Full krangel om «leting» nord for iskanten

Blekket var ikke tørt på avtalen mellom regjeringspartiene og Ap, Frp og Sp om iskantsonen før bølgene gikk høyt om forståelsen av enigheten.

Frps Jon Georg Dale har inngått en bred avtale på Stortinget med regjeringspartiene, Ap og Sp om iskantsonen og forvaltningsplanen for de norske havområdene.
  • NTB-Kristian Skårdalsmo og Johan Falnes

– Frp har fått gjennomslag for at vi skal lete etter olje nord for den definerte iskantsonen, sier Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til NTB.

Frp-toppens bruk av ordet «leting» fikk umiddelbart forlikspartnerne til å reagere sterkt.

De mener det eneste Frp i realiteten har fått gjennomslag for, er at ressurskartlegging kan fortsette som før.

– Jeg skjønner godt at Frp har vanskelig for å godta at de nettopp har tapt. Stortingsflertallet har akkurat bestemt at det ikke skal bores etter olje nord for iskanten, sier saksordfører Ketil Kjenseth (V) til NTB.

– Ikke leting

Også Aps Espen Barth Eide og Sps Ole André Myhrvold reagerer på Dales kommentarer.

– Dette er videreføring av virksomhet det er bred enighet om. Kartlegging av ressurser er noe vi skal og bør fortsette med. Men dette er jo ikke oljeboring, men seismikk og andre lignende tiltak, sier Myhrvold.

Eide understreker det samme – at det vil være tillatt med ressurskartlegging, i form av seismikk, i områder som ikke er åpnet for oljevirksomhet.

– Altså ingen åpning for kommersiell petroleumsvirksomhet av noen art. Og det er ikke noe nytt her overhodet, slik har det vært hele tiden. Jeg har ikke registrert at noen i denne saken har foreslått at dette ikke skulle vært lov heller, sier han.

15 prosent

Regjeringspartiene ble enige med Fremskrittspartiet om en avtale allerede før helgen. Mandag ble det klart at også Arbeiderpartiet og Senterpartiet var om bord.

– Vi skal få muligheten til å flytte iskantsonen om fire år, og at vi skal kunne åpne grenseoverskridende felt nord for iskantsonen, sier Dale.

– Alt vi fikk gjennom i forhandlingene med regjeringspartiene, er også med i avtalen med Ap og Sp, legger han til, fremholder han.

I sitt forslag gikk regjeringen inn for at grensen for iskanten skulle settes til 15 prosent. Dette er også utfallet etter forhandlingene på Stortinget.

Saken er politisk betent fordi definisjonen av iskanten i praksis handler om hvor langt nord i Barentshavet det kan åpnes for boring etter olje og gass.

Bred enighet

Høyres Stefan Heggelund, som har ledet forhandlingene, mener avtalen sikrer verdiskaping og norske interesser, samtidig som viktige naturverdier ivaretas.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått en så bred enighet basert på utgangspunktet regjeringspartiene hadde med Frp, sier han.

Mens Frp understreker at avtalen i sum bidrar til å opprettholde olje- og gassnæringens vilkår på sokkelen, mener Kjenseth den er en seier for klimaet og et sårbart havområde.

– Jeg er svært glad for at iskanten flyttes sørover. Det er nå enighet på Stortinget om en helt tydelig grense for petroleumsvirksomhet i nord. Dette har lenge vært Venstres mål, sier energi- og miljøkomiteens leder.

Også Kristelig Folkeparti sto bak forslaget som kom fra regjeringen i april.

– Bred enighet om en definert grense for petroleumsvirksomhet er et lite steg for det tverrpolitiske samarbeidet, men et stort steg for hoppekrepsen, sier KrFs Tore Storehaug.

Saken avgis fra komiteen 11. juni og skal debatters i salen 18. juni.

Les også

Iskampen