Leder for kommunenes etikkutvalg: Korrupsjon vanligst i byggesektoren

– Folk er mer utspekulert enn man tror, og noen er mer godtroende enn man burde være, sier Tora Aasland, leder for Kommunesektorens etikkutvalg.

– Vi tenker ikke tanken på at folk kan bryte regler, sier Tora Aasland, leder for KS`etikkutvalg.

– Norsk forvaltning er etter min mening sunn. Vi har en tradisjon for å stole på hverandre. Vi tenker ikke tanken på at folk kan bryte regler.

– Men det skjer. Det er derfor viktig med åpenhet, gode rutiner for å si fra hvis man oppdager noe og at man tar alle varsler på alvor, sier Tora Aasland.

Hun leder etikkutvalget i Kommunenes Sentralforbund og har bred erfaring fra politikk og forvaltning som tidligere SV-statsråd, stortingsrepresentant, lokalpolitiker og fylkesmann.

Utvalget ble opprettet etter Aftenpostens avsløring av korrupsjonen ved Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget i 2007.

Aasland understreker at hun ikke kjenner eller uttaler seg om forholdene i Nittedal hvor ordføreren er siktet for grov korrupsjon. Hun sier på generelt grunnlag:

– Vi vet fra undersøkelser at det finnes korrupsjon i kommunene. Og det er noen saker i rettssystemet for tiden, sier hun.

– Reglene lette å forstå

Ifølge Aasland er bygge- og reguleringssaker det området hvor det er mest fristende å bryte retningslinjene.

– I den grad det er avdekket ting, er det flere saker på dette enn på andre ansvarsområder for kommunene. Det skyldes at det ofte er store penger i bildet, at det ofte er politisk strid om byggesaker og sterke ønsker fra utbyggere enten det er privatpersoner firmaer.

– Man kan alltid lure på hvorfor noen lar seg friste til at man får en fordel av noe som ikke skulle gi en fordel, en uberettiget fordel. Reglene skulle være lette å forstå, mener hun.

I Drammen ble to saksbehandlerne før jul endelig dømt til fem og et halvt og to års fengsel for korrupsjon.

I Færder kommune er en arkitekt og en tidligere byggesaksleder tiltalt for grov korrupsjon mens en kommunalt ansatt er ilagt bot tjenesteforsømmelse ved at hytter og brygger er blitt bygget uten korrekt saksbehandling.

Les også

Fungerende ordfører fikk først vite om siktelsen etter tre måneder

– Av og til svikter tilliten

– Foregår det daglig korrupsjon i norske kommuner?

– Det skjer, og er noe vi lever med. Det ser dagens lys enten ved at det varsles eller at kommunen tar fatt i det på annen måte. Her kan også mediene spille en viktig rolle, svarer Aasland.

Etikkrådet går ikke inn i kommunenes saksbehandling, men forebygger korrupsjon gjennom kurs, råd og retningslinjer.

– Det er viktig med klare ansvarsforhold og åpenhet slik at ikke bare noen få mennesker arbeider med sakene, sier hun.

Aasland mener at «vi er helt avhengig av tillit, og i overveiende grad er tillit til stede i norsk forvaltning».

– Hvis vi mistenker alt og alle, så blir ikke tilliten så sterk som den burde. Men av og til svikter tilliten. Folk er mer utspekulert enn man tror, og noen er mer godtroende enn man burde være, sier hun.

Vil du låne feriehus i Spania?

KS og Transparency International Norge har nylig publisert en «Dilemmasamling» med 24 eksempler for refleksjon om etikk og antikorrupsjon. I tilfellet «Utålmodig utbygger», heter det:

En utbygger tar kontakt med saksbehandleren i byggesaksavdelingen for å få fortgang i saksbehandlingen. Han tilbyr saksbehandleren å få låne et feriehus i Spania gratis i to uker dersom saken kan bli ferdigbehandlet innen sommeren.

– Hvilke bestemmelser, verdier eller prinsipper i kommunens etiske retningslinjer eller antikorrupsjonsprogram settes i spill her, lyder oppgaven.