Politikk

Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

Rusreform. Abortnemnder. Iskanten. Atomvåpenfri verden. Dette er noen av temaene som har skapt debatt på Aps landsmøte.

Her ledelsen i Ap, som ble gjenvalgt på helgens landsmøte. Foto: TERJE PEDERSEN / NTB

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Aps digitale landsmøte er over. I tre dager har bortimot 300 delegater drøftet rusreform, abortlov og en rekke andre saker.

Her er noen av de viktigste vedtakene:

Rusreform: Ap ønsker bare delvis avkriminalisering av narkotikabruk. Partiet ønsker å differensiere reaksjonen ut ifra hvem brukerne er. Personer med tung rusavhengighet skal møtes med hjelp og behandling i stedet for strafferettslige reaksjoner. Men generelt ønsker Ap å videreføre straff som reaksjon for bruk og besittelse av narkotika.

22. juli-kommisjon: Ap mener det bør oppnevnes en ny ekstremismekommisjon. Den skal gå dypere inn i hvordan ekstremismen oppstår og lære mer om hvilke tiltak som fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme.

Abort: Ap vil avskaffe abortnemndene. Etter uke 12 skal det være et tilgjengelig rådgivningstilbud til kvinner. Hvordan det skal utformes, skal utredes. Ap vil sikre kvinnens selvbestemmelse også mellom uke 12 og 18.

Barnehage: Ap vil gjøre barnehagen gratis fra det tredje barnet hvis man har tre barn som går i barnehage samtidig.

Ferdigheter i skolen: Ap ønsker å innføre «praktiske ferdigheter» som en sjette grunnleggende ferdighet i tillegg til de eksisterende: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter.

Læreplassgaranti: Ap vil innføre en læreplassgaranti. Den skal sikre at alle kvalifiserte skal få læreplass. Det skal skje gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet.

Yrkesfag: Ap vil etablere et Nasjonalt senter for yrkesfag.

Fysisk aktivitet: Ap vil innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, men forplikter seg ikke til én time.

Iskanten i Barentshavet: Holde fast på Stortingets fastsatte nordlige grense for olje- og gassvirksomhet.

Samtykkelov: Ap vil tydeliggjøre straffeloven, slik at det tydelig sies at «seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt».

CO2-avgift: Ap ønsker en gradvis økning i CO2-avgiften frem mot 2030. Men partiet vil skjerme pumpeprisen. Ap har også vedtatt at avgiftene på drivstoff skal variere geografisk for «å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig.»

Desentralisert utdanning: Ap ønsker en «storsatsing for lokale utdanningssentre over hele landet». De skal gjøre «livslang læring mulig der du bor.» Ap vil også legge frem opptrappingsplaner for nye studieplasser på universiteter.

Regionavtaler: Ap ønsker en variant av byvekstavtale for distriktene. Partiet påpeker at byvekstavtalene har spilt en viktig rolle for å utvikle transportsystemene i og rundt de største byene. For å skape arbeidsplasser i hele Norge, ønsker Ap «regionavtaler mellom kommuner, regioner og staten. Avtalene skal sikre kraftfulle virkemidler til utvikling og vekst i hele landet, og bidra til at kompetanse, kapital, infrastruktur og regelverk i langt større grad enn i dag ses i en sammenheng.

Politireformen: Ap ønsker evaluering av nærpolitireformen.

Oljefondet: Ap ønsker at forvaltningen av oljefondet skal bygge på «økonomisk ansvarlighet, åpenhet og langsiktighet og skal sikre menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.»

Strøm og nettleie: Ap vil innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet.

Havvind: Ap vil utarbeide en ambisiøs nasjonal strategi for bunnfast og flytende havvindmøller. Partiet vil sørge for videre elektrifisering av nye og eksisterende felt.

Atomvåpen: Landsmøtet går ikke inn for å signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

SFO og lekser: Ap vil innføre gratis SFO for alle 1.-klassinger, men unnlot å konkretisere nærmere for barn på andre trinn. Et forslag om at lekser skal gjøres ferdig på SFO, falt.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Arbeiderpartiets landsmøte
  3. Arbeiderpartiet (Ap)
  4. Stortingsvalget 2021