Politikk

Tidligere fiskeriminister Geir Inge Sivertsen har fått ny jobb

Geir Inge Sivertsen har fått ny jobb.

Geir Inge Sivertsen, som gikk av som fiskeriminister i februar etter en drøy måned i jobben, har fått jobb i fiskeriselskapet Husøy Kystfiske.

  • NTB

Det kommer frem i et vedtak fra Karantenenemnda, datert 17. april. Ifølge vedtaket startet Sivertsen i jobben som forretningsutvikler i selskapet etter påske.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

«Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke skal ilegges karantene eller saksforbud i forbindelse med overgang fra embetet som fiskeri- og sjømatminister til stillingen som forretningsutvikler i Husøy Kystfiske AS.», skriver nemnda.

De begrunner vedtaket om at Sivertsen ikke ilegges karantene med at han kun var fiskeriminister i litt over en måned.

De peker imidlertid på at Sivertsen ikke varslet nemnda senest tre uker før overgang til ny stilling, slik karanteneloven krever. De vil likevel ikke komme med noen reaksjon mot Sivertsen.

«Begrunnelsen for at du ikke ilegges reaksjon er at du ikke er ilagt karantene eller saksforbud. Det er også lagt vekt på at du ikke har oppnådd noen fordel ved å ikke overholde lovens informasjonsplikt.», skriver Karantenenemnda.

Geir Inge Sivertsen var statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet for Høyre da han 24. januar ble utnevnt til fiskeriminister. 28. februar trakk han seg, etter at han fikk kraftig kritikk i forbindelse med at han mottok ordfører-etterlønn i samme periode som han var statssekretær.

Les mer om

  1. Geir-Inge Sivertsen
  2. Jobb
  3. Karantene