Høyre-ledelsen går mot en eggdonasjon-smell på landsmøtet

Siden nyttår har åtte av Høyres femten fylkeslag gjort vedtak om å si ja til eggdonasjon. Ingen har sagt nei.

Debatten om eggdonasjon skapte sterke følelser på fjorårets landsmøte. Her er Høyre-leder Erna Solberg med nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie under avstemningene. Solberg har rådgiverens sønn på fanget.
  • Karen Tjernshaugen

I mars i fjor gikk både Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Bent Høie på scenen og la sin prestisje inn for å stoppe Høyres landsmøte i å si ja til eggdonasjon.

De fikk flertall for å utsette den betente saken i ett år. Eggdonasjon betyr at en kvinne blir gravid ved hjelp av egg som hentes ut fra en annen kvinne.

Nå er året nesten gått. Men før årets landsmøte stiller flertallet av fylkeslagene med ferske vedtak om å si ja til eggdonasjon, viser en opptelling Aftenposten har gjort:

  • Åtte fylkeslag har gjort vedtak i 2018 der et flertall sier ja til å tillate eggdonasjon (se faktaboks).
  • I de syv fylkeslagene der det til nå ikke er gjort vedtak i år, har flere vedtak fra i fjor om å si ja. Dette gjelder blant annet Oslo og Akershus.
  • Ingen fylkeslag som har behandlet saken i år har vedtatt å si nei til eggdonasjon.

– En del av dem som var usikre har flyttet over til ja

Tina Bru, leder for Høyres kvinneforum, har jobbet lenge for å få partiet til å si ja.

– Det er på tide at Høyre vedtar dette. Eggdonasjon kan hjelpe mange par som i dag ikke har rett på hjelp til å få barn fordi det er kvinnen som er utfordringen og ikke mannen, sier Bru.

Bru har godt håp om å lykkes på landsmøtet 6.–8. april.

Tina Bru, leder i Høyres kvinneforum.

–Mitt inntrykk er at det ser ut som det er blitt et rimelig stort flertall for eggdonasjon. Jeg tror prosessen vi har hatt i partiet med en grundig behandling i fylkene har bidratt til å flytte en del av dem som var usikre over på ja, sier Bru.

Hver enkelt står fritt

Bru understreker at det er vanskelig å telle stemmer, fordi Høyre har tradisjon for å stille medlemmene fritt i slike saker. Det betyr at deltagerne vil stemme etter egen overbevisning, og ikke etter hvilke vedtak hjemfylket har gjort.

Flere Høyre-lag er delt nesten på midten. Dette gjelder blant annet Agder Høyre, der et knapt flertall sa ja i februar.

– Det vil ikke forundre meg om det er flere motstandere enn tilhengere blant delegatene som skal på landsmøtet. Selv er jeg mot eggdonasjon, sier fylkesleder Harald Furre.

Da nestleder Jan Tore Sanner la frem innstillingen fra Høyres prinsipprogramkomité i februar, sa et flertall på seks av ni i komiteen nei til å tillate donasjon av egg.

Advarer mot nye etiske dilemmaer

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant fra Oslo, er motstander av eggdonasjon.

– Hvis man går inn for dette, må man være forberedt på at det melder seg nye etiske dilemmaer, advarer Heggelund.

Han mener det blir helt feil å fremstille debatten om eggdonasjon som et likestillingsspørsmål.

– Vi har sett tidligere at det etter en liberalisering må strammes inn fordi endringen har fått uforutsette konsekvenser. Både sæd- og eggdonasjon har i andre land for eksempel ført til at søster har funnet sammen med bror. Som samfunn må vi ta stilling til om vi ønsker å bli stilt overfor denne typen dilemmaer, sier Heggelund.

Også han tror likevel Høyre lander på å si ja til eggdonasjon.

– Jeg blir overrasket hvis Høyres landsmøte stemmer nei til eggdonasjon. Jeg håper, men jeg blir overrasket om det skjer.

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) fra Oslo.

Oslo Høyre har ikke gjort noe nytt vedtak om eggdonasjon i år, men leder Heidi Nordby Lunde sier fjorårets ja fortsatt gjelder.

  • I vår skal Stortinget også ta stilling til om single kvinner skal kunne får barn ved hjelp av assistert befruktning. Les også om Katinka Thors (39) som dro til Danmark og ble trebarnsmor.

Regjeringen lar Stortinget avgjøre

I juni la Solberg-regjeringen frem sin evaluering av bioteknologiloven. Her sa Regjeringen hverken klart ja eller nei til eggdonasjon.

Innen 8. mai skal helsekomiteen på Stortinget konkludere. I utgangspunktet er det et flertall som vil si ja til eggdonasjon, uavhengig av hvor Høyre lander.

Ap, SV, Venstre og Frp er positive, mens Sp og KrF er negative.

Men til tross for at det har vært flertall på Stortinget for eggdonasjon i lang tid, har både de rødgrønne og Solberg-regjeringen latt saken ligge. Dette skyldes blant annet kraftig motstand fra Sp på rødgrønn side og KrF på borgerlig side, samt et splittet Høyre. Hvilken side Høyre lander på kan derfor bli utslagsgivende. Også under en avstemning i Stortinget vil representantene trolig stilles fritt.