Regjeringen presses til å vurdere flere konkrete endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen pålegges å vurdere flere konkrete endringer i arbeidsmiljøloven. Reglene for innleie kan bli strammet inn og nulltimerskontrakter kan bli forbudt.

Omfanget av innleid arbeidskraft er særlig stort i bygge- og anleggsbransjen i Oslo-området. Her er byggingen av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta i gang i 2016. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Stortingets arbeids- og sosialkomité avgir torsdag innstilling til fem representantforslag fra Ap, SV, Sp og Rødt om innleie, midlertidige ansettelser og bemanningsselskaper. Parallelt har det pågått forhandlinger mellom de rødgrønne partiene og KrF, som ikke er representert i komiteen.

Etter torsdagens komitémøte er det i realiteten flertall på Stortinget for en bestilling til regjeringen. I tide til at Stortinget kan fatte vedtak før sommeren må regjeringen ha vurdert en lang rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget fremmes av Ap og vil støttes av KrF i salen samt få subsidiær støtte fra SV og ventelig også Rødt. Sp har ikke avgjort om partiet vil stemme subsidiært for forslaget ennå.

– Vi ønsker å stramme inn adgangen til innleie av arbeidskraft, forby nulltimerskontrakter og skjerpe kravene til faste ansettelser, sier Arbeiderpartiets Arild Grande til NTB.

KrF sikrer flertall

I tillegg bes regjeringen vurdere å gi Arbeidstilsynet hjemmel til å føre tilsyn med innleie, så vel som adgang til å innføre sanksjoner ved ulovlig innleie.

Mer vidtrekkende forslag fra rødgrønn side, for eksempel knyttet til et forbud mot innleie i visse bransjer eller regioner, får ikke KrFs støtte

– Innleie er nødvendig i enkelte bransjer. Dessuten er et forbud mot innleie forbundet med en rekke utfordringer knyttet til avgrensninger av bransjer og geografi, sier KrFs Steinar Reiten til NTB.

Når partiet likevel sikrer flertall for det mildere forslaget fra Ap, er det fordi partiet erkjenner at omfanget av innleie har økt og at konsekvensene har vært negative, ikke minst for bygge- og anleggsbransjen i Oslo-området.

Forventninger

Forslaget som vil få flertall på Stortinget ber ikke om annet enn at regjeringen vurderer skjerpede regler og forbud mot faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag. Men det er et ris bak speilet, understreker Reiten.

– Vi vil gi regjeringen arbeidsro til å utrede disse endringer. Samtidig gir forslaget som vi vil støtte, klare indikasjoner på hva det er flertall for på Stortinget, sier han.

Regjeringen vil ikke forby innleie av arbeidskraft, men vurderer tiltak for å redusere omfanget, ikke minst i Oslo.

– Vi mener et forbud mot innleie vil være altfor rigid. Vi ser at mange bedrifter og bransjer har behov for den fleksibiliteten fra tid til annen, sa arbeidsminister Anniken Hauglie (H) etter et møte om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i Oslo mandag.

Samme sted slo LO-sekretær Trude Tinnlund fast at bruken av innleie er ute av kontroll.

– I bransjer med stor andel innleie er det veldig mye useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sa Tinnlund. Hun mener reglene er nødt til å strammes inn.