Trikset Solhjell både med ball og tall da han lovet mer fysisk aktivitet i skolen?

sx8030e7-oKYpSTDQAf.jpg
  • Den rødgrønne regjeringen gjorde ingen ting for å få mer fysisk aktivitet i skolen, sa helseminister Bent Høie.

Hører eller leser du påstander fra politikerne under valgkampen du stusser på om stemmer? Send tips til faktasjekk@aftenposten.no

— Mens dere bare snakket om fysisk aktivitet i skolen i åtte år uten å gjøre noe, så gjør vi noe. Dere gjorde ingen ting på fysisk aktivitet i skolen, sa helseministeren til Sps Kjersti Toppe i Politisk kvarter.

Helseministeren må ha glemt den mest velregisserte budsjettlekkasjen fra de rødgrønne høsten 2009. Med pressen på slep besøkte daværende finansminister Kristin Halvorsen og utdanningsminister Bård Vegar Solhjell Vålerengas fotballskole på Valhall i Oslo.

Og mens utdanningsministeren trikset med ball, snakket finansministeren om tall: De to SV-toppene lovet til sammen 150 millioner kroner over to år for å gi 5-7 trinn to timer ekstra fysisk aktivitet i uken.

Ga 5.-7. trinn 40 minutter fysisk fostring

— Dette handler om folkehelsa på sikt, og hva slags vaner vi får når vi blir voksne, sa Halvorsen. Hun understreket at de to timene ikke skulle inngå i kroppsøvingsfaget, og at skolene selv kunne velge hva de skulle inneholde.

To timer i uken fordelt på tre skoletrinn tilsvarer cirka 40 minutter for hver skoleuke. Men ble det aldri noe av?

Ifølge Utdanningsdirektoratet fikk 5-7 trinn fra 1. august 2009 rett til 76 timer ekstra fysisk aktivitet fordelt på de tre trinnene. Timene kom som et tillegg til det ordinære skoletilbudet, og tilsvarer ganske nøyaktig 40 minutter per skoleuke. Disse timene har elevene på disse trinnene fortsatt, og undersøkelser direktoratet har gjennomført viser at litt under halvparten av disse timene gis av pedagoger, mens resten gis av personer uten pedagogisk utdannelse.

.. og «gym » som valgfag til ungdomstrinnet

De rødgrønne innførte dessuten 1,5 timer valgfag på ungdomstrinnet fra høsten 2012. Ett av valgfagene er "fysisk aktivitet og helse", og dette er ifølge Utdanningsdirektoratet det desidert mest populære valgfaget. I fjor valgte i underkant av 60.000 elever i 8-10. trinn dette faget. Det nest mest populære faget var "sal og scene", som i underkant av 25.000 elever valgte.

I samme slengen som de rødgrønne lovet flere timer til fysisk aktivitet, bestilte de også en rapport laget av blant annet idrettskjendisene Marit Breivik og Stig Inge Bjørneby som ga faglige råd om fysisk aktivitet i skolen. Det ble også opprettet en database med tips til aktiviteter som skolene kan benytte.

De rødgrønne ga også i perioden 2009-2013 støtte til videreutdanning av til sammen 57 lærere i kroppsøving. Den blå regjeringen har de siste tre årene gitt støtte til 34 lærere som vil ta samme videreutdanning.


Thomas Boe Hornburgs vurdering:

Bent Høies påstand er feil. Ganske enkelt. Man kan diskutere om den rødgrønne regjeringen gjorde nok for mer fysisk aktivitet i skolen. Eller om de holdt sine løfter. Men de gjorde mer enn ingenting.

Litt faktanerd? Les mer fra Aftenpostens faktasjekk her:

Fortsatt usikker på hva du skal stemme? Se om Aftenpostens valgomatkan hjelpe!