På barrikadene for kommunismen – i Rødt

Kommunisme-kampen spisser seg til på helgens Rødt-landsmøte i Oslo.

Ole Marcus Mærøe, Vestfold og Telemark Rødt, frykter ikke at ordet kommunisme i det nye partiprogrammet vil skremme vekk velgere. – Kommunisme er bra. Men vi må definere den på nytt, i en norsk virkelighet, sier han.

Det er steile fronter på Rødt-landsmøtet i Groruddalen denne helgen. Mange delegater vil at partiet skal beholde kommunismebegrepet i partiets prinsipprogram. For dem er sosialismen bare første stadium på veien til det klasseløse samfunnet, kommunismen.

Som Aftenposten skrev torsdag vil partileder Bjørnar Moxnes stryke ordet i det nye prinsipprogrammet som skal vedtas søndag, men han får motbør fra ulike hold.

I sin tale til landsmøtet fredag var Moxnes tydelig.

– For fem år siden slo vi ettertrykkelig fast Rødts demokratiske prinsipper. Men mye er fortsatt ganske krøkkete formulert. Etter dette landsmøtet håper jeg vi kan gå ut til tillitsvalgte og kolleger på jobben, venner og familie, og stolt vise frem våre sosialistiske prinsipper – på en måte de kan kjenne seg igjen i.

Bjørnar Moxnes holdt åpningstalen på Rødt-landsmøtet fredag.

– Vi må ha et program som er forståelig, selv om jeg også lever greit med at ordet «kommunisme» beholdes, sier Moxnes til Aftenposten.

Han har forsøkt å fjerne det helt siden han ble leder i 2012.

I 2014 tapte han så det suste. Ingen våger å spå utfallet på søndag, men de fleste tipper det blir svært jevnt.

– Kommunisme en stolt tradisjon

Ole Marcus Mærøe sitter i redaksjonskomiteen som har foreslått at ordet «kommunisme» beholdes til tross for at mange forbinder begrepet med kommunistregimene i Sovjetunionen og Kina.

Han sier det er flere årsaker til at «kommunisme» bør stå i programmet.

– For meg handler det om å ta eierskap til begrepet og definere det i en norsk virkelighet. Kommunisme er bra. Det er det klasseløse samfunnet. Da må vi tørre å si det som det er. Språk er viktig, sier Mærøe.

Les også

Rødt kan gjøre sitt beste valg noensinne

Han sier det er mange grunner til at det gikk galt i Kina og i Øst-Europa – og at det ikke trenger å gå galt i Norge.

– Disse landene var økonomisk tilbakestående og manglet demokratiske tradisjoner. Det har rett og slett vært en ulykke for kommunismen at østeuropeiske land dessverre kopierte den sovjetiske modellen som var autoritær og udemokratisk. Vi er svært tydelige på det demokratiske innholdet og skiller oss helt fra de gamle ettpartistatene.

– Så det må et velutviklet demokrati med en sterk økonomi til, for å innføre kommunisme?

– Demokrati er en forutsetning, mens en utviklet økonomi gjør det lettere. I Norge har vi et høyt teknologisk og økonomisk nivå og et velutviklet demokrati. Det gir gode muligheter for å utvikle demokratisk planstyring av økonomien. Og i alle fall langt lettere enn det var i Sovjetunionen.

Planøkonomi betyr ifølge Store norske leksikon at staten fastsetter hva som skal produseres av varer og tjenester, i hvilken mengde, og hvordan disse skal distribueres mellom innbyggerne. Planøkonomi defineres som det motsatte av markedsøkonomi.

Sosialisme – bare et steg på veien

Han sier kommunismen, det klasseløse samfunnet, er endestasjonen. Sosialismen er nest siste steg på veien.

Han sier også at å «ta vare på kommunismen» vil plassere Rødt i en ideologisk, marxistisk tradisjon og at det er viktig.

– Det er en stolt tradisjon som er opptatt av en helt annen samfunnsform der arbeidsfolk tar makt over egne liv. Et samfunn som ikke bare fordeler goder, men også fordeler makt.

Mærøe vil dessuten ha «kommunisme»-begrepet i prinsipprogrammet fordi det gjør det mulig å stå imot den massive kritikken mot selve begrepet.

– Det er et enormt «trøkk» mot selve begrepet, for eksempel fra mediene som hele tiden ber ledelsen om å ta avstand fra det. Jeg tror det vil bli vanskelig å kalle seg kommunist, også i Rødt-sammenheng, hvis det ikke står i programmet. Det vil gi en ryggdekning for å kalle seg kommunist. Eller er jeg redd man bare feiger ut.

Ole Marcus Mærøe

– Moxnes og andre i Rødt mener begrepet kan skremme vekk folk. Hva tenker du om det?

– Jeg tror ikke det nødvendigvis er slik lenger. Nye generasjoner som er født etter den kalde krigen har ikke et slikt forhold til ordet. Da må vi heller definere det på nytt.

Les også

Bjørnar Moxnes ba Siv Jensen hjem til sin kronisk syke mor

I utkast til nytt program slås det fast at overgangen til sosialismen og eventuelt kommunismen skal skje etter demokratiske, frie valg. Voldsbruk er helt uakseptabelt. Og at et nytt flertall i Stortinget også skal kunne vrake sosialismen – på et senere tidspunkt.

– Men hvordan skal en slik omforming foregå?

– Det vil være dumt å tegne et slikt kart på forhånd, fordi vi ikke helt hvordan dette vil foregå. Derfor er det vanskelig å være presis om dette.

Les også

Rødt er et intellektuelt havari | Fredrik Mellem

Mærøe sier, som Moxnes, at ikke all privat virksomhet vil bli avskaffet i et kommunistisk samfunn.

Det er store private selskap og banker som skal underlegges «demokratisk kontroll». Stortingsflertallet skal utforme målsettinger for virksomhetene som deretter skal styres av «profesjonelle». Banker skal «ikke styres av profittmaksimering, men av folks behov».

– Enkeltpersoner vil fortsatt kunne eie sine bedrifter, for eksempel gjennom enkeltmannsforetak.