Politikk

Nav-direktøren med bredside mot Stortinget for koronavedtakene

Sigrun Vågeng advarte Stortinget mot å lage for detaljerte støtteordninger under koronakrisen. Hun ble ikke hørt. Nå ber hun politikerne ta lærdom av dette ved fremtidige kriser.

Fredag har Sigrun Vågeng sin siste dag i jobben som Nav-direktør, selv om hun formelt slutter 1. august. Nå tar hun bladet fra munnen og sier hva hun mener om at Stortinget dikterte egne støtteordninger for håndtering av koronakrisen. Foto: Monica Strømdahl

 • Robert Gjerde
  Journalist

Det er sjelden kost at en toppleder i staten tar til motmæle mot Stortinget. Dagen før Sigrun Vågeng har sin siste arbeidsdag som Nav-direktør, er hun tydelig på hva hun mener om Stortingets direkte inngripen i regjeringens forslag for å håndtere koronakrisen.

– Vi ba politikerne i forkant om å gjøre det enklest mulig, sier hun.

– Jeg tror lærdommen fra dette bør være at vi i nye kriser må forberede enklere ordninger enn det vi gjorde nå.

Måtte lage spesialordning

I kjølvannet av at Norge ble stengt ned 12. mars, skjøt ledighetstallene i været. To uker senere ble det satt etterkrigsrekord i antall ledige.

Allerede 20. mars vedtok Stortinget flere endringer for håndtering av koronaviruset. Nav fikk ansvar for å følge opp 12 vedtak, blant annet en ordning med 18 dagers statlig lønnskompensasjon for permitterte.

Ordningen ble snekret sammen av opposisjonspartiene Ap, Frp, SV og Sp. Men den fikk også regjeringspartienes støtte slik at et bredt flertall til slutt sto bak.

Spesialordningen måtte Nav lage helt fra bunnen av.

Nav og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk massiv kritikk for at det tok lang tid før ordningene var klare. Spesialordningen var ikke på plass før 9. juni.

I første del av juni sto derfor titusenvis av permitterte uten lønnskompensasjon for mars.

Tidkrevende endringer

Nå svarer Vågeng på kritikken.

– Vi kunne ikke løse spesialordningen med et enkelt søknadsskjema, men måtte utvikle en komplett løsning som sikret korrekt behandling av mange saker innenfor et komplisert regelverk.

Hun sier ordningen krevde omfattende juridiske avklaringer og store endringer i regelverk og IT-systemer.

– Dette tar normalt mange måneder, til og med år.

Les også

Her er hovedårsakene til at Nav har brukt så lang tid på å betale ut lønn til permitterte

Ba om enkel løsning

Før behandlingen i Stortinget ba Vågeng om at ordningene ble «enklest mulig».

– Vi ba politikerne gjøre det enkelt slik at vi hadde størst mulig frihet til å finne de beste løsningene. Vi jobbet godt med departementet, men så ble det som det ble.

– Du ble ikke hørt?

Nei, Stortinget laget et ganske detaljerte oppdrag. Jeg må likevel si at jeg er kjempestolt over hva mine medarbeidere leverte på tre måneder.

Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Monica Strømdahl

Ble urolig da Stortinget grep inn

– Hva tenkte du innerst inne da Stortinget etablerte helt nye ordninger?

– Jeg ble ganske urolig. Jeg vet hvordan det er å endre på trygdeordninger. Det er en lang prosess i forkant. Det er høringer, det er personvern og andre hensyn. Plutselig sto vi i en situasjon der Stortinget vedtok en rekke nye ordninger.

Hun sier flere europeiske land under pandemien har brukt eksisterende ordninger.

– Eller man har laget enklere ordninger med engangssummer.

Hun trekker frem Danmark der det ble gitt lønnstilskudd til bedrifter og organisert permisjonsutbetaling via arbeidsgivere.

Vågeng: Politikerne mente det godt, men ...

– Lærdommen bør være at vi i nye kriser, må forberede enklere ordninger. Det må være løsninger som kan settes raskere i verk, og som ikke krever så mye juridisk arbeid og store tekniske endringer.

Hun sier politikerne opplagt ønsket å hjelpe til med å få hverdagen til å gå opp for folk og hjelpe bedrifter med å holde hjulene i gang.

– Det var nok godt ment. Men når man begynner med en helt ny ordning, så får det implikasjoner for en annen og så en tredje. Evalueringen må si noe om dette.

– Ble det en umulig oppgave da Stortinget dikterte den nye ordningen for lønnskompensasjon?

– Vi fikk 12 vedtak om nye ordninger. Det var mengden som ble utfordrende. Så mange ulike typer endringer på så kort tid ble krevende.

– Hva tenker du om politikere som har vedtatt de nye ordningene, og som deretter er harde i kritikken da dere ikke lyktes?

– At det er viktig at politikerne vet hva de ber om når de ber om noe. Heldigvis har vi hele tiden hatt et godt samarbeid med departementet.

Vågeng tar også selvkritikk.

– Vi kunne ha vært tydeligere overfor politikerne i forkant om hva vi kunne levere, og om at det ville ta tid.

Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Monica Strømdahl

Vil ikke navngi politikere

– Er det noe du har opplevd som urimelig kritikk fra politisk hold?

– Den politiske debatten er selvsagt helt legitim, men jeg liker dårlig at man har forsøkt å score politiske poeng på å kritisere Nav når politikken ligger til grunn for mye av det som har skjedd. Jeg liker det veldig dårlig når man forsøker å si at kritikken ikke egentlig er rettet mot Nav. Når man bruker Nav som slegge, så får også vi litt vondt.

– Hvem tenker du på? Er det Støre, Lysbakken, Listhaug?

– Du, jeg har ikke lyst til å henge dette på noen, jeg. Jeg har hørt dette fra ulike politiske hold.

Lysbakken svært overrasket over Vågeng-kritikk

Audun Lysbakken (SV) er svært overrasket over Vågengs kritikk av Stortinget.

– Vi visste veldig godt hva vi ba om, og jeg står 100 prosent inne for det i dag. Det var helt nødvendig å sørge for at de mange lavtlønte permitterte fikk litt mer å leve av.

Audun Lysbakken, SV-leder. Foto: TERJE BENDIKSBY

Han sier ett av temaene for granskingen må bli hvorfor systemet ikke var rigget slik at en justering av ordningene kunne gjøres raskt i en krise.

– Vi har brukt alle anledninger til å hylle heltene i Nav denne våren. For SVs del er det rett og slett ikke riktig at vi har kritisert Nav. Vi har kritisert regjeringen for ikke å få på plass en nødløsning da de så at utbetalingene ikke ville komme i mai.

Rigmor Aasrud (Ap) sier det var viktig for Ap å gi arbeidsfolk trygghet for at de kunne betale husleie og lån, mat og barnehageplass.

– Da regjeringen la frem et forslag som gjorde at permitterte skulle miste en halv månedslønn, samtidig som varslingsperioden ble redusert fra 14 til 2 dager, skjønte vi at dette ville bli veldig krevende for dem som ble rammet. Heldigvis sluttet alle partier opp om dette i Stortinget.

En kommisjon ledet av Stener Kvinnsland skal granske myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. Rapporten skal leveres innen mars 2021.

 1. Les også

  Nav-direktøren hadde gått av hvis trygdeskandalen hadde startet på hennes vakt

 2. Les også

  Nav-rapport: Må regne med betydelig høyere ledighet enn før krisen

 3. Les også

  Oppussing av badet. Barnehageregning. Kjøp av mat i kantinen. Alt blir vanskelig når dagpengene fra Nav uteblir.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Sigrun Vågeng
 3. Nav
 4. Stortinget
 5. Regjeringen