Politikk

Statsminister Solberg er bekymret for holdningen til å skape private arbeidsplasser

Statsminister Erna Solberg sier at regjeringens nei til å konsekvensutrede oljeleting i Lofoten, veies opp med at oljeindustrien har fått lete mer i andre områder.

Fra venstre: Høyres leder Erna Solberg og nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie på pressefrokost onsdag.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • NTB
 • Thomas Spence
  Journalist

– Hva vi skal leve av i fremtiden blir ett av de viktigste temaene på dagsordenen når Høyre samler seg til landsmøte i helgen, varslet statsminister Erna Solberg, da hun og nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie presenterte dagsordenen for landsmøtet på et frokostmøte i Oslo onsdag.

Under overflaten ligger debatten om oljens fremtid. nei til konsekvensutredning av Lofoten Vesterålen og Senja, (LoVeSe) er et hett spørsmål.

Regjeringen har sagt at den ikke vil åpne for konsekvensutredning i denne perioden.

Venstre og KrF bestemmer

– Høyre har programfestet konsekvensutredning, hvor lenge skal Venstre og KrF få diktere Høyres standspunkt i denne saken i regjeringen?

– Det har vært helt avgjørende for å få til en regjering. Det betyr også at vi har vært tydelig på at vi samtidig må gi norsk oljenæring andre områder å lete på og ha en høy leteaktivitet, sier statsministeren.

For ett år siden satte regjeringen rekord i utdeling av lisenser i en konsesjonsrunde på sokkelen.

Høyre har ikke programfestet at det skal bores etter olje, men konsekvensutrede. Altså se på hva en eventuell utvinning vil bety.

– Jeg har vært tydelig på at en konsekvensutredning ikke betyr at vi vil bygge ut hele området. Vi kan få et godt kunnskapsgrunnlag om at det er områder vi skal åpne, om det er områder vi ikke skal åpne. Men vi mener vi må ha konsekvensutredningen først, forklarer Solberg, og legger til:

– Vi har valgt å holde oss unna deler av Møreblokken, fordi det er viktige fiskeriressurser knyttet til det.

Olje, klima og prinsipper

Begrepene «olje», «gass» og «petroleum» er ikke nevnt i det nye programmet, som skal gjelde til 2030. Lederen for komiteen som har laget forslaget, statsråd Jan Tore Sanner, avviser imidlertid at dette er et tegn på at Høyre sleper beina etter seg inn i klimaalderen.

 • Les også: Kristin Clemets kommentar om Ernas metode

– Det mener jeg at det ikke er. Prinsipprogrammet er veldig tydelig på at klimautfordringene er en av de største utfordringene vi står over for, sier han.

Nestleder Bent Høie understreker at Høyre ikke vil tidfeste når Norge skal slutte å pumpe opp olje og gass.

– Det er uaktuelt å sette en sluttdato for oljevirksomheten, slår han fast.

Klimaløsningene må finnes i samarbeid med petroleumsindustrien, mener Høyre.

– Det er ikke snakk om enten eller, men både og, sier Høie.

Savner debatt om verdiskaping

– I store deler av norsk politikk er ikke verdiskapning tema lenger. Men dette er en av de aller viktigste diskusjonene fremover. Vi er nødt til å jobbe med omstilling i Norge og skape flere grønne, private arbeidsplasser, sa Solberg

Hun understreket at det må skapes mange nye private arbeidsplasser og advarte mot å gjøre klimakampen til en kamp mot private arbeidsplasser, slik hun mente en ser tendenser til på venstresiden.

En næringspolitisk sak som det kan bli betydelig debatt om på Høyres landsmøte, slik det var på Venstres sist helg, er grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Denne saken er til utredning i regjeringsapparatet og Solberg svarte at hun håpet en ville avvente denne før det fattes et endelig vedtak.

Andre tema som kan vekke debatt er tiggeforbud, aktiv dødshjelp, pappapermisjon og fraværsgrense i ungdomsskolen.

For første gang på elleve år skal Høyre også vedta et nytt prinsipprogram på landsmøtet.

Les mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Oljebransjen
 3. Erna Solberg
 4. Lofoten