KrF vil strupe tildelingen av nye lisenser på norsk sokkel

KrF skjerper oljepolitikken og vil ikke slippe til oljeselskaper i nye områder. Oljenæringen mener den er avhengig av mer leteareal.

Goliat-feltet i Barentshavet kan bli det siste oljefeltet i denne delen av norsk sokkel om KrF får viljen sin.

I løpet av uker skal Olje- og energidepartementet dele ut oljelisenser i 25. konsesjonsrunde. Det kan bety at oljeselskaper får lete i områder i Barentshavet som de ikke tidligere har sluppet til på.

Men dersom KrF får gjennomslag, blir dette den siste konsesjonsrunden av denne typen. I utkastet til partiprogram vil KrF stanse all leting etter olje og gass i nye områder.

Hvert år deler myndighetene ut lisenser i såkalt modne områder, de kalles TFO (tildelinger i forhåndsdefinerte områder). Hvert annet år deler de ut de såkalte nummererte rundene, der selskapene slipper til i såkalte umodne områder. Med den som deles ut i vår, har det vært 25 slike på norsk sokkel.

I de umodne områdene er det større risiko fordi man vet mindre om de geologiske forholdene. Tradisjonelt er det i disse rundene en har gjort nye store funn.

Erik Lunde, leder programkomiteen i KrF som vil endre norsk oljepolitikk.

Formuleringen i KrFs programforslag er:

«Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse av allerede eksisterende produksjon i modne områder, i tråd med det bredt sammensatte Klimaomstillingsutvalgets innstilling.»

Lederen i programkomiteen, Erik Lunde, bekrefter at dette betyr at KrF bare ønsker såkalte TFO-runder.

Dette kommer etter at den andre regjeringspartneren Venstre vedtok stans i all oljeleting på sitt landsmøte.

Bru: Fallende produksjon – trenger areal

Olje- og energiminister Tina Bru viser til fremskrivingene i Perspektivmeldingen som viser at norsk olje- og gassproduksjon vil kunne falle med 65 prosent frem mot 2050.

«Nettopp derfor mener Høyre at fortsatt leting på norsk sokkel, både i de mer modne og umodne områdene, er viktig», skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Oljeindustrien trenger areal

Administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk Olje og Gass er ikke spesielt fornøyd med KrFs programformulering:

– Både de årlige TFO-rundene og de nummererte rundene hvert annet år er viktige for oss. Tilgang på areal er en forutsetning for at vi skal ha aktivitet for å sikre inntekter og velferd, sier hun.

Oljeminister Tina Bru har et noe annet perspektiv enn KrFs programkomité.

I den interne behandlingen av KrFs program for neste stortingsperiode har det vært dragkamp om oljepolitikken. Formuleringer som ble tolket som at KrF satte en sluttdato for oljepolitikken ble strøket etter protester, ikke minst fra Rogaland. Med dagens meningsmålinger er KrFs mandat i Rogaland partiets mest sikre direkte mandat. Etter oppslag i den kristne avisen Dagen endret KrF formuleringene om oljepolitikk.

Det endelige vedtaket skal gjøres på KrFs landsmøte 29. april til 2. mai.

Administrerende direktør Anniken Hauglie sier oljeindustrien trenger å få lete både i nye og modne områder.

Rogaland er med

Men formuleringen om å begrense konsesjonsrundene har også Rogland KrF sluttet seg til. Det bekrefter lederen, Oddny Helen Turøy.

– Dette er en betydelig innstramming av oljepolitikken?

– Jeg opplever at KrF over tid har hatt en oljepolitikk som har vært restriktiv når det gjelder å åpne nye områder. Det ligger også i det eksisterende programmet, sier Lunde.

Han mener at den store forskjellen er at partiet nå i større grad legger Klimaomstillingsutvalgets perspektiv til grunn og følger deres anbefalinger.

Lunde sier at KrF mener det fortsatt skal være olje- og gassvirksomhet i Norge i mange år til, men at dette er en ansvarlig måte å få til omstilling på.

Uten nye funn vil produksjonen på norsk sokkel synke fra 2025 og frem mot 2030, ifølge Norsk Petroleum.no

Ikke så radikalt?

– Hvor radikalt dette er i forhold til dagens program, kan diskuteres, mener programkomitélederen.

Han viser til at KrF alt i det programmet som gjelder for denne stortingsperioden ønsker å verne mange områder.

Haugli viser til at verden kommer til å trenge olje og gass i mange år fremover.

– Vi er opptatt av at Norge skal levere den oljen og gassen, men da trenger vi leteareal.

– Men som klimarisikoutvalget peker på, så kan funn som gjøres i umodne områder være ulønnsomme når de blir bygget ut?

– Nå er det selskapene som gjør sine kommersielle vurderinger. Men det er klart det kan være ulike vurderinger hvor selskapene vil lete. Det er selvsagt enklere å lete og gjøre funn nær tidligere funn, og der det er infrastruktur. Men det betyr ikke at det er uviktig for oss å lete i umodne områder. For olje og gassindustrien er det viktig å opprettholde begge deler, sier hun.