Kommuneforsker spår ny nei-mandag for Sanner

Mandag er det klart for en ny «supermandag» med hele 46 folkeavstemninger om kommunesammenslåinger. Kommuneforsker Kjetil Lie tror de fleste vil vende tommelen ned.

  • Ntb-birgitte Iversen
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner risikerer at nye kommuner sier nei til sammenslåing mandag, spår forsker.

Innbyggerne i totalt 51 kommuner skal mandag og søndag si sin mening om de ønsker at kommunen de bor i skal bli slått sammen med en eller flere av nabokommunene, eller om de vil fortsette alene som i dag.

Dette er den tredje av tre såkalte supermandager, hvor en rekke folkeavstemninger holdes parallelt rundt omkring i Kommune-Norge. I den første runden i slutten av april, delte de 23 kommunene seg omtrent på midten, mens det sist mandag ble stort flertall for nei-siden, da bare 11 av 32 kommuner stemte for sammenslåing.

Les også

Ikke sikkert et «nei» er et «nei» i kommunesammenslåing

Spår nei-andel på 70 - 80 prosent

Kjetil Lie, fagkoordinator for institutt for kommunalforskning ved Telemarksforskning, tror nei-vinden vil fortsette mandag.

– Jeg tror nei-andelen vil ligge på 70-80 prosent. Det virker som nei-siden har lettere for å mobilisere i forkant av disse folkeavstemningene, sier Lie til NTB.

Lie sier han tror den utbredte sammenslåingsskepsisen i stor grad handler om at folk vet hva de har, men ikke hva de får. Lie sier samtidig at han tror den massive nei-trenden nå kan snu i takt med at fristen nærmer seg 1. juli.

– Vi ser bevegelser flere steder, for eksempel i Hardanger, så jeg fornemmer at dette kan endre seg noe. Mange kommuner ser ut til å være veldig samvittighetsfulle og lojale mot ønskene fra sentralt hold, og de prøver å finne en løsning til tross for at folket sier nei, sier Lie.

Les også

Ekspert tror Sanners kommunereform er i alvorlig trøbbel

Tviler på Nord-Jæren

Blant de 51 kommunene som søndag og mandag avholder folkeavstemninger, er det knyttet særlig spenning til resultatene fra Sandnes, Stavanger og Sola, der innbyggerne skal ta stilling til om de vil gå sammen om den nye storkommunen Nord-Jæren.

Lie har liten tro på at det blir noe av Nord-Jæren. Han tror innbyggerne i Sandnes vil sette foten ned.

– I Sandnes er man godt fornøyd med å ha klart å bli blant Norges ti største kommuner, og man er nok redd for å miste status ved å slå seg sammen med Stavanger, sier Lie.

Blir det nei i Sandnes og eventuelt også Sola, vil Stavanger jobbe videre mot andre nabokommuner, skriver Stavanger Aftenblad.

Stavanger har følere ut mot både Rennesøy, Finnøy, Randaberg og Strand, ifølge avisen.

Stortinget avgjør

Kjetil Lie tror kommunekartet basert på resultatene fra folkeavstemninger kan ende på rundt 380 kommuner, en reduksjon på kun snaue 50 fra dagens 428 kommuner.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har imidlertid vært tydelig på at folkeavstemningene ikke er bindende og bare skal brukes som ett av flere råd når kommunestyrene skal ta sin beslutning.

Til sjuende og sist er det Stortinget som skal tegne det nye kommunekartet – etter planen til neste vår. De skal også støtte seg på råd fra landets fylkesmenn – som er i full gang med tegne sine egne kart over hvilke av fylkets kommuner de mener bør smelte sammen.

Ifølge Kommunal Rapport er status så langt i kommunereformen at 18 kommuner har vedtatt sammenslåing, 256 er enige om en intensjonsavtale, 28 forhandler eller har vedtatt å forhandle, 49 utreder eller sonderer og 77 har avsluttet prosessen og vedtatt å fortsette som egen kommune. (©NTB)