Politikk

Sakene til 4–5000 som ble rammet av trygdeskandalen, er satt på vent i kriserammet Nav

Først ble Julie Welde rammet av trygdeskandalen. Så ble Nav rammet av koronakrise. Nå er EØS-saker og en rekke klagesaker satt på vent.

Julie Welde mistet arbeidsavklaringspenger fordi hun dro til utlandet med arbeidsavklaringspenger. Foto: glen@glenmusk.no

 • Solveig Ruud
  Journalist

Vinterstid dro Julie Welde flere ganger til Spania mens hun mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav, i årene 2014–2017.

– Jeg ble bedre i flere uker etter disse turene, sier hun.

Men det var ikke bra for lommeboken. Hun sier hun informerte Nav hver gang hun dro og ba om å få beholde arbeidsavklaringspengene. Men Navs praktisering av regelverket på denne tiden, medførte stopp i utbetaling av stønaden.

Etter at Nav i fjor høst innrømmet feiltolkning av EUs trygdedirektiv, har hun øynet håp om å få tilbake mye av det tapte. Både Nav og regjeringen lovet å rydde opp så raskt som mulig for å hjelpe ofrene i trygdeskandalen.

Men nå har koronakrisen truffet Nav. Både EØS-saker og klagesaker er blitt nedprioritert.

 • Les også: Har du gått i surr om hva trygdeskandalen egentlig dreier seg om? Her får du svar på det du kanskje lurer på.

Presset etat har flyttet på saksbehandlere

– Koronapandemien og effektene av nasjonale smitteverntiltak har satt Nav under et ekstremt press.

Dette var forklaringen til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen da han i påsken sendte ut en pressemelding om at EØS-sakene nå er satt på vent.

Han forklarte at Nav er kommet et «veldig godt stykke på vei» og at de alvorligste sakene var «så godt som ferdigbehandlet». Dette gjelder dem som har fått urettmessige tilbakebetalingskrav fra Nav.

– Etter påske skulle Navs innsatsteam starte på sakene som gjaldt personer som hadde fått stans eller avslag på ytelser de kunne hatt krav på. Det er i all hovedsak disse sakene Nav nå setter på vent, forklarte Isaksen.

Utsettelsen rammer 4–5000

Blant disse sakene befinner det seg ca. 250 saker der Nav urettmessig har krevd tilbake penger, og som nå er satt på vent.

Men det store antallet som blir skadelidende og må vente lenger på pengene sine, tilhører dem som fikk ytelsen stanset eller fikk avslag på ytelser de kunne hatt krav på.

– Vi er ikke ferdig med å identifisere alle sakene som kan være aktuelle å vurdere på nytt, men vi anslår at det kan dreie seg om mellom 4000 – 5000 saker, opplyser Magne Fladby, leder for Innsatsteam EØS-saker i Nav.

Klagesaker på vent

Det er ikke bare EØS-sakene som rammes av at Nav nå dynges ned av søknader om dagpenger, sykepenger og omsorgspenger.

Nav opplyste til Aftenposten før påske at ansatte som jobbet med klagesaker var flyttet over på behandling av dagpengesøknader. En konsekvens var at behandlingen av kompliserte klagesaker ville ta lengre tid enn før.

– Vi må prioritere ytelser til livsopphold, sa Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, og siktet til dem som nå plutselig har mistet jobben.

Informerte Nav før hun reiste

Julie Welde mistet også plutselig penger til livsopphold. Det skjedde flere ganger i løpet av de to og et halvt årene hun mottok arbeidsavklaringspenger.

Welde har et komplekst sykdomsbilde med en muskelsykdom som fører til kroniske smerter. 25- åringen har nå fått innvilget uføretrygd som ung ufør.

Utenlandsturene hennes endte i all hovedsak med avslag og stopp i utbetaling av AAP. Det er ifølge Welde uenighet mellom henne og Nav om hvorvidt hun på flere av disse turene brøt aktivitetsplikten.

Via rettshjelpsjurist Ina Dølerud søkte hun Nav om å få tilbake penger da trygdeskandalen var et faktum.

Så langt har hun fått tilbakebetalt 4000 kroner.

– Det er en liten del av det jeg mener jeg har krav på, sier hun.

– Men dette er også en prinsippsak. Nav har behandlet disse sakene feil, sier hun.

Dølerud mener Welde bør få igjen mye mer.

– Ja, ellers hadde jeg ikke rådet henne til å klage, sier hun.

EØS-saken er nå blitt en klagesak

Weldes EØS-sak ble ifølge Dølerud behandlet som en klagesak i første omgang. Nå har Dølerud klaget på det første klagesvaret.

Når det gjelder EØS-klagesaker om arbeidsavklaringspenger, opplyser Fladby på generelt grunnlag at Nav dessverre ikke har anledning til å behandle slike nå fordi saksbehandlerne er omdisponert til å behandle dagpengesaker. Han har ikke hatt innsyn i hennes konkrete sak.

Nav har f.eks. ca. 20 slike klagesaker som venter på ny vurdering i første instans, altså hos dem som fattet vedtaket.

– Disse vil bli prioritert så snart saksbehandlingen kan gjenopptas, sier han.

EØS-klagesaker som gjelder sykepenger, blir imidlertid behandlet.

Advokaten: I utgangspunktet lang saksbehandlingstid

Rettshjelpsjurist Dølerud forteller at det i utgangspunktet er lang saksbehandlingstid i klagesaker.

– Det er et kjempeproblem for dem det gjelder. Jeg er særlig bekymret for dem som står helt uten penger, sier hun og spør:

– Hva mener Nav med at det skal ta enda lengre tid? Tre måneder ekstra? Et halvt år?

Ifølge juristen kan det allerede ta halvannet år å få noen av klagesakene gjennom hele Nav-systemet.

Nav kan ikke gi noe konkret svar på hvor mange som rammes – og hvordan – av utsatte klagesaker. Etaten opplyser at de ansetter flere saksbehandlere for å øke kapasiteten.

Fra galleriet fulgte Elisabeth Thoresen med på statsrådens redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM

Aksjonsleder: Igjen bakerst i køen

Julie Welde er alt i alt en av de heldige, siden hun som ung ufør nå har en fast inntekt. Mange av dem som står i klage- eller EØS-køen har ikke det.

– Vi har full forståelse for at Nav står i en veldig vanskelig situasjon, men vi har ingen forståelse for at kronisk syke igjen skal «stille bakerst i køen», sier Elisabeth Thoresen, som leder organisasjonen AAP-aksjonen, som jobber for å reversere kuttene i ordningen for arbeidsavklaringspenger.

Hun mener økt ventetid medfører en psykisk ekstrabelastning for ofrene i trygdeskandalen og hun er også bekymret for alle andre som får brev fra Nav om at klagesaken deres er satt på vent.

– Dette oppleves som helt uholdbart for denne gruppen. De har som regel ingen inntektssikring i de årene en klagesak pågår i Nav-systemet. Det vil si at de nå står uten en inntektssikring på ubestemt tid, sier hun.

Hun opplyser at hun har henvendt seg både til Nav og departementet om saken.

Røe Isaksen har lovet at Nav skal ta opp igjen arbeidet med EØS-sakene for fullt når behovet for andre Nav-tjenester er mindre prekært enn akkurat nå.

Julie Welde håper å kunne gi ut en plate i fremtiden. Foto: glen@glenmusk.no

Ønsker egentlig å leve av musikken

Etter å ha mottatt AAP, og før hun ble innvilget uføretrygd, forsøkte Julie Welde i 2016 å klare seg uten støtte fra Nav.

– Jeg prøvde å satse på musikken, sier kvinnen, som blant annet har deltatt i Idol.

Levanger-kvinnen har ikke gitt opp musikkdrømmen og er i gang med en musikkutdannelse. Målet er en gang å få en platekontrakt. Hun har opptrådt siden hun var fire og ble nylig tatt ut til å representere Norge med sang i en større musikkonkurranse i Hollywood.

Den skal etter planen arrangeres i slutten av juli. Om koronakrisen ødelegger for årets konkurranse, får hun en ny sjanse i 2021. Når hun får en ny sjanse i Nav, vet hun ikke.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Trygdeskandalen
 3. Uføretrygd
 4. EØS
 5. Nav
 6. Torbjørn Røe Isaksen
 7. Koronaviruset

Koronaviruset

 1. NORGE

  FHIs ukesrapport: 79 prosent flere koronatilfeller forrige uke

 2. NORGE

  10 sosiale kontakter i uken, bare fem på besøk. Og hvor skal man egentlig bruke munnbind?

 3. NORGE

  Direkteblogg om korona

 4. NORGE

  Påbud om munnbind: Så mange må bruke munnbind før det hjelper

 5. VERDEN

  Spår dyster vinter i Europa: – Vi ser for oss høye dødstall

 6. DEBATT

  Inntil vaksiner gir effektiv flokkimmunitet, må vi begrense spredning på bred front