Politikk

- Reaksjonært fra Arbeiderpartiets programkomité

Arbeiderpartipolitikerne Laila Gustavsen, Eva Kristin Hansen og Sverre Myrli er medlemmer av forsvarskomiteen på Stortinget. De reagerer på at partiets programkomité går i mot kjønnsnøytral verneplikt. - Likestilling handler ikke bare om goder, men også å dele på byrdene, sier Gustavsen.
  • Marie Melgård
  • Et varsku til alle som ønsker å rive den siste likestillingsskansen i Arbeiderpartiet, sier Laila Gustavsen.

Forsvarspolitikere i Arbeiderpartiet reagerer sterkt på at partiets programkomité går imot en likestilt verneplikt.

— Det er et reaksjonært forslag fra programkomiteen. Arbeiderpartiet er et moderne likestillingsparti. Dette er et varsku til alle som ønsker å rive den siste likestillingsskansen i Arbeiderpartiet – slaget står nå, sier Laila Gustavsen.

Hun er, i likhet med Eva Kristin Hansen og Sverre Myrli, medlemmer av Stortingets forsvarskomité for Arbeiderpartiet. De mener partiet må snu i spørsmålet.

Pedersen møter motbør

Leder av programkomiteen, Helga Pedersen, sier en av årsakene til at de går i mot kjønnsnøytral verneplikt er fordi færre tas inn til førstegangstjenesten. Når Forsvaret bruker færre personer,blir det feil å utvide verneplikten, sier Pedersen.

Dette får lite gehør hos forsvarspolitikerne:

- Det er som om man i 1913 skulle si at fordi ikke alle norske menn brukte stemmeretten sin, så var det ingen vits å gi norske kvinner stemmerettighet, sier Hansen.

På spørsmål fra Aftenposten om hvorvidt kjønnsnøytral verneplikt også er et likestillingsspørsmål, sier Pedersen at den allerede innførte sesjonsplikten i Forsvaret er nok, og kaller det en fornuftig tilnærming.

— Vi har prøvd ut sesjonsplikt for jenter, og vi ser at antallet jenter øker – i dag er det bare ni prosent kvinner som gjennomfører førstegangstjeneste - det går alt for sakte. Dessuten handler ikke likestilling bare om goder, men også å dele på byrdene, sier Gustavsen.

Klar til kamp

Hva som til slutt skal stå i Arbeiderpartiets partiprogram avgjøres av landsmøtet i april.

Dessuten handler ikke likestilling bare om goder, men også å dele på byrdene. Laila Gustavsen

Både Hansen og Gustavsen mener det er helt åpen hva utfallet kan bli, men allerede nå mobiliseres det på grasrota:

Gustavsens eget fylkesparti, Buskerud, har allerede vedtatt et forslag om likestilt verneplikt, og hun tror flere fylkeslag vil gjøre det samme.

AUF og LO sier i dagens Aftenposten at de går inn for kjønnsnøytral verneplikt.

— Når ungdommene kommer med et så tydelig signal bør moderpartiet lytte. Og når LO, som organiserer personer i Forsvaret, også er for, mener jeg det er viktig for Arbeiderpartiet å ta det innover seg, sier Gustavsen.

Snudde i spørsmålet

I 2008 var kjønnsnøytral verneplikt oppe til debatt i forbindelse med langstidsplanen for Forsvaret. Daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var for, men tapte. Eva Kristin Hansen var blant dem som talte i mot kjønnsnøytral verneplikt.

Nå har hun snudd.

— Det var bevisstløst. Jo mer man går inn i dette, jo mer blir man for. Mange tror at kjønnsnøytral verneplikt vil øke antallet soldater, og blander sammen førstegangstjenesten og verneplikten. Det er feil. Dette er et spørsmål om å ha like plikter. Det er en viktig jobb for oss fremover å informere og opplyse folk i partiet om dette frem mot landsmøtet, sier Hansen.

— Dette er ikke den store velgersaken, men en viktig prinsippsak. Men jeg mener at man i et partiprogram ikke bare skal levere ut barnehageplasser, men også slå fast noen prinsipper, sier Eva Kristin Hansen.

Prinsippsak

Sverre Myrli, Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson, sier kjønnsnøytral verneplikt er riktig prinsipielt, men også viktig fordi kvinner er en ressurs Forsvaret trenger:

— Skulle vi ha laget vernepliktsforsvaret i dag så ville det vært utenkelig å skille på gutter og jenter. Forsvaret er noe helt annet i dag enn hva det var da jeg var i militæret for 20 år siden. Det er ikke bare tung sekk og marsjstøvler – det er høyt kompetansenivå og mange spesialiseringer, og i det forsvaret har vi bruk for jenter, så vi har ikke råd til at halvparten av norsk ungdom ikke skal kunne brukes i Forsvaret, sier Myrli.

Les mer om

  1. Politikk