Kraftselskapene er positive til fastpris på strøm for husholdninger

De store kraftselskapene er positive til å tilby fastpris på strøm fra nyttår. Men strømselskapet Tibber tror husholdningene vil tape på slike avtaler.

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

De enorme prisøkningene på strøm gjør at regjeringen vil tilby fastpris i opptil syv år for husholdninger og næringsliv. Finansministeren mener det vil gi mer forutsigbare strømregninger.

Forslaget skal vedtas i Stortinget i høst. Planen er at dette skal tre i kraft fra 1. januar neste år.

Fastpris i dagens kaotiske marked blir gjerne kalt en risikosport. I bransjen snakkes det om at enkelte har tapt «kolossale beløp» på fastprisavtaler inngått i fjor.

Strømstøtten husholdninger får i dag, gjør at næringslivet er den mest aktuelle målgruppen for fastpris i starten.

2022 er det tørreste året siden 1974, og magasinene er i dag langt fra så fulle som på bildet.

– Umulig å si hvilken pris

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse er positiv til forslaget, som han tror raskt kan introduseres. I dagens turbulente strømmarked sier han at det er umulig å angi hvilket nivå fastprisen vil ende på.

– Men det må være lavere enn dagens spotpriser. Så vil det alltid være en viss risiko både for strømprodusenten og kunden. Men jeg har tro på at vi kan finne en markedsmessig fornuftig løsning, sier Nygaard.

Lyse er en av landets største produsenter av fornybar vannkraft. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og er eid av 14 kommuner.

– For lange avtaler

PR-manager Kristian Myrseth i Fortum sier de er positive til regjeringens initiativ. Han mener at det kan legge til rette for økt tilbud og bruk av fastprisavtaler. Det kan igjen gi husholdningene mer forutsigbare kostnader.

– Vi vil tilby fastprisavtaler dersom slike blir tilgjengelige med vilkår som er akseptable for alle parter, sier Myrseth.

Han tror derimot ikke husholdningene ønsker avtaler på 3–7 år, slik regjeringen legger opp til.

– De foretrekker erfaringsmessig kortere avtaler. Videre er det visse utfordringer knyttet til forslagene som nå ligger på bordet, sier han.

Myrseth mener at det med akseptable priser og avtaleperioder kan bli populært og aktuelt for en del kunder å gå inn på lengre fastprisavtaler.

– Men det er viktig å styre forventninger om at disse avtalene skal bli «billige». Der vil nok forholdet mellom produksjonskapasitet og etterspørsel fortsatt bidra til høye priser fremover, mener han.

– Vil ha skatteunntak

Kommunikasjonssjef Jon Anders Skau i Agder Energi er også positiv til forslaget om fastprisavtaler.

– Jeg tror at mange nå ser at det er ønskelig med en større forutsigbarhet rundt strømkostnadene sine. Også når denne ekstraordinære situasjonen normaliserer seg, sier Skau.

Han mener det er en forutsetning at myndighetene innfører samme skatteunntak som gjelder for større industribedrifter i dag. Kraftprodusenter må beskattes etter den prisen de avtaler med kunden, ikke spotprisen, sier Skau.

Geir Arne Gundersen, kommunikasjonssjef i NorgesEnergi, sier at de er positive til tiltak som gir mer forutsigbare strømkostnader for kundene.

– NorgesEnergi har ikke tilbudt fastprisavtaler på mange år. Men vårt tilbud om prissikring i kortere perioder har vært og er et populært produkt, sier han.

Hvis det legges til rette for fastprisavtaler som er attraktive for både kunder og strømleverandører, vil selskapet vurdere å tilby fastprisavtaler.

– Risikerer å betale for mye

Tibber-sjef Edgeir Aksnes Vårdal går mot den øvrige delen av bransjen:

– Hele Tibbers forretningsmodell er basert på at vi skal oppmuntre folk til å redusere unødvendig strømforbruk og samtidig hjelpe dem med å bruke energi smartere. Gjennom bruk av smart teknologi kan de enkelt flytte forbruket til tider av døgnet hvor prisen på strøm er lavere, sier han.

Derfor har Tibber «ingen planer om å tilby våre kunder en fastprisavtale».

– Gjennom tradisjonelle fastprisavtaler risikerer du å binde deg til en avtale hvor du må betale for mye for strømmen i mange år, sier Vårdal.

Han mener at slike avtaler alltid vil innebære at kundene må betale gevinst til strømselskapet, og han sier dette går mot Tibbers prinsipper.