Det er i realiteten det som skjer. Og det skjer uten noen demokratiske vedtak. I 2029 vil Oslo ha et flertall av ikke-vestlige innvandrere, kanskje et islamsk flertall. Etniske nordmenn flytter allerede ut. Norge som nasjon kan være i den situasjonen i løpet av dette århundret, mener han.

EU underordnet.

Ifølge Amundsen er stridstemaer som medlemskap i EU underordnet «den omfattende folkevandringen til Norge».

–Det endrer samfunnet langt mer. Nå må alle bremsene på. Og vi må få kjøreregler når vi stadig oppfatter angrep på helt fundamentale verdier som er grunnleggende i Norge og den vestlige kulturkrets, sier han.

–Hvilke angrep tenker du på?

–Angrep på friheten for enkeltmennesker, likeverd, toleranse og likestilling. Tenk på debatten rundt blasfemiparagrafen. Regjeringen var så langt fra å piske igjennom en lovendring som ville kneble ytringsfriheten og retten til å kritisere religioner, sier han og viser avstanden med to fingre.

I tillegg advarer han mot «den privatiserte versjonen» av undertrykkelsen i form av kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og generell kvinneundertrykking, og krav om egne lærere og kjønnsdelt svømmeundervisning.

Bråstans.

–Det skjer med Frp sittende i Oslo-byrådet?

–Det er en avgjørelse fattet av departementet. Frp er sterkt imot, sier han.

Sender velgerne Frp inn i regjeringskontorene etter valget, levner Amundsen ingen tvil om at det innebærer bråstans i innvandringspolitikken.

–Vi kan endre praksis uten å gå om Stortinget, sier han. Det blir også umiddelbar stans i dialogen og pengestøtten til muslimer gjennom for eksempel Islamsk Råd.

–Jeg ser ingen grunn til at vi skal finansiere dem når de ikke kan ta avstand fra dødsstraff for homofili. De må få ha sine meninger. Men å ha dialog med sånne krefter synes jeg er forkastelig. Jeg synes vi skal være klare og tydelig og si at disse gidder vi ikke prate med.

–Det nytter ikke bare å snakke om hvor flott og fint det er med et multikulturelt samfunn. Noen må ta grep og styring. Sannheten er at vi går i retning av et muslimsk samfunn. Det er ingen tvil om det. De aller fleste innvandrere kommer fra muslimske land, og ikke de mest tolerante landene heller, slutter Amundsen.

Per-Willy Amundsen vil gjøre innvandring til hovedsak i valgkampen, og advarer mot islamsk flertall i Oslo i løpet av 20 år.