- Ingen grunn til «blågrått tullball»

Med brask og bram og store ord la partilederne i regjeringspartiene frem sitt politiske regnskap torsdag. Nå vil de fortsette samarbeidet.

Det var strålende sol da de tre rødgrønne partilderne la frem sitt politiske regnskap torsdag. Fra venstre: Liv Signe Navarsete (Sp), Jens Stoltenberg (Ap) og Kristin Halvorsen (Sv).

NÅ: Regjeringen legger frem sitt politiske regnskap på Soria Moria.

Den rødgrønne regjeringen har regjert i snart fire år. Nå er det oppgjørets time.

Iallfall skal regjeringspartiene selv gjøre rede for alt de har gjort i løpet av snart fire år i regjering.

Regjeringen har invitert pressen til Soria Moria, stedet der rammene for regjeringspartiene ble meislet ut for fire år siden.

For å dokumentere sine bragder, har regjeringspartiene laget en rapport på 419 sider med 366 punkter.

Stolt

Det var en kampklar statsminister som møtte pressen på Soria Moria. Jens Stoltenberg struttet av selvtillitt.

— Vi går til valg for fire nye år i flertallsregjeringen, sa Jens Stoltenberg.

— Vi har gode resultater og vi har i stor grad fulgt opp målsetningene fra Soria Moria-erklæringen, fortsatte statsministern ubeskjedent.

- Har holdt det vi lovet

- Hovedbeskjeden er at vi har ført den politikken vi sa vi skulle og gjennomført det vi skulle gjennomføre.

Statsministeren sa at de hadde gjort mer enn de skulle på enkelte områder, og han trakk frem samferdsel som ett av punktene der de har gjort mer enn de skulle.

Han inrømmet også at det var enkelte punkter der regjerningen lå bak målsetningene. Der trakk han frem pappapermisjonen som ett eksempel. Ifølge Soria Mora-erklæringen ville regjeringspartiene både øke foreldrepermisjonen og pappapermisjonen.

— Vi har økt pappapermisjonen med fem uker, men vi har bare økt den totale permisjonstiden med tre uker, så der har vi fortsatt en vei å gå, sa Stoltenberg.

- Tør ikke rive barnehagene

— Jeg er mest stolt av alt vi har gjort for barnehagene. Vi har gjort livet bedre for tusenvis av barn, dobbelt så mange foreldre og fire ganger så mange besteforeldre, sa finansminister og partileder i SV Kristin Halvorsen.

- Jeg gleder meg hver gang jeg kjører forbi en nybygget barnehage. Den er nå bygget, og ingen vil tørre å rive den igjen, sa Halvorsen.

Halvorsen løftet også frem at de har gjort et stort løft i bistanden til fattige land.

— Det har vært et krav fra solidaritetsbevegelsen i lang tid om å gi 1prosent av brutto nasjonalinntekt til verdens fattige. Og nå er vi der. Jeg kan ikke huske første gang jeg gikk i demonstrasjonstog for det, men det er lenge siden, sa Halvorsen stolt.

.

Hjemfall

Samferdselsminister og Senterparti-leder Liv Signe Navarsete løftet spesielt frem innsatsen for de frivillige som et av de viktigste resultatene.

- Ordningen med momsfritak til frivilige organisasjoner er et tilskudd til frivilligihet. Det er solid håndslag til det frtivillige norge. Nå kan resultatet av dugnadsinnsats skal brukes til aktivitet og ikke til avgifter, sier Navarsete.

Navarsete var ikke med på forhandlingene for fire år siden, og har i løpet av regjeringsperioden blitt valgt inn som partileder. Hun mener at saken om hjemfall er et av de viktigste.

— Det er en sak som vil gå inn i historien fra denne regjeringsperioden, sier Navarsete.

Blågrått tullball

- Jeg har tenkt å gjøre et brakvalg og vinne dette valget. Jeg har sittet på hyttetrappa og tenkt de siste dagene: Vi har samarbediet godt i disse årene og fått resultater og det er ingen grunn til å avgi makten til noe blågrått tullball, sier Halvorsen.