Politikk

Ingvild Kjerkol tapte slaget om å utvide grensen for fri abort. Støre vant.

Ap-landsmøtet sa nei til å fjerne abortnemdene og dermed utvide grensen for fri abort til uke 18.

Aps helsepolitiske talskvinne, Ingvild Kjerkol, sto i spissen for å endre abortloven.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Alf Ole Ask
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Mot et ikke ubetydelig mindretall vendte Aps landsmøte tommelen ned for å liberalisere dagens abortlov ved å fjerne nemndene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kom fredag med en innstendig oppfordring til landsmøtet om ikke å endre loven.

Han argumenterte med at det nærmest var uforsvarlig å «kaste inn en så viktig sak i løpet av et hektisk landsmøte» og trakk en parallell til statsministerens plutselige vilje til å endre lovens paragraf 2C.

 • Er du en ekte Ap-velger? Ta testen her.

Men helsepolitisk talskvinne Ingvild Kjerkol sto likevel i spissen for en dissens i redaksjonskomiteen om å utvide abortgrensen for selvbestemt abort fra dagens 12 til 18 uker.

Sammen med AUFs Marta Hofsøy og ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Persen, fremmet hun følgende dissens:

«Arbeiderpartiet vil utrede å fjerne abortnemndene. I Sverige, hvor de ikke har nemndbehandling, tas en større andel av abortene tidligere i svangerskapet enn i Norge.»

Ønsker om abort etter uke tolv behandles i nemnd.

En kamp for kvinners selvbestemmelse

Persen fortalte landsmøtet at utsagnet fra påtroppende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad om at «klarer du én, så klarer du to» hadde trigget henne til å ville fjerne nemndene.

– Dette er en kamp for kvinners selvbestemmelse, sa hun og understreket at hennes «moralske kompass ikke er dårligere» enn abortnemndenes.

Hun understreket også at å fjerne nemndene ikke er et lett valg å ta.

– Det er å være på lag med norske kvinner, sa hun.

Ønsket bare kritisk gjennomgang

Tilhengerne av å beholde dagens lov hadde flertall i redaksjonskomiteen. De argumenterte med at det var ønskelig med ro rundt loven.

De ville bare «vurdere forbedringer innenfor dagens lov for å styrke kvinnens situasjon ved senaborter, herunder kritisk gjennomgå og eventuelt endre dagens nemndsystem.»

Og det var det som ble vedtatt.

Også Harlem Brundtland advarte

Tidligere Ap-leder Gro Harlem Brundtland var også en av dem som advarte mot å endre abortloven. Få minutter før avstemningen, gikk hun ut i VG og advarte Kjerkol og co.

– Loven skiller ved tolv uker i dag. Jeg tror ikke det er klokt plutselig å fjerne skillet mellom tidlige og sene aborter, selv om man både kan og bør utrede og diskutere hvordan nemndene fungerer og om det kan etableres et bedre grunnlag for de beslutningene som skal tas etter tolvte uke, sa hun til VG.

Solberg-regjeringen har avlyst fremskritt

I den vedtatte uttalelsen slås det fast at da regjeringen ble utvidet, «ble likestillingsfremskrittene avlyst» av Høyre, Frp og Venstre.

– De har i stedet gitt Kristelig Folkeparti vetorett i spørsmål
om bioteknologi, og vi får den første innskrenkningen i loven om selvbestemt abort siden 1978, heter det i uttalelsen.

Ifølge Ap-landsmøtet vil konservative krefter finne inspirasjon i at det er «mulig å skru tiden tilbake i likestillingsfyrtårnet Norge.»

– Det skal Arbeiderpartiet ta kraftig til motmæle mot. Vi vil heller fremme en ny og bedre politikk for å sikre kvinners helse og rettigheter, sies det.


Ellers vedtok landsmøtet å:

 • gi alle gravide et offentlig tilbud om tidlig ultralyd før uke 12 og rett på utvidet fosterdiagnostikk. Det siste inkluderer den såkalte NIPT–blodprøven, «når behandlende lege finner grunn for det.»
 • flytte aldersgrensen i det offentlige helsevesenet om utvidet fosterdiagnostikk med NIPT fra 38 år ned til 35 år
 • la helsesykepleiere skrive ut prevensjon for de under 16 år.
 • si nei til alle innskrenkninger i abortloven og gjenopprette alle rettigheter for kvinner som regjeringen Solberg fjerner.

Det har skjedd andre spennende ting på Aps landsmøte. Har du fått med deg dette:

Les mer om

 1. Arbeiderpartiets landsmøte 2019
 2. Abort
 3. Ingvild Kjerkol