- Dette er de største utfordringene for Støre som helseminister

Sykepleierne og legene er enige om den nye helseministerens største utfordringer. Han må ta tak i ledelse og IT-problemer først.

Påtroppende helseminister Jonas Gahr Støre på vei inn til Statsråd på Slottet.

— Den første og aller største utfordringen hans blir å få på plass en god IT-plattform, sier leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet.

— Jeg håper han prioriterer ledelsesstruktur og organisering av sykehusene først, sier Hege Gjessing, som leder Legeforeningen.

Lederne i de to store organisasjonene for ansatte ved statens sykehus er ganske enige om utfordringene den nye helseministeren må ta fatt i.

IT og ledelse

Sykepleierforbundet nevner IT først og ledelse etterpå. Legeforeningen har de samme problemene på topp, i motsatt rekkefølge.

— Strukturen i sykehusene gir ledelsen mulighet til å skyve ansvar i alle retninger, og den muligheten brukes, sier Gjessing til Aftenposten.no.

By i Sykepleierforbundet sier at Støre var statssekretær ved Jens Stoltenbergs kontor da sykehusstrukturen ble utformet, og at han kjenner problemene godt. Derfor håper hun at han klarer å skape en bedre ledelsesstruktur.

Når de to blir bedt om å peke på de største utfordringene ministeren vil møte, kommer enkeltsaker som krisen ved Ahus et godt stykke ned på listen.

Statsråden må ta tak i det overordnede, mener de. Ledelse og IT-systemer er viktigst.

— IT-systemene skulle hjelpe legene til å få mer tid med pasientene, men vi ser mange eksempler på at det motsatte skjer, sier Gjessing.

— Sykehusene må kunne kommunisere seg i mellom. Og når pasienter flyttes rundt i systemet, mellom sykehus og fra sykehus til kommunene, må alle ha IT-systemer som snakker med hverandre, sier By til Aftenposten.

— Samhandlingsreformen, som innebærer at kommunene får større ansvar for at pasienter skrives ut fra sykehusene og skal ivaretas av kommunenes helsetjeneste, forutsetter at systemet «smøres bedre», sier By.

Psykiatri

Begge sier også at det må gjøres mer innen rus og psykiatri, selv om dette har vært et satsningsområde i flere år.

— Nå er opptrappingsplanen ferdig, og da ser vi at bevilgningene synker igjen, sier By.

Les også

Dette er statsrådsskiftene som annonseres i dag

Både leger og sykepleiere ser at det først og fremst er forebyggingen som svikter. Når tilbudene i hverdagen ikke er gode nok, ender det oftere med innleggelser og lange perioder med sykdom.

Distriktssykehusene

Anne-Grete Strøm-Erichsen hadde mange ublide møter med helseansatte og pasienter ved sykehus som vurderes nedlagt. Den nye helseministeren må regne med like ublide møter med velgerne i året frem til stortingsvalget.

Det kan bli vanskelig for ham.

Sykepleierforbundets Eli Gunhild By mener at IT og ledelse er de største utfordringene Jonas Gahr støre må ta tak i.