Skjenkestoppen blir opphevet. Men Høie mener det er for tidlig.

Helseminister Bent Høie er svært kritisk til at Stortinget tvinger gjennom en endring av skjenkereglene. – Dette øker risikoen for smittespredning

Siv Jensen (Frp) under debatten i Stortinget etter at statsminister Erna Solberg hadde redegjort om håndteringen av koronapandemien.

Tirsdag ettermiddag overkjørte opposisjonen på Stortinget regjeringen. Et flertall på Stortinget krever at den nasjonale skjenkestoppen oppheves og at steder med lavt smittetrykk skal kunne servere alkohol til matservering.

Det skjedde etter at et flertall støttet forslag fra Frp-leder Siv Jensen tirsdag ettermiddag.

Det kom som en overraskelse også på Jensen at hun fikk flertall for forslaget. Hele opposisjonen støttet det. Det er første gang opposisjonen overprøver et smitteverntiltak på denne måten.

– Det er overraskende og gledelig med flertall for et fornuftig forslag. Det er ingen grunn til at å ha et nasjonalt skjenkeforbud når det er så stor smittevariasjon. Og det er i hvert fall fornuftig å kunne åpne for alkoholservering sammen med matservering på steder som har organiserte smittevernregler, sier Siv Jensen.

Mener kommunene bør bestemme

Frp-lederen sier til Aftenposten at kommunene selv bør kunne utøve skjønn og gjøre vurderinger av det lokale smittetrykket.

Stortingets flertall ber derfor regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering.

Frp-lederen forventet at det ikke går lang tid før kranene kan åpnes i kommuner som ønsker det:

– Nå må regjeringen følge opp Stortingets vedtak umiddelbart, sier Jensen.

Også Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol sier at vedtaket må bli gjennomført umiddelbart.

– Det er kommunene som har ansvaret for skjenkeløyvene, sier hun til Aftenposten.

Noen få timer senere kom svaret fra regjeringen.

Høie: – Dette øker risikoen for smittespredning

Regjeringen følger nå opp forslaget. Helse- og omsorgsdepartementet skriver at de velger å følge FHIs tidligere anbefalinger for alkoholservering.

Dette betyr skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering vil kun skje i sammenheng med matservering.

Men helseminister Bent Høie (H) legger ikke skjul på at han er uenig i vedtaket. Han sier i en pressemelding at opphevingen av skjenkestoppet kommer for tidlig.

– Dette øker risikoen for smittespredning. Men vi vil likevel følge opp stortingsflertallets vedtak, sier helse- og omsorgsministeren.

Høie mener at gjenåpningen kan ha ringeffekter for andre smittevernrestriksjoner. Det kan bety at andre lettelser av restriksjoner kan bli forskjøvet. For det er summen av alle tiltak som har effekt på smittespredningen, sier han.

Skjenkeforbudet vil oppheves så raskt som mulig, allerede natt til fredag 22. januar. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere sin egen smittesituasjon, og hvorvidt de ønsker å åpne opp for alkoholservering. Det har de nå to dager på seg å gjøre.

Kristiansand kommune melder allerede om at de vil heve skjenkeforbudet. Dette skriver Fædrelandsvennen.

Høie frykter at vi vil se en økning av smitte i Norge som følge av gjenåpningen. Han trekker en parallell til Irland:

– Regjeringen i Irland valgte å overprøve det faglige rådet, og det fremheves nå som en av mulige årsaker til at Irland gikk fra å være ett av landene i Europa med lavest smitte før jul, til det landet med høyest smitte i verden etter jul, sier Høie i pressemeldingen.

Les også

Solberg mener dårlige målinger kan påvirke hvordan Ap jobber på Stortinget

Mandag redegjorde statsminister Erna Solberg (H) for Stortinget om koronasituasjonen. Hun gjorde det da klart at regjeringen viderefører regelen om at restauranter og puber ikke har lov å servere alkohol, men at de skal vurdere den på nytt i neste uke.

Det er denne beslutningen Stortinget nå krever at omgjøres.

Delte fagmiljøer

I forkant av Solbergs redegjørelse hadde Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalt regjeringen å oppheve skjenkestoppen, mens Helsedirektoratet mente det burde videreføres i 14 dager til.

«FHI anbefaler å reversere forbudet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført», heter det i de nye anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet.

Det vil si tidligere skjenkestans for å redusere risikoen knyttet til utelivet, for eksempel samtidig med stans i innslipp klokken 22. Videre anbefaler FHI påbud om å ha et system for registrering av gjester for skjenkesteder, og et redusere antall gjester, spesielt innendørs.