Skei Grande mener Venstre har æren for at det er blitt en «skikkelig vekkelse» mot plast

– Det hadde ikke skjedd hvis ikke Venstre hadde gått i regjering, sier Trine Skei Grande om en «vekkelse» mot plast og statsministerens invitasjon til G7-toppmøtet.

Venstres nestledere, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og parlamentarisk leder Terje Breivik, oppsummerte stortingsåret sammen med partileder og kulturminister Trine Skei Grande.
  • Solveig Ruud

Juni måned er tid for partienes «skryte-pressekonferanser». Alle partiene legger frem lister med politiske gjennomslag det siste stortingsåret.

Torsdag var turen kommet til Venstre, og partilederen startet i NRKs «Politisk kvarter» med å fortelle om partiets gjennomslag i regjering, om et skikkelig «løft mot plast i havet».

La frem skryteliste

Trine Skei Grande tok på seg all ære for offensiven mot plastforsøpling i havet.

– For noen år siden var plast i havet et «ikke-tema», og man drev gjøn med politikere som diskuterte avgifter på plast. Nå ser vi at det er en skikkelig vekkelse. Erna inviteres til G7 for å snakke om plast i havet. Og Norge er i førersetet i de kampene. Det hadde ikke skjedd, hvis ikke Venstre hadde gått i regjering, sa hun.

I en «skryteliste» med politiske gjennomslag som ble lagt frem på pressekonferansen, nevnes 80 millioner kroner til nasjonale tiltak mot marin forsøpling, samt et omfattende bistandsprogram for å redusere marin forsøpling.

– Vi har fått til de store internasjonale pengene

Etter pressekonferansen spurte Aftenposten Venstre-lederen om hun virkelig mener at Venstres deltagelse i regjering har ført til at statsministeren ble invitert til årets G7-møte for å snakke om havsatsing og havnæringer.

– Det var ingen satsing mot plast i havet før vi begynte å lage budsjetter for fem år siden. Det var ingen tilskuddsordninger. Det var ikke noe internasjonalt initiativ på det. Så har vi sakte, men sikkert plusset på den posten. Vi har fått til de store internasjonale pengene som nå gjør at Erna kan reise rundt og fortelle om hvordan Norge kan ha en lederposisjon, og vi har tatt det initiativet. Uten de pengene og det initiativet internasjonalt, så hadde ikke hun vært invitert til G7. Men Erna er kapabel til å bli invitert til G7, sier Skei Grande om Solberg.

– Vi har stått i sjikanen

Skei Grande det er betimelig å minne om at Venstre kjempet mot plastforsøpling før temaet fikk så bred oppslutning som det nå har.

– Vi ble latterliggjort for plastposeavgifter. Vi har vært villige til å stå i sjikanen for å få fokus på plast når det ikke var så populært, sier hun.

Da det i 2015-budsjettet ble enighet om å innført en plastposeavgift, ville imidlertid ikke Venstre ta hverken «æren» eller «skylden» for det.

Plastposeavgift ikke førsteprioritet

– Vi har ikke prioritert denne miljøavgiften i det hele tatt. Det var helt andre miljøskatter, miljøavgifter og miljøtiltak Venstre ville ha gjennomslag for. Det var regjeringspartiene som først la forslaget om plastposeavgiften på bordet, uttalte Skei Grande til VG den gang.

Hun la til at avgiften gir mye penger i statskassen, og fungerer godt til å saldere budsjettet.

– Men den er ikke et viktig miljøkrav, påpekte hun.

Den varianten av avgiften som ble foreslått innført i 2015, var mer i tråd med KrFs enn Venstres opprinnelige modell. Den skulle innføres fra mars det året, men ble først utsatt og så skrinlagt.

Møtt med undring i Høyre

En sentral kilde i Høyre reagerer med undring over andre av Venstre-lederens plastpåstander, men ønsker ikke offentlig å gå ut mot henne.

Vedkommende berømmer Venstres pådriverrolle for økte bevilgninger mot marin forsøpling i Norge, men ikke for å Norges internasjonale engasjement.

Regjeringens initiativ til et internasjonalt havpanel ble av flere oppgitt som hovedgrunn til at statsministeren i juni ble invitert til G7-møtet for å snakke om hav.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, finnes det to versjoner av hvordan ideen om havpanelet oppsto: Daværende miljøvernminister Vidar Helgesen (H) snappet opp ideen på en internasjonal havkonferanse i fjor høst. Men før den tid, i fjor vår, hadde Ap-leder Jonas Gahr Støre lansert en tilsvarende idé og fått Stortingets tilslutning til den.

Konfrontert med Støres engasjement, svarer Venstre-lederen slik:

– Da Ap satt med makten, ble det ikke brukt en krone på dette. Ikke én krone.

Ingen satsing fra Venstre selv da Ap styrte

En rask gjennomgang av Venstre alternative budsjetter de to siste årene med rødgrønn regjering, avdekker at heller ikke Venstre prioriterte økte bevilgninger mot marin forsøpling i sine budsjetter på det tidspunktet.

Partiet la imidlertid inn forslag om miljøavgift på plastposer og foreslo en vrakpantordning som foruten å inkludere campingvogner og tyngre kjøretøy, også skulle inkludere båter.

Selv om det fra tid til annen var oppmerksomhet omkring søppelberg av plast i havet og forurensning med mikroplast, eksploderte oppmerksomheten mot plastforurensning for alvor etter funn av død hval med plast i magen på Sotra på nyåret i 2017.