Fire Ap-kvinner i konkurranse om to plasser i partiledelsen

Tidligere nestleder Hadia Tajik eller Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun? Statsråd Tonje Brenna eller utenriksminister Anniken Huitfeldt? Det er noen av kortene i den nye lederkabalen i Arbeiderpartiet.

Tidligere nestleder Hadia Tajik kan få konkurranse om comeback i sentralstyret – hvis hun ønsker det.

Aps valgkomité oppnevnes av Aps landsstyre 14.–15. februar. Sentralstyret har innstilt LO-leder Peggy Hessen Følsvik som leder av komiteen.

Selv om komiteen ikke har startet arbeidet, har Ap-tillitsvalgte under radaren for lengst startet uformelle sonderinger og samtaler om hvem som skal velges til leder, nestleder(e), sekretær og til sentralstyret. Det skjer på landsmøtet 4.–6. mai.

Slik stemningen er nå, tyder alt på gjenvalg av Ap-leder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng. Mangel på utfordrere og elendig oppslutning styrker det interne samholdet.

Men valget av nytt sentralstyre innebærer også et valg av fremtidige kronprinser og kronprinsesser i partiet.

Det er fra sentralstyret Aps ledere og statsministere tradisjonelt hentes.

Fire kvinner kan knive om plassene

Denne gang er det flere kabaler og lenger tidshorisont enn vanlig. Blant annet vil kabalen ha betydning for arverekkefølgen i Ap og hvem som bygges opp som fremtidige lederkandidater når Støre en gang går av.

Eller vrakes etter et eventuelt valgnederlag i 2025.

Kabalen har flere personer enn posisjoner. Valgkomiteen kan derfor komme i en situasjon hvor fire fremtredende kvinner fra to fylker konkurrerer om to plasser i den fremtidige Ap-ledelsen:

  • Tonje Brenna (35), utdanningsminister

  • Anniken Huitfeldt (53), utenriksminister

  • Hadia Tajik (39), tidligere nestleder

  • Kari Nessa Nordtun (36), ordfører

Kandidat som ny leder

Brenna har lenge vært heteste kandidat som ny nestleder. Hun er populær og har en sterk politisk CV med fortid som generalsekretær i AUF, overlevende fra Utøya, fylkesrådsleder i Viken og nå statsråd.

Knapt noen tror at Brenna i den korte perioden fra 6. mai til valget 11. september kan påvirke partiets oppslutning nevneverdig. Men som fersk, ung nestleder vil hun bli en åpenbar kandidat som ny partileder en gang i fremtiden.

Samtidig vil et valg av Brenna lett kunne få konsekvenser for Huitfeldt. Hun kom inn som leder av Kvinnenettverket og har vært sentralstyremedlem siden 2002. Hun har også ledet AUF og er nå leder av Akershus Ap.

Det skyldes to forhold:

  • I dag er åtte av sentralstyrets 20 medlemmer statsråder. I tillegg er fire stortingsrepresentanter. Det er klare krav fra grasrota om bredere representasjon mer uavhengig av regjeringen. Det innebærer at én eller flere statsråder må ut.

Med Tonje Brenna på vei inn, betyr det at en eller flere av statsrådene Marte Mjøs Persen, Ingvild Kjerkol eller Anniken Huitfeldt må ut. Anette Trettebergstuen har plass som leder av Kvinnenettverket og vil nok beholde posisjonen.

  • Den andre utfordringen er at Huitfeldt og Brenna representerer mye av det samme som kvinnelig statsråd fra Jessheim i Akershus. De bor endog bare få hundre meter fra hverandre.
Felles reise mot toppen? Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna er begge fra Akershus.

To naboer i sentralstyret?

Det vil være uvanlig om Akershus får to plasser i sentralstyret. Endog med to naboer. På toppen av det hele vil valg av Brenna som nestleder åpne for konkurranse om førsteplassen på Akershus Aps stortingsliste i 2025.

Den har Huitfeldt i dag. Men nestlederen må sitte på Stortinget og derfor ha en sikker plass på listen. Men to kvinner fra samme del av fylket øverst på listen kan skape bråk i andre deler av fylket.

Samtidig står Huitfeldt sterkt i partiet og er nummer to i regjeringen. Valgkomiteen vil nok gjøre alt de kan for å finne en samlende løsning.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er en av Aps mest erfarne politikere med 20 år i sentralstyret.

Men det kan ikke utelukkes at Huitfeldt selv velger å gi seg i sentralstyret. Og at hun velger å trekke seg fra Stortinget etter valget i 2025. Enten fordi hun har lyst å prøve seg i det vanlige arbeidslivet, eller fordi hun ikke ønsker å stå i veien for Brenna.

Brennas vei til Ap-toppen kan derfor parallelt varsle starten på slutten for Huitfeldts lange karriere i toppolitikken.

Brenna har så langt bare uttalt at hun er glad for å bli nevnt som kandidat. Huitfeldt har ikke besvart Aftenpostens henvendelse.

En lignende konkurranse mellom to av partiets mest profilerte politikere kan være under oppseiling også i Rogaland.

Tajik og boligsakene

Hadia Tajik (til høyre) sammen med Anniken Huitfeldt i midten og partisekretær Kjersti Stenseng.

Hadia Tajik trakk seg som nestleder i mars i fjor etter kontroversielle boligforhold. Vedtektene åpner for at Ap kan ha både en og to nestledere. Partileder Jonas Gahr Støre har signalisert at han er positiv til to nestledere.

Tajik regnes for å være et av partiets sterkeste kort og ble lenge vurdert som et lederemne. Mange mener hun har sonet nok for boligrotet og ønsker henne tilbake både i regjering og partiledelsen.

Men det er også krefter i parti og fagbevegelse som mener hun ikke har svart utfyllende nok på alle spørsmål knyttet til boligsakene. Frykten for at et comeback vil utløse nye runder med spørsmål og kritikk vil nok bli drøftet og vurdert nøye i valgkomiteen.

Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun seiler opp som en av partiets politiske prinsesser. Hun sitter i landsstyret. Hun leder også Aps viktige energiutvalg. Et sikkert tegn på at hun nyter stor tillit i Ap-ledelsen.

Både Tajik og Nessa Nordtun er ønsket inn i ledelsen:

– Begge er særdeles gode kandidater til sentralstyret. Hadia gjorde en svært god jobb som nestleder i partiet, og jeg ser svært gjerne henne som nestleder igjen.

Det sier Dag Mossige, leder for Aps bystyregruppe i Stavanger.

Hverken Tajik eller Nordtun har besvart Aftenpostens henvendelser.

Nidaros styrer Trondheim Ap

Hva så med tidligere nestleder Trond Giske (56)? Han trakk seg i 2018 i kjølvannet av #metoo-saken. I dag leder han Nidaros Sosialdemokratisk Forum i Trondheim som er Aps suverent partiets største lag. Det har vokst fra 16 medlemmer i desember 2021 til over 3.000 i dag.

Nidaros har rent flertall med 149 av 248 stemmeberettigede delegater på Trondheim Aps årsmøte 11. februar. Det gir laget mye makt. Trondheim Ap vil igjen være størst og dominerende på Trøndelag Aps årsmøte i mars.

Nidaros og Trond Giske vil derfor ha stor innflytelse på valg og saker som skal sendes til Aps landsmøte. Det er ingen ting som tyder på at Giske ønsker eller vil bli foreslått til partiledelsen igjen. Giske har ikke besvart Aftenpostens henvendelse.