I opposisjon stemte Sp-toppene for åpne kundelister. Nå vurderer de bare «eventuelt» å gjøre noe.

I opposisjon stemte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik for krav om åpne kundelister. I dag vurderer de om de «eventuelt» skal kreve åpenhet.

I opposisjon var Sp sterkt for åpenhet. I regjering vurderer de bare saken. Fra venstre: kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Utnevnelsen av statssekretær Kristoffer Thoner som pressetalsmann for statsminister Jonas Gahr Støre har blåst liv i striden om åpenhet i politikkens øverste etasje.

Thoner kom fra konsulentselskapet McKinsey. Han fikk ikke lov å opplyse Statsministerens kontor (SMK) om kundelisten. Støre ansatte ham likevel. Selv om dette var i strid med Ap, Sp og SVs holdning til åpenhet.

SVs justistalsperson Andreas Sjalg Unneland sier at «Sp var krystallklar i opposisjon».

– Nå er de forbausende tause og uklare. Det burde være enkel sak for Sp og regjeringen å rydde opp i regelverket. Nå har regjeringen muligheten for å sette ny standard for åpenhet blant statssekretærene, sier Unneland.

2014 fremmet Ap og Sp forslag med krav om at nye statsråder og statssekretærer må opplyse om tidligere oppdragsgivere. Dette for å unngå rolleforvirring og inhabilitet.

Kontroversiell utnevnelse. Fra venstre: Statssekretær Kristoffer Thoner, statsminister Jonas Gahr Støre og statssekretær Thomas Boe Hornburg i 2019.

– Politikkens integritet

– Manglende åpenhet om tidligere oppdragsgivere samt politiske og næringsmessige interesser hos statsråder og statssekretærer kan, med rette eller ikke, så tvil om politikkens integritet. Bak forslaget ligger det også et ønske om å hindre en utvikling hvor politikken kommersialiseres, het det i begrunnelsen.

I 2018 fremmet SV et forslag som var en kopi av det forrige med ett viktig tillegg: SV foreslo at ikke bare skal oppdragsgiver, men også innholdet i oppdraget, oppgis:

Kongen i statsråd kan pålegge regjeringsmedlemmene og statssekretærene å registrere sine tidligere oppdragsgivere og oppdragenes innhold der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser.

Hele Aps stortingsgruppe under ledelse av daværende parlamentarisk leder Jonas Gahr Støre stemte for forslaget. Det samme gjorde Sps stortingsgruppe. Hadde Ap og Sp fått flertall for sitt syn, kunne ikke Støre ha ansatt Kristoffer Thoner som statssekretær.

Slik sett ble han reddet av Solberg-regjeringen. For i 2018 hadde H, Frp, KrF og Venstre flertall i Stortinget. De stemte for et løsere forslag som bare ba regjeringen « ... utrede og sende på høring forslag om opplysningsplikt og registrering av oppdragsgivere og oppdragenes innhold».

Rapport unntatt åpenhet

Utredningen var ferdig i juni og ligger nå til behandling i Kommunaldepartementet. Men hverken Stortinget eller Aftenposten får innsyn i rapporten. Ei heller svar på spørsmål om statsråd Gjelsvik har tenkt å foreslå det samme som Sp mente i 2018.

I forrige uke svarte Kommualdepartementet at rapporten «vil bli en del av et større arbeid om eventuelle (Aftenpostens uthevelse) endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser.»

Aftenposten har på ny bedt om intervju med statsråden uten å få svar.

SV, som er Støre-regjeringens foretrukne partner, er mildt sagt overrasket.

– Når de var så tydelige for få år siden, hadde SV forventet at de ville benyttet muligheten til å rydde opp i regelverket. Vi er klare til å danne flertall for å styrke åpenheten i Norge, sier SVs Unneland.

Etter voksende intern kritikk mot utnevnelsen av Thoner, snudde Støre. I forrige uke ba Statsministerens kontor McKinsey om å oppgi Thoners kundeliste. Så langt har Støre fått listen over norske oppdragsgivere. McKinsey arbeider fortsatt med å innhente tillatelse fra Thoners utenlandske kunder.

Delikat sak

Ingen vet i dag om de utenlandske oppdragsgiverne vil akseptere at avtalen om konfidensialitet oppheves. Saken er derfor delikat for Støre. Og Sp kvier seg for å kritisere Støre.

Vedums pressetalsmann Lars Vangen viser til Statsministerens kontor.

Rødts Seher Aydar har sendt skriftlig spørsmål til kommunalminister Gjelsvik. Hun ber regjeringen «vise oss rapporten og gjøre det Stortinget har bedt den om å gjøre».

– Endre regelverket og pålegge statsråder og statssekretærer å opplyse om oppdragsgivere og oppdrag. Nå lar de private selskapers forgodtbefinnende avgjøre hvor mye innsyn vi kan få. Det begrenser kontrollen, sier Aydar.

– Det er udemokratisk når regjeringen oppnevner en statssekretær uten å vite hvem han har arbeidet for. Det er en hemmelighetskultur som må ta slutt. Det har Stortinget gitt marsjorde om, sier Aydar.

Avviste PR-byrå

I opposisjon fyrte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stadig løs mot PR-bransjen og bruken av konsulenter. I Hurdals-plattformen fikk Sp gjennom at statlige etater ikke får lov å bruke PR-byråer.

Sp-lederen nekter også stortingsrepresentantene å ta telefon fra PR -bransjen og har lagt ned forbud mot å rekruttere folk fra PR-bransjen til regjeringsapparatet.

– Ingen skal kunne kjøpe seg til politisk innflytelse, mener Vedum.