Raymond Johansen tapte Ap-slaget om små leiligheter

Det blir ingen snuoperasjon for Oslo Ap. De opprettholder den strenge reguleringen av små leiligheter i Oslo sentrum.

Byrådsleder Raymond Johansen har argumentert for at Oslo Ap bør snu.

Oslo Arbeiderparti er i helgen samlet for å vedta nytt partiprogram. Dette er programmet Raymond Johansen og resten av partiet skal gå til valg på til høsten.

Én av sakene det har vært mest spenning knyttet til, har vært spørsmålet om Oslo Ap skal snu i spørsmålet om små leiligheter i sentrum.

I Oslo sentrum er det i dag store begrensninger på hvor mange små leiligheter det er lov å bygge.

Den såkalte leilighetsnormen sier at det ikke skal bygges boliger under 35 kvadratmeter her. I tillegg kan bare 35 prosent av boligene være mellom 35 og 50 kvadratmeter.

Byrådsleder Raymond Johansen har tilhørt et knapt mindretall på 9 av 19 komitémedlemmer, som har tatt til orde for å droppe normen i en periode.

Han fikk ikke med seg resten av partiet på dette.

På representantskapsmøtet lørdag stemte et stort flertall for å beholde dagens regulering.

– En gal beslutning

– Nå har demokratiet talt. En kan ikke regne med å vinne alt. Jeg tar det med lave skudre, men jeg synes det var en gal beslutning, sier Johansen til Aftenposten

-Vil du jobbe videre for det i partiets kanaler?

– Nei, nå har represntantskapet talt, så det forplikter jeg meg selvfølgelig til å følge. Sånn fungerer et demokrati, sier han

Varaordfører Abdullah Alsabeehg har argumentet for å beholde leilighetsnormen, og var godt fornøyd med flertall.

- Jeg er veldig fornøyd. Høyre utfordrer oss, men de vil samtidig ikke styre byutviklingen. Arbeiderpartiet vil styre utviklingen i boligmarkedet for å sikre gode bomiljø og bekjempe trangboddhet, sier han til Aftenposten.

Høyre: — Usosial politikk

Høyre og Frp var i byråd, da leilighetsnormen ble innført i 2007, men er begge i mot reguleringen.

– Raymond Johansen skal ha ros for å ha løftet debatten, men det er synd at flertallet i Arbeiderpartiet velger å ikke forholde seg til realiteten i Oslos boligmarked, skriver Oslo FrPs førstekandidat Lars Petter Solås i en melding lørdag.

Oslo Høyres byrådslederkandiat, Eirik Lae Solberg, mener resultatet av Aps standpunkt er at det bygges færre leiligheter og at de blir dyrere.

– Unge mennesker uten velstående foreldre er allerede utestengt fra store deler av boligmarkedet i Oslo. Aps standpunkt vil gjøre det enda verre. Det er en usosial politikk, skriver Solberg i en SMS.

Varaordfører Abdullah Alsabeehg har vært for å beholde leilighetsnormen.

Dropper løftet løfte om gratis skolemat

Et annet spørsmål det var knyttet spenning til på Oslo Aps møte, var spørsmålet om gratis skolemat.

Oslo Arbeiderparti vil ikke lenger ha i programmet at alle skoler i Oslo skal gi et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen.

Et mindretall har stått på at de vil beholde løftet, men vant ikke gjennom på Ap-møtet.

Løftet om gratis skolemat var en viktig sak for Arbeiderpartiet ved valget i 2019. Foreløpig er det bare blitt innført på videregående skoler og ungdomsskoler i Oslo.

– Da vi gikk inn for dette for fire år siden var anslaget at det ville koste 25 millioner kroner å innføre. Nå vet vi fasiten. Det koster 250 millioner kroner i året, er dette øverst på listen, så er våre prioriteringer lagt, sa leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen for flertallet i komiteen.

Ap dropper også et annet programpunkt de tidligere har gått inn for. De vil ikke lenger programfeste gratis universell kjernetid i barnehagen for alle ett- og toåringer.

Vedtok ikke å forby fossilbiler

Oslo Ap har også behandlet et forslag om å forby kjøring med fossildrevne personbiler på kommunale veier i Oslo fra 2030.

Det var dissens i programkomiteen om spørsmålet. Flertallet ville ikke ha forbud, mens mindretallet, blant dem gruppeleder i bystyret, Andreas Halse støttet et forbud.

Forslaget fikk ikke flertall.

Vil ha konserthus på Filipstad

I utkastet til nytt program, går Arbeiderpartiet inn for å legge til rette for nytt konserthus på Filipstad.

I området, som ligger vest for Aker brygge og Tjuvholmen, er det fra tidligere vedtatt å bygge mellom 2200 og 3000 nye boliger, samt 9000 arbeidsplasser.

Dette har vært et forslag som Raymond Johansen har vært opptatt av.

– Det er ikke snakk om at kommunen skal finansiere konserthuset, men legge til rette for det. Det synes jeg er spennende, har han sagt til Aftenposten.