Politikk

Stålsett: – Rettferdighet er moral og empati, ikke bare jus

Tidligere biskop Gunnar Stålsett er oppløftet over reaksjonene på at han er villig til å gå i fengsel for det han kaller «rettferdighet» og «menneskelighet».

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett er klar for å gå i fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker. Her ankommer han prinsesse Alexandras konfirmasjon sammen med kona Unn Stålsett (t.h) og Oslo-ordfører Marianne Borgen.
  • NTB
Stålsetts vaskehjelp, Lulu Tekle, har ifølge politiet jobbet ulovlig i den tidligere Oslo-biskopens hjem.

Han har fått mange varme reaksjoner etter at det ble kjent at påtalemyndigheten er innstilt på at den 84 år gamle pensjonerte biskopen må sone fengselsstraff for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker i elleve år.

– Jeg opplever i responsen at det rører ved hjertestrengene til folk. Det viser at rettferdighet ikke bare er et spørsmål om jus, men også et spørsmål om moral og empati. Man møter fremmede i døren med parolen «streng og rettferdig» i asylpolitikken. Det vi står overfor, er en ekstremt streng og urettferdig politikk, sier Stålsett til NTB.

Han karakteriserer behandlingen av ureturnerbare asylsøkere som en fundamental utfordring for rettsstaten og verdiene som ligger i et humanistisk og kristent menneskesyn.

– Vi står både overfor en politisk svikt og en systemsvikt, sier Stålsett.

– Livet på vent

Gunnar Stålsett er klar for å gå i fengsel. Han har avgitt en uforbeholden tilståelse overfor politiet og får en enklere behandling i retten.

– Dette er en sak om rettferdighet og medmenneskelighet. Om en gruppe mennesker som lever i usikkerhet og utrygghet, og ingen fremtid. De er fratatt sin viktigste vei til verdigheten, det å få arbeide, mens livet er på vent. De er i et eksistensielt og personlig ingenmannsland hvor håpløshet preger mange fra morgen til kveld, sier Stålsett.

Fratatt arbeidstillatelse

Torsdag møter han i Oslo tingrett. Siden han skal få en tilståelsesdom, foreligger det ingen tiltale. Men 28. november i år siktet Oslo politidistrikt den tidligere Oslo-biskopen for brudd på utlendingslovens paragraf 108, tredje ledd bokstav a.

Ifølge siktelsen hadde Stålsett 55 år gamle Lula Tecle «jevnlig i arbeid» i sitt hjem fra 2008 til 2019 uten at hun hadde arbeidstillatelse. Tecle hadde fast jobb og egen leilighet da hun i 2011 ble fratatt skattekortet.

Vil ha ubetinget fengsel

Saken ble kjent da Gunnar Stålsett fortalte om ansettelsesforholdet i et intervju i Vårt Land i august i år. Tre måneder senere var siktelsen klar. Påtalemyndigheten røper at de vil be om ubetinget fengsel for den 84 år gamle eks-biskopen.

– Vi ber om en kortere ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sa politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2 da siktelsen ble kjent i slutten av november.

Strafferabatt

Tingrettsdommer Knut Kolloen leder den landsdekkende Dommernes mediegruppe.

– Det er en lite brukt paragraf som har et vidt spenn av reaksjonsmønster – fra bøter til ubetinget fengsel. Avveiningen i denne saken blir i hvilken grad av forsett eller overlegg Stålsett har handlet. Han har tilstått og kan forvente en strafferabatt på 25–30 prosent, sier Kolloen til NTB.

I oktober ble menneskerettsforkjemperen og vikarbyråeieren Arne Viste fra Sola dømt til ett års betinget fengsel i en lignende sak. Arne Vistes selskap ble idømt en bot på 1,5 millioner kroner og inndragning av ytterligere 1,4 millioner kroner. Sola-mannen har anket dommen.

Les mer om

  1. Asylpolitikk