Grande ber Listhaug slutte å fortelle «vandrehistorier» om asylbarn

Sylvi Listhaug skremmer kommunene fra å ta imot enslige, mindreårige asylsøkere, mener lederen i Venstre.

OPT_tacff694_doc6o2cc47s7x3vp4j0ooi-9KohkETXBs.jpg
  • Karen Tjernshaugen

— Sylvi Listhaug skaper en illusjon om at alle enslige, mindreårige asylsøkere kommer til Norge som «ankere» for å få familien sin etter. Det skremmer kommunene fra å bosette disse barna, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Innvandrings- og integreringsministeren fra Frp har flere ganger de siste ukene brukt uttrykket «ankerbarn» og vist til en UNICEF-rapport som kilde på opplysningen om at mange av dem som kommer alene er sendt på forhånd for så å søke familiegjenforening.

Aftenposten skrev onsdag at UNICEF har sendt en klagemail til departementet fordi de er misfornøyd med måten Listhaug har gjengitt deres rapport.

Les mer om UNICEFs klage til Justisdepartementet her:

Ber Listhaug sette seg bedre inn i saksfeltet

Nå tar også lederen i Regjeringens støtteparti Venstre til motmæle mot Listhaug.

Grande mener innvandringsministeren umulig kan ha lest mye av UNICEFs rapport før hun viste til den som et argument for at enslige, mindreårige asylsøkere kommer som «ankerbarn».

— Min oppfordring til statsråden er: Sett deg inn i saksfeltet og slutt å formidle vandrehistorier! sier Venstre-lederen.

Hun mener der er alvorlig at statsråden er med på å spre inntrykk av at et enslig asylbarn som kommer til Norge innebærer at en strøm av familiemedlemmer vil følge etter.

Dette er ikke første gangen Sylvi Listhaug får kritikk for å være spissformulert. Har du fått med deg denne gjennomgangen av uttalelser Listhaug kom med før hun ble statsråd?

Over 5000 kom i fjor

I fjor kom over 5000 enslige, mindreårige asylsøkere til Norge. Hovedvekten var gutter mellom 15 og 18 år:

Regjeringen har bedt kommunene bosette 4.600enslige flyktningbarn neste år.

Men flere kommuner vil si nei til å ta imot, blant annet fordi de mener det økonomiske tilskuddet som følger med er for lavt.

— Listhaug skremmer kommunene fra å ta på seg den viktige jobben med å bosette enslige, mindreårige asylsøkere – en jobb som statsministeren har brukt mye tid på å få kommunene til å gjøre – mener Grande.

Oppdater deg på siste nytt i dagens dramatiske utvikling på grensen mellom Norge og Russland her:

— Kommunene velger heller familiene

Venstre-lederen viser til at personer som kommer til Norge på familiegjenforening ikke har rett til tilbud som introduksjonsprogram eller norskkurs.

Når den de gjenforenes med er en ungdom under 18 år uten mulighet til å forsørge dem, havner familiemedlemmene ofte på sosialhjelp.

— Dette tilsammen med at noen forteller kommunene at alle de enslige mindreårige er ankerbarn gjør at kommunene synes det blir et for stort ansvar å ta imot dem. Da velger de heller å ta imot en familie, sier Grande.

Sendte klagemail samme dag

  1. januar presenterte Aftenposten et stort intervju med Listhaug der hun blant annet fikk spørsmål om hvilket grunnlag hun har for påstanden om at enslige mindreårige asylsøkere ofte er «ankerbarn».

Les hele intervjuet med Listhaug her:

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er blant annet en rapport fra UNICEF der de har snakket med barna. Der er det to ting som kom frem: For det første ble man sendt som ankerbarn for at familien skulle komme etter, for det andre ble man sendt for å skaffe penger til familien, sa Listhaug til Aftenposten.I en e-post sendt til Justisdepartementet samme dag skriver FNs barnefonds norske avdeling:

«Når det gjelder påstanden om at barn sendes ut som ankerbarn, er dette en konklusjon som vi har vanskelig for å finne støtte for i rapporten»

Intervjuet barn i Norge og Storbritannia

I den mye omtalte rapporten er 20 enslige, afghanske asylsøkerbarn intervjuet i Norge og Storbritannia i tillegg til barn og familier i Afghanistan.

  • Drar Listhaug rapporten for langt? Les hele dokumentet HER og gjør deg opp din egen mening!
    Det listes opp ti ulike motiver enslige mindreårige asylsøkere som er intervjuet oppgir for at de valgte å legge ut på reisen.

Ønske om å få foreldre og søsken etter til Vesten ved familiegjenforening er ikke med blant disse ti punktene.

Listhaug: Forsøkte ikke å gjengi hele rapporten

I oversikten over gjenværende familiemedlemmers motiver for å ha sendt barna ut på reisen, nevnes mulighet for familiegjenforening som en av fem mulige grunner.

Les også:

— Jeg har aldri gjort noe forsøk på å gjengi hele rapporten, men jeg har satt fingeren på noe som UNICEF selv nevner blant fem motiver som familier i Afghanistan kan ha for å oppmuntre barn til å legge ut på flukt. Et av disse motivene er at barn sendes ut som «ankerbarn», skriver Listhaug i en e-post til Aftenposten.