Rødt om nye opplysninger om regjeringens rolle i trygde-dom: «Særdeles oppsiktsvekkende og graverende»

– Regjeringen har stått med bena dypt plantet i uretten i NAV-skandalen, sier Bjørnar Moxnes i Rødt. Ap, Sp og SV krever mer informasjon fra statsråd Anniken Hauglie og «alle kort på bordet.»

Bjørnar Moxnes (Rødt) kaller det «mildt sagt lite tillitvekkende» at statsråd Anniken Hauglie (H) ikke informerte Stortinget om norsk involvering i viktig EU-rettssak.

– Det er særdeles oppsiktsvekkende og graverende at regjeringen allerede i februar 2017 fikk tilsendt EU-dommen, uten å ta innover seg konsekvenser for norsk praksis og sette i gang nødvendige gjennomganger og endringer, sier Bjørnar Moxnes, parlamentarisk leder i Rødt.

Han reagerer sterkt på at 22 personer er blitt satt i fengsel på bakgrunn av en feilaktig forståelse av reglene, og at dette har skjedd etter en EU-dom, som regjeringen har kjent til.

Les også

«En stadig mer ubegripelig sak», skriver kommentator Andreas Slettholm

Norge var dypt involvert i avgjørende sak

Som Aftenposten har skrevet, var regjeringen dypt involvert i en avgjørende trygdesak i EU-domstolen der dommen falt i 2017.

Hauglie holdt en egen redegjørelse om Norges praktisering av EUs trygdeforordning i Stortinget 5. november.

Da nevnte hun ikke at regjeringen var dypt involvert i en den såkalte Tolley-saken i EU-domstolen, en sak som britene tapte.

Dommen i saken har fått stor betydning. Den brukes nå av Nav for å begrunne hvorfor Norge ikke kan sette som selvstendig krav at en mottager av for eksempel arbeidsavklaringspenger må oppholde seg i Norge.

– Regjeringen intervenerte i 2015 aktivt i en sak som nå står helt sentralt i Navs egne juridiske vurderinger av den feilaktige praksisen, spesielt på punktet om strenge krav til opphold i Norge, sier Moxnes.

Han kaller det mildt sagt lite tillitvekkende at Hauglie ikke informerte Stortinget om dette i redegjørelsen.

– Hauglie må forklare hva hun visste og når om denne dommen og hvorfor hun ikke tok grep for å gå gjennom praksis i Norge, som så tydelig var i strid med trygdeforordningen.

Ap og SVs medlemmer av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sier de vil følge opp Aftenpostens nye opplysninger i trygdeskandalen. F.v. Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit og Freddy André Øvstegård.

Kontrollkomiteen vil følge opp

Eva Kristin Hansen, saksordfører for trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sier regjeringens involvering i rettssaken er helt ny informasjon for henne.

– Den gir grunn til stor bekymring over hvor mye regjering og statsråden faktisk har visst, sier hun og legger til at det er «all grunn til å ettergå dette i det videre arbeidet i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hansen forventer at en statsråd som redegjør for Stortinget kommer med all relevant informasjon, men sier hun må innrømme at denne saken tilsier at det ikke er tilfellet.

Det – og hvilke konsekvenser det vil få – vil hun komme tilbake til under behandlingen av saken i Stortinget.

Stortinget har allerede bestemt seg for å avholde høring om saken.

Les også

Justismordkommisjonen ansetter for å håndtere Nav-sakene

SV: Tydelig tegn på at de har visst mer

Tirsdag og torsdag i denne uken får komiteen svar på sine første spørsmål til statsråden. SVs medlem i kontrollkomiteen sier Aftenpostens sak vil medføre at det raskt blir sendt ytterligere spørsmål.

– Dette vil definitivt være med i neste spørsmålsrunde, sier Freddy André Øvstegård.

– Dette er et veldig tydelig tegn på at departementet har foretatt vurderinger i alle fall i omlandet av Nav-skandalen på et langt tidligere tidspunkt enn det som er sagt så langt. Saken er med på å sannsynliggjøre at departementet har visst eller kunne ha visst mer enn det som tidligere er opplyst til Stortinget, sier han.

Les også

Hun satt åtte måneder i fengsel med feil dom. Ennå har hun ikke hørt fra Nav.

Har ønsket å unngå trygdeeksport

Han poengterer at departementets rolle og hvorvidt det har hatt noen muligheter til å «slå alarm», er noe av det viktigste SV er ute etter å få svar på.

– Her ser vi et aktivt departement, som aktivt er inne i en sak i EU-domstolen – som eneste medlemsland utenom Storbritannia – og som selv gjør juridiske vurderinger i en sak som Nav selv viser til når de kommer med sin konklusjon.

SV-politikeren stiller spørsmål om regjeringen har forsøkt å «sitte stille i båten» i et forsøk på å unngå den konklusjonen som nå har kommet om hva som er riktig fortolkning av regelverket.

– Regjeringen kan bevisst ha rodd i en retning for å unngå mer trygdeeksport, antyder Øvstegård.

Sp: Grunnlag for mange nye spørsmål

– Det finnes gode grunner til å stille nye spørsmål til Hauglie og regjeringen om hvorfor de ikke varslet NAV. Hvorfor de ikke sa ifra om at det fantes en avgjørelse i EU-domstolen som åpenbart var viktig for Norge. Det må kontrollkomiteen gå inn i, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Rykker et forslag om mistillit nærmere?

– Jeg synes at både granskingskommisjonen og kontrollkomiteens behandling må ligge på bordet før vi tar stilling til det spørsmålet, sier hun.