Politikk

Vet ikke om 30-milliarders bistand virker

EU er verdens største bistandsdonor. Halvparten av midlene på ca. 300 milliarder årlig, blir ikke brukt ordentlig, heter det i en fersk rapport. Også i Norge er det stor tvil om bistandseffektiviteten.

Stråhus på Chole-øyene utenfor Tanzania. Her hadde Norad et prosjekt på 2000-tallet som nå er nedlagt.
 • Geir Salvesen

Virker den? Og hvor mye av den virker? Disse to sentrale spørsmålene rundt bistand har EU nå gitt seg selv et svar på. Og resultatet er deprimerende. EU-parlamentet har hatt et ettersyn og funnet ut at styringen av pengene er for dårlig, mye forsvinner i korrupsjon og direkte misbruk av midlene. Det gjelder halvparten av pengene.

— År etter år blir midler fordelt til obskure prosjekter med samme effekt som å skylle dem ned i do, sier Ingeborg Grässle, leder av budsjettkontrollkomiteen i EU-parlamentet, til den britiske avisen The Sunday Times. Nigeria skulle eksempelvis få ca. 300 millioner norske kroner for å bekjempe korrupsjon. Men EU har ikke funnet noen måte å gi disse pengene på hvor de ikke ender opp i korrupte hender.

Også i Norge er det stor tvil om virkningen av de over 30 milliarder kroner i året som går til bistand. En gjennomgang av noen av prosjektene til mer enn 26 milliarder kroner som vi over en tiårsperiode har brukt på «godt styresett» og antikorrupsjonsarbeid, var også deprimerende lesning. Riksrevisjonen konkluderte med at at stort flertall av de 25 prosjektene som ble undersøkt, ikke nådde målene.

 • Her kan du lese om den rapporten.
 • Her kan du lese om mangelfull resultatorientering av langsiktig norsk bistand.
  En annen av Riksrevisjonens gjennomganger, av 3,9 milliarder bistandskroner til fornybar energi, ga disse konklusjonene i 2014:

1. Norsk bistand har i liten grad bidratt til å øke tilgangen til ren energi.

2. Bistanden har i liten grad ført til økt fornybar kraftproduksjon i de prioriterte samarbeidslandene.

3. Bistanden har i liten grad nådd de fattigste.

Fiskemarkedet i Dar es Salaam, Tanzania - ett av Norges hovedsamarbeidsland.

— Ikke mulig å måle

Den svært erfarne bistandsanalytikeren Derek Poate fra Storbritannia laget i 2014 - i samarbeid med Christian Michelsens Institutt og på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad - en rapport om hvor effektiv den norske bistanden var. En av konklusjonene var at det ikke er mulig å måle den skikkelig. Han anbefalte at evalueringsarbeidet måtte bli en viktigere del av bistanden, det må være bedre opplæring og bedre incentiver for bistandsmedarbeidere til å måle virkningen bedre. Evaluering bør bli en viktigere bestanddel av selve planleggingen, mente han.

 • Det er økt vekt på troverdighet, relevans og uavhengighet gjennom den nye instruksen, mener Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Et av hovedprinsippene er at evalueringene skal gjøres av andre enn dem som jobber frem bistandsprosjektene, slik at ikke bukken passer havresekken, som det heter på godt norsk.

Er du sikker på at Norge har en bedre måloppnåelse i vår bistand enn EU har i sin?

— Jeg har ikke lest den rapporten og kan ikke kommentere den. Men bistand drives innenfor vanskelige sammenhenger, som medfører at det er en risikofylt og krevende type virksomhet, sier Bastøe.

Han mener Norge nå har streng kontroll med pengebruken gjennom ulike kontrollmekanismer. Blant annet etterforsker den sentrale kontrollenheten alle mistankene om mislighold, og de har et anonymt varslingssystem, sier han.

- Må vite hva vi skal måles på

For dem som sitter på den andre siden, ser virkeligheten litt annerledes ut. Wenche Fone, avdelingsleder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp, sier organisasjonen er opptatt av å få og lage gode evalueringer.

— Men vi må målrette dem. Og vi må vite hva vi måles på.

- Er det noe som ikke lar seg måle?

— Ja, kapasitetsbygging og dialog på kort sikt. Det er mye lettere å telle elever og skolepulter og vaksiner enn virkningen av en dialog, sier Fone. - Det betyr ikke at det er mindre viktig.

Les også

 1. UD fant feil i 150 av 309 kontrollerte bistandsprosjekter

 2. Klimamilliarder hoper seg opp på konto

 3. «Alle» får norsk bistand - men kutt gir bråk

 4. Lover taktskifte i norsk bistand

 5. Afghanistan har fått mer bistand enn Europa etter 2. verdenskrig

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Politikk