Krass Kolberg: - Vi har et alvorlig problem

Kontrollkomiteen reagerer sterkt på manglende selvkritikk i Forsvaret under forsvarshøringen.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide sa under forsvarshøringen i kontrollkomiteen at reglene for salg av utrangert forsvarsmateriell er strammet betydelig inn i kjølvannet av Nigeria-båtsaken.

Fredagens høring tok for seg salg og utførsel av utrangerte militære fartøy, i det som er blitt omtalt som Nigeria-båtsaken.

Kontrollkomiteen reagerer sterkt på det de opplever som fullstendig mangel på selvkritikk fra Forsvaret.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ble grillet på det komiteen ser som en fullstendig mangel på selvkritikk fra Forsvarets side da hun møtte til høring i kontrollkomiteen om de omstridte salgene av utrangert forsvarsmateriell.

— Hvorfor er det ingen som tar selvkritikk i denne saken, spurte komitéleder Martin Kolberg da høringen gikk mot slutten fredag kveld.

Også flere andre medlemmer av komiteen mener forsvarstoppene viser mangel på innrømmelser etter Dagbladets avsløringer om at avlagt forsvarsmateriell har havnet der det ikke skulle - blant annet til en krigsherre i Nigeria.

— Etter mitt syn har ingen etter to dager med høring gitt et ordentlig svar på hvorfor disse skipene er på feil sted og i feil bruk. Det synes jeg er en beklagelig situasjon, sa Kolberg da han oppsummerte etter 12 timers høring.

- Han tok klar selvkritikk

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide var ikke enig i at forsvarsledelsen ikke har tatt selvkritikk.

— Forsvarssjefen tok veldig klar selvkritikk på vegne av Forsvaret for ikke å ha undersøkt godt nok. Han tok selvkritikk for rutinesvikt, og for brudd på avhendingsreglene, sa Søreide.

Søreide sa under forsvarshøringen i kontrollkomiteen at reglene for salg av utrangert forsvarsmateriell er strammet betydelig inn i kjølvannet av Nigeria-båtsaken.

– Dagens regelverk for avhending av forsvarsmateriell er godt etter at en rekke endringer er iverksatt. Men det er rom for ytterligere innskjerpinger, og at vi heretter ikke lenger selger til private, kun til stater, sa hun i sin innledning til høringen.

Hun sier hun tar saken svært alvorlig.

— Mitt fokus nå er å rydde opp, sier hun.

- Forsvarets ansvar

Flere forsvartopper sa under høringen at de forventet at UD sjekket identiteten på kjøper av fartøyene. Men forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vedgikk at saksbehandlingsarbeidet var for dårlig da de ikke oppdaget at fartøyer ble solgt til et britisk stråselskap med adresse på et jorde utenfor London, men med kontor i Nigeria.

Forsvarsministeren var klokkeklar på at dette er Forsvarets oppgave å kontrollere.

— Det er Forvaret som eksportør som har ansvar for å bringe frem informasjon som er korrekt og fullstendig, sa hun.

Støre dobbeltsjekket ikke

Også tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre sa under høringen at UD ikke så på det som sitt ansvar å dobbeltsjekke informasjonen de fikk om kjøper fra Forsvaret.

— Jeg vil anta at departementet ikke har brukt mye tid på å dobbeltsjekke dette, da informasjon var at det var britisk, et selskap fra en av våre nærmeste allierte, antar jeg, sa han om salget av båtene som havnet i Nigeria.

Han understreker at dette handlet om salg av sivilt materiell, ettersom både de seks MTB-ene, støttefartøyet KNM Horten og kystvaktskipene Agder og Titran var blitt demilitarisert. Alle skipene havnet senere i Nigeria.

Strøm-Erichsen: Ikke godt nok

Tidligere forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen sa tidligere i høringen at hun ikke hadde salget av Nigeria-båtene på sitt bord.

— Det at fartøyene skulle utrangeres og avhendes, var jeg kjent med, men ingen detaljer i selve salgsprosessen, sa hun under høringen. Hun sier hun har gått gjennom notater hun ble forelagt, og at de ikke omhandler salg av fartøyene.

Les også

Megler advarte mot at marinefartøy kunne havne i konfliktsoner

Hun sier saken likevel burde vært fanget opp.

— Jeg hadde kanskje forventet at med alt arbeidet som var gjort på blant annet etikk og internrevisjon, at organisasjonen fanget det opp. Det er ikke vanskelig i ettertid å se at dette ikke er godt nok, sa hun.

— Her er det ikke bare én ting som har fått feil, men flere forhold. Derfor må man ta fatt i dette og gjøre noe med det. Det tok vi initiativ til, men det har åpenbart ikke vært godt nok. Derfor er jeg glad for at dagens forsvarsminister også har tatt tak i dette, sa Strøm-Erichsen videre.

Strøm-Erichsen var forsvarsminister fra 17. oktober 2005 til 20. oktober 2009 og fra 21. september 2012 til 16. oktober 2013.

Megler varslet

Han var under høringen klar på at dagens bruk av båtene i dag er problematisk. De utrangerte fartøyene brukes nå i paramilitær virksomhet i Vest-Afrika.

Megleren som bisto salget sa tidligere under fredagens høring at forsvaret ble varslet om at fartøyene kunne ende i Nigeria. Forsvarstoppene nektet imidlertid for å ha mottatt et slikt varsel.

Innrapportert salg av tre kystvaktskip

Utenriksminister Børge Brende opplyste under høringen at UD har innrapportert salget og utførselen av tre kystvaktskip til Riksadvokaten.

Innrapporteringen gjelder de tre kystvaktskipene KV Agder, KV Åhav og Loch Ness, opplyste Brende på høringen om avhending av militært materiell i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag. Riksadvokaten skal nå vurdere om saken skal oversendes til Økokrim.

Utførselen kan være et mulig lovbrudd fordi selger la fram feilaktige opplysninger i forbindelse med lisensvurderingen, opplyste Brende, i følge NTB.

Økokrim etterforsker allerede salget av seks missiltorpedobåter (MTB) og kystvaktskipet KMV Horten som alle havnet i hendene på en krigsherre i Nigeria, etter at UD innrapporterte salget til Riksadvokaten tidligere i år.

Forsvarsdepartementet har bedt Økokrim etterforske salget av kystfort og jagerfly, mens Tollvesenet har bedt Økokrim granske flere mulige brudd på tolloven.

Samtidig etterforsker Politiets sikkerhetstjeneste (PST) brudd på våpenembargoen til Eritrea i forbindelse med salg av utrangerte militære lastebiler.