Støre vil slukke EØS-brann på Aps grunnplan: Motstanden mot Acer øker

OPPLAND (Aftenposten): Ap-leder Jonas Gahr Støre ber partifellene ha tillit til at han får med seg regjeringspartiene og sikrer statlig kontroll over fremtidige strømkabler til utlandet.

Jonas Gahr Støre på Oppland Aps årsmøte, der han kjemper mot et grasrotopprør mot Norges innlemmelse i 3. energipakke og medlemskap i energibyrået Acer.

Opprøret i Ap mot at Norge skal innlemmes i EUs energibyrå Acer, kan ende med det aller første EØS-vetoet på Stortinget. På landsbasis har 108 av Aps vel 200 ordførere bedt partiet si nei til Acer, som skal sikre et integrert energimarked i EU.

Jonas Gahr Støre, som rådgiver for daværende statsminister Gro Harlem Brundtland, var i sin tid med å fremforhandle EØS-avtalen. I Øyer lørdag, under årsmøtet til Oppland Ap, tok han klar avstand fra dem som kaller det skremselspropaganda at deler av EØS-avtalen vil bli satt til side dersom Norge sier nei til fortsatt å være med i EUs energimarked.

Han minnet om at det er slik avtalen fungerer.

Motstanden vokser

I LO har de største forbundene, Fellesforbundet og Fagforbundet, nå sagt nei til Acer. Flere partilag i Ap ber om det samme.

Også hos Oppland Ap var dette den store saken. Hva fylkeslaget mener om Acer skal avgjøres under voteringen søndag ettermiddag. Acer er også tema på flere fylkesårsmøter i Ap denne helgen.

Brit K. Lundgård, ordfører i Øyer.

Lørdag kjempet Støre for å overbevise partifeller om å slutte opp om den linjen som partiet forsøker å få til i Stortinget, hvor partiet forhandler med regjeringspartiene om et kompromiss.

Et av Aps krav har skapt problemer med dialogen med Høyre, Frp og Venstre: Kravet om at strømkabler til utlandet skal eies og drives av det offentlige, i praksis Statnett.

KrF har allerede signalisert at det kan komme til å gå imot Acer. Dermed er det Ap som Regjeringen må fri til for å få Norge inn i Acer.

– Vi jobber nå hardt i Stortinget for å sikre at dette kan ivaretas, samtidig som vi kan fortsette samarbeidet med Europa om handel med kraft og gass. Og en ting til, fortsette samarbeidet med de landene vi skal gjennomføre klimamålene sammen med innen 2030, avsluttet Støre sin appell til årsmøtet.

Han viste også til at man måtte være klar over hva man får når man sier nei til noe.

KOMPROMISSFORSLAGET FRA AP: Vil feste statens grep om kraftsektoren for å få Norge inn i EUs energiunion

Industriarbeidere imot

På møtet i den tradisjonelle Ap-bastionen Øyer var det samlet partimedlemmer fra både industrikommunen Raufoss og kraftkommunen Sel. En rekke forslag om å si nei til Acer ble fremmet fra flere, og talerne som var imot Acer, var i flertall.

Ordfører Brit K. Lundgård fra Øyer er en av de mer enn 100 Ap-ordførerne som har undertegnet oppropet. Hun sier at hun, dersom Ap får gjennomslag i Stortinget for at det offentlige skal eie og drive kablene, mener det er riktig å si ja.

– Han har overbevist meg, sier hun til Aftenposten lørdag kveld.

Men ifølge en rekke av dem Aftenposten snakket med, var det uklart om det er mange nok andre som slår følge med henne, til at Oppland Ap ender opp med å støtte partiledelsens linje.

Frykter Senterpartiet

Jørun Båtstad fra kraftkommunen Sel var blant dem som ikke følte seg beroliget av Støres forsikringer.

– Vi trenger ikke flere kabler til utlandet som presser prisene på strøm opp. Derimot trenger vi å få mer ressurser til oppgradering av strømnettet i Norge, sier Båtstad.

Han understreker at sikker nasjonal kontroll er viktig.

– Ellers spiller vi ballen over til Sp. Kraften må brukes til å utvikle industri i Norge, ikke selges ut, sier han til Aftenposten.

Jonas Gahr Støre på Oppland Aps årsmøte, der han kjemper mot et grasrotopprør mot Norges innlemmelse i 3. energipakke og medlemskap i energibyrået Acer.

Kan bli tvunget til nei – uansett ?

15. mars skal energi- og miljøkomiteen i Stortinget avgi innstilling i denne saken. Opprøret har tydelig kommet brått på partileder Støre og resten av Aps ledelse.

– Frykter du at det blir så stor motstand i Ap at dere i Stortinget må si nei uansett?

– Nå er vi i forhandlinger i Stortinget hvor vi stiller tydelige krav for hva som skal til for å godta EUs tredje energipakke. Dette er ikke nytt forslag, vi har vært i dette samarbeidet siden midten av 1990-tallet. Innlemmelsen av denne pakken startet vår regjeringen arbeidet med. Dette handler ikke om å gå inn i noe nytt, men om vi skal fortsette energisamarbeidet. Sier vi nei går vi ut av energisamarbeidet, svarer Støre.

– Mener du at det blir vanskeligere å selge norsk gass til Kontinentet, dersom det blir et nei til denne pakken?

– Det som har vært viktig for norsk gassekspert er at det har skjedd innenfor et regelverk som vi og EU e enig om. Det har gitt stabilitet, som har vært viktig. Jeg ser at noen antyder at det blir skremt med reaksjoner fra EUs side. Det ligger i EØS-avtalen. Dersom en part går ut av deler av avtalen så kan motparten sette andre deler av avtalen til side. Det er det verdt å minne om.

– Overrasker det deg at denne saken er blitt så stor innerst i Ap?

– Nei, det kan jeg forstå ut fra den store historiske betydningen råderett over vannkraften har i Norge og særlig i deler av Norge som er tett på industrien. Det er en kjerneverdi vi skal forsvare. Vi ser for oss ny norsk industri på grunnlag av grønn kraft. Men jeg vil også nevne at den delen av norsk kraftkrevende industri som går godt, gjør det deler av døgnet med kraft fra Europa, understreker Støre.

– Kommer Ap i Stortinget til å stå på at alle kabler til utlandet skal eies av det offentlige?

– Det vokser frem som det sentrale kravet, sier Støre.

– Det er en kabel eid av andre enn Statnett som er til konsesjonsbehandling, kan den eies av andre og driftes av Statnett?

– Jeg ser ikke for meg at det er aktuelt å bygge nye kabler før vi har grundig vurdert de erfaringene med de vi har.