– Må unngå at nye generasjoner i deler av Oslo går til grunne

– Det er en trist måte jeg kom inn på, sier Norges nye Frp-justisminister Jøran Kallmyr, som mener gjengproblemene i Oslo er blitt større enn sist han var i regjeringen.

Solberg-regjeringens nye justisminister Jøran Kallmyr.

– Vi må aldri komme i den situasjonen at nye generasjoner i deler av Oslo går til grunne, sa Solberg-regjeringens nye justisminister Jøran Kallmyr (Frp) da han fredag gikk rett fra lobbyvirksomhet for eiendomsbransjen og fikk nøklene til statsrådskontoret i Justisdepartementet.

Han tegner et dystert bilde av kriminalitetsbildet i hovedstaden etter fem og et halvt år med syv Frp-statsråder som øverste sjef for justisfeltet.

– Hva mener du med at vi kan komme dit at generasjoner i deler av Oslo går til grunne?

– Det jeg sier er at er viktig å forebygge gjengdannelsene, sier Kallmyr til Aftenposten.

– Det som skjer hvis det blir gjengdannelser i et område, så er det slik at mange ungdommer blir sugd inn i dette, får ødelagt rullebladet sitt, kommer i fengsel fordi de har gjort dumme ting som unge. I dagens samfunn når du skal søke jobb og er blitt litt eldre, så veldig mange veier stengt. Det er det jeg mener med at generasjoner går til grunne hvis man ikke aktivt jobber med disse ungdommene.

– Er disse problemene i dag blitt større enn sist du var i regjeringen?

– Ja, jeg tror nok det at det har vært en viss økning, sier Kallmyr.

– Men samtidig har det vært slik at også da jeg var i Oslo som byrådspolitiker, så var vi veldig obs på dette dette. Dette er et kontinuerlig arbeid. Det tar liksom aldri slutt fordi det kommer nye dannelser, sier Kallmyr.

Jøran Kallmyr (Frp) ble fredag presentert som ny justisminister av statsminister Erna Solberg (H) på Slottsplassen i Oslo.

En trist måte å bli statsråd på

Kallmyrs forgjenger Tor Mikkel Wara gikk av da hans samboer fikk status som mistenkt i hendelsene ved parets bolig. Hun er også mistenkt for trusler mot familien til den andre sjefen i Justisdepartementet – statsråd for samfunnssikkerhet Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

– Dette kom brått bra, sa Kallmyr, som ble spurt torsdag av Solberg om han ville bli justisminister.

– Er det bra for et departement å ha syv forskjellige statsråder på så kort tid?

– Det må være opp til statsministeren å vurdere, sier Kallmyr.

– Det er en trist måte jeg kom inn på, men jeg skal sørge for å få gjennomført politireformen og kontinuitet i arbeidet vi har startet.

Kallmyr trekker frem «streng, men rettferdig» innvandringspolitikk, politireformen og kampen mot gjengkriminalitet som de viktigste sakene.

– Arbeidet med å gjennomføre politireformen blir særs viktig.

– Flere tusen ulovlige innvandrere befinner seg fortsatt i Norge og antallet returer går kraftig ned. Hva tenker du om det?

– Det er viktig at vi har gode returavtaler, og jobber aktivt for å få det. Det kommer jeg personlig til å engasjere meg i, sier Kallmyr til Aftenposten.

Jøran Kallmyr (til venstre) overtok fredag som justisminister etter fungerende justisminister Jon Georg Dale (til høyre).
– Vi må aldri komme i den situasjonen at nye generasjoner i deler av Oslo går til grunne, sier Solberg-regjeringens nye justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Fra lobbyist til statsråd

Kallmyr kommer fra jobben som partner i advokatfirmaet Ræder, hvor han har jobbet med å drive politisk påvirkning for flere selskaper.

– Vi er et ganske stort firma. Jeg har jobbet med eiendomsrett. Jeg kan ikke svare for hva alle andre advokater i Ræder har jobbet med, sier Kallmyr.

– Jeg vil levere mine lister til JD og SMK, slik at det ikke skal være noen tvil om hvilke saker jeg er inhabil i. Dette er jeg godt vant med fra tidligere av, og jeg kommer til å opptre med stor ryddighet, sier Kallmyr.

Vil ikke si om hans kundeliste blir offentlig

Kallmyr vil ikke si om listene over selskapene og kundene han har drevet politiske lobbyvirksomhet for vil være åpne, slik at offentligheten og velgere også kan vurdere hans habilitet.

– Det får vi komme tilbake til. Som advokat har man taushetsplikt.

En av sakene som Kallmyrs forgjenger Tor Mikkel Wara tok opp, var strengere krav til inkassoselskaper.

Kallmyrs advokatfirma har mange store oppdrag for den norske inkassobransjen. Aftenposten har i flere artikler pekt på at bransjen har skyhøy fortjeneste.

Åtte millioner inkassokrav ble sendt ut i fjor, og tallet går rett til værs.

– Ditt firma har jobbet mye for inkassobransjen. Er dette et felt du vil holde deg unna som statsråd?

– Jeg vil som sagt levere en liste med de oppdrag jeg har hatt. Så vil vi ta aktive vurderinger i forhold til habilitet. Jeg skal opptre ryddig.