Vil fremme mistillitsforslag mot Terje Riis-Johansen

Kristelig Folkeparti (KrF) og Fremskrittspartiet (Frp) mener statsråden har brutt informasjonsplikten overfor Stortinget i Mongstad-saken, og vil fremme mistillitsforslag mot Terje Riis-Johansen (Sp).

Terje Riis-Johansen, i midten, er ikke populær blant opposisjonspartiene.

Les også:

Opposisjonspartiene har den siste tiden ytret seg svært kritisk til Regjeringen etter utsettelsen av rensing på Mongstad.

Mandag morgen bestemte KrF seg for å fremme mistillitsforslag mot olje— og energiminister Terje Riis-Johansen. På partiets nettsider kan du lese mer om bakgrunnen for forslaget.

Vi kan ikke ha det på denne måten.
Siv Jensen mener Regjeringen har holdt tilbake viktig informasjon.

Har sittet på informasjon i månedsvis

KrF behandlet saken på et ekstraordinært møte i sin stortingsgruppe mandag morgen, og KrF-leder Dagfinn Høybråten opplyser til Aftenposten.no at grunnlaget for mistillitsforslaget er at Stortinget ikke har fått tilgang til informasjon knyttet til usikkerhet omkring CO2-håndtering.

- Vi mener at Terje Riis-Johansen ikke har oppfylt sin informasjonsplikt overfor Stortinget. Denne plikten ligger i grunnloven, og innebærer at Stortinget skal få all relevant informasjon før, under og etter at en sak er fremmet. Vi mener han i månedsvis har sittet på viktig informasjon som Stortinget burde hatt tilgang til, sier han.

Opposisjonen mener Regjeringen har holdt tilbake viktig informasjon angående CO2-rensing på Mongstad FOTO: CARL MARTIN NORDBY.

Høybråten mener Regjeringen har hatt en «arrogant holdning» til kritikken fra opposisjonen og at det er lite som tyder på at den tar kritikken innover seg.

Selv om det er lite sannsynlig at forslaget får flertall i Stortinget, er KrF-lederen klar på at det er Stortingets jobb å påse at Regjeringen følger grunnloven. Derfor må forslaget fremmes.

— Vi vil ha en dialog med de andre opposisjonspartiene om hvordan vi fremmer denne saken videre. Innstillingen kommer opp i Stortinget 18.juni, sier Høybråten.

Ja fra Jensen

Frp-leder Siv Jensen støtter mistillitsforslaget. FOTO:SCANPIX.

Opposisjonspartiene på Stortinget har siden begynnelsen av mai truet med å stille mistillitsforslag mot Regjeringen eller mot olje— og energiminister Terje Riis-Johansen. Da annonserte Regjeringen at fullskala rensing av gasskraftverket på Mongstad blir utsatt med minst fire år.Frp-leder Siv Jensen opplyser til Aftenposten.no at partiet støtter KrFs forslag.

- Vi har kommet til samme konklusjon som KrF. Informasjonsplikten er brutt, og den naturlige konsekvensen av det er mistillit, sier hun.

Jensen mener saken er alvorlig, spesielt fordi mye penger er satt på spill.

- Vi kan ikke ha det på denne måten, sier hun.

Har du noen tro på at dere får gjennomslag i Stortinget?

— Dersom statsministeren ønsker å ivareta de vanlige spillereglene i politikken mener jeg vi bør få gjennomslag for dette.

Miljøpolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup, opplyser til Aftenposten.no at partiet foreløpig ikke har bestemt seg for om de vil støtte mistillitsforslaget.

Burde informert Stortinget

Dagfinn Høybråten mener Riis-Johansen har brutt informasjonsplikten overfor Stortinget. FOTO:SCANPIX.

Opposisjonen mener at olje— og energiministeren allerede på vinteren/tidlig vår 2009 hadde så klare indikasjoner på at renseanlegget ville bli utsatt, at han burde ha informert Stortinget. Det vil si at Regjeringen under valgkampen og under behandlingen av budsjettet for 2010 visste at prestisjeprosjektet ville bli utsatt, men unnlot å si noe om det.I forrige uke ble både Riis-Johansen og miljøvernminister Erik Solheim kalt inn til åpen høring på Stortinget. Opposisjonen uttrykte da at de ikke var tilfreds med svarene de hadde fått.

- Ikke grunnlag for dette

Olje- og energidepartementet opplyser at det er parlamentarisk leder Trygve Slagsvold Vedum i Sp som skal svare for mistillitsforslaget mot Terje Riis-Johansen.

Vedum syns det er synd at Frp og KrF fremmer mistillitsforslag.

— Vi mener det ikke er grunnlag for dette. Regjeringen er pliktet til å holde Stortinget løpende orientert om utviklingen i prosjektet, og det har statsråden gjort, opplyser han til Aftenposten.no.

Vedum mener hovedmotivet for mistillitsforslaget er å felle en statsråd, og at forslaget er et «politisk spill» fra opposisjonen.

I en felles uttalelse fra de tre partilederne Helga Pedersen (Ap), Bård Vegar Solhjell (SV) og Trygve Slagvold Vedum (Sp) heter det:

- Høringene på Stortinget har belyst Mongstad-saken grundig, og statsråden har gitt utfyllende svar. Det har ikke framkommet noe i høringene som tyder på at statsråden ikke har overholdt informasjonsplikten overfor Stortinget. Det vil derfor ikke være flertall for et eventuelt mistillitsforslag.