Nå får «oktoberbarna» rett til ny behandling - Listhaug fikk kritikk for å være treg

Afghanske ungdommer som kom til Norge høsten 2015 og fikk midlertidig opphold fram til 18-årsdagen sin, får 90 dager på seg til å be om ny asylbehandling.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har fattet vedtak etter Stortingets krav om ny behandling for de såkalte «oktoberbarna».

Justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kunne mandag opplyse at endringene i utlendingsforskriften nå er på plass.

Arbeiderpartiet og KrF er fornøyd med avklaringen.

– Det ser ut til at Listhaug har foretatt en rydding oppfølging av stortingsflertallets vedtak, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani.

– Det er bra at oktoberbarna nå skal få saken sin vurdert på nytt. De har ventet lenge nok nå, sier KrFs Torhild Bransdal. Hun tar et forbehold om at hun ikke har hatt mulighet til å vurdere alle konsekvensene av det justisministeren nå har lagt fram.

Uvanlig brevveksling

Den 14. november i fjor fattet Stortinget, mot Høyres og Frps stemmer, et vedtak som innebar at noen av de såkalte oktoberbarna skulle få søknaden sin behandlet på nytt.

Dette gjelder afghanere som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015. De fikk midlertidig opphold inntil de ble 18 år, hvorpå de kunne bli returnert til et liv som flyktning internt i Afghanistan.

Listhaug fikk imidlertid mye kritikk fra opposisjonen for å somle med å følge opp vedtaket. Etter en måned sendte hun de parlamentariske lederne et brev med 26 spørsmål om hvordan vedtaket skulle forstås og følges opp, noe som ble oppfattet som svært uvanlig.

Men de parlamentariske lederne i de syv stortingspartiene som stemte for, ga straks beskjed om at de ikke hadde til hensikt å svare på slike spørsmål. I stedet ble Listhaug kritisert for å forsøke å trenere saken, noe hun avviste.

Barnets beste

Listhaug skriver mandag at departementet har fulgt opp Stortingets vedtak. Det å gi en tidsbegrenset tillatelse skal være forsvarlig ut fra hensynet til barnets beste, og dette er synliggjort i forskriften.

Det skal også stå i vedtaket hvilke vurderinger som er gjort av barnets situasjon, og hvordan hensynet til barnets beste er vurdert.

– Uansett må utlendingsmyndighetene, som tidligere, foreta en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, sier Listhaug.

Gharhkhani mener endringene er i tråd med stortingsflertallets vilje. I vedtaket fra november mente flertallet at utlendingsmyndighetene må legge mer vekt på om ungdommene er sårbare og har omsorgspersoner eller nettverk der de ender opp.

Får advokathjelp

Endringene innebærer at oktoberbarna får rett å få saken vurdert på nytt. De det gjelder må be om ny behandling innen 90 dager etter at bestemmelsen trer i kraft 1. februar.

De får gratis advokathjelp, men de som allerede er i utlandet, må vente der til saken er behandlet og de eventuelt får reise tilbake til Norge.

– Jeg syns det er positivt at regjeringen har bestemt at de som har rett på ny vurdering skal få bistand fra advokat. Det vil bidra til å ivareta rettssikkerheten, sier Bransdal.

SV vil gjerne se nærmere på endringene før de kommenterer saken.

– Utlendingsrett er svært komplisert og mange bestemmelser må sees i sammenheng og derfor kan endringer som ser tilforlatelige ut, ha konsekvenser en ikke ser ved første øyekast, sier Karin Andersen.

– Det som ser mer positivt ut enn ventet er det forskriftsfestede sårbarhetskriteriet, tilføyer hun. Samtidig er hun kritisk til at flere grupper faller utenfor ordningen, som dem som har oppholdt seg største delen av livet utenfor hjemlandet.