Giske skal utfordre Støre om strøm på landsmøtet

TRONDHEIM (Aftenposten): Onsdag kveld vedtar Nidaros sosialdemokratiske forum en uttalelse om strøm. Trond Giske er overbevist om at han får med seg landsmøtet i Arbeiderpartiet på hovedpunktene.

Trond Giske på talerstolen under årsmøtet i Nidaros sosialdemokratiske forum.

Laget har på kort tid blitt det klart største i Arbeiderpartiet og har nå over 3000 medlemmer.

– Det er blitt en bevegelse, en enorm mobilisering og et krav om handling, sa Giske i starten av talen på lagets årsmøte i Folkets Hus i Trondheim.

Han viste tidlig til de høye strømprisene. Giske sa at mange i dag forteller at sånn må det være, fordi markedet er sånn.

– Vi i Nidaros tror ikke på det lenger, vi vil ta styringen tilbake, sa Giske og høstet applaus.

Han langet ut mot effekten utenlandskablene.

– Det er en massiv overføring av penger fra folk og bedrifter, til kraftselskaper og stat, sa Giske.

Før møtet har det vært mye spenning knyttet til lagets uttalelse om nettopp strømpolitikk.

Nidaros vil:

  • Ha politisk regulering av handelen gjennom utenlandskablene
  • Lavere strømpris i Norge enn i resten av Europa
  • Da kan ikke Norge være fullt integrert i det europeiske markedet
  • Gjøre en ny vurdering av elektrifisering av sokkelen gjennom strøm fra land.
  • At Norge utfordrer EU mye tydeligere enn i dag på handelen gjennom kablene

Kom med klar advarsel til ledelsen

Giske sier at planen er klar. De vil ta sitt syn på strømpolitikken til årsmøtet i Trondheim Ap neste helg (Nidaros har der klart flertall).

Så skal de ta den til årsmøtet i Trøndelag Ap (der har Trondheim Ap flertall).

– Så skal vi vinne det på landsmøtet til Arbeiderpartiet i mai, sa han til ny applaus.

Med Nidaros’ vekst vil Trøndelag der ha 42 av 300 mandater. Det er fem mer enn forrige landsmøte. Trøndelag blir største delegasjon.

Innflytelsen er omstridt, for mange av Nidaros-medlemmene bor ikke i Trondheim eller Trøndelag. Laget har appell over hele landet.

Giske sier at rundt en tredjedel bor i Trondheim.

I Arbeiderpartiet er det nå en utredning om medlemmer fra andre deler av landet skal telle med når delegatene til landsmøtet bestemmes.

Giske er helt klar på at alle må regnes med, og de skal gi tyngde til Trøndelags delegasjon.

– Partiet bør tenke seg nøye om før de tar fra disse medlemmene den innflytelsen de skal ha, sa Giske.

Etterpå utdypet han:

– Det kan ikke være sånn at hvis noen melder seg inn i Nidaros, så gir det økt representasjon til et annet fylke, et annet sted. Det vil ikke våre medlemmer finne seg i.

Giske før årsmøtet.

Vil ikke ha tyske priser i Norge

I uttalelsen om strøm slår Nidaros fast at utenlandskablene gjør at tyske priser blir avgjørende for prisene også her hjemme.

Laget mener at Norge bør ta «initiativ til forhandlinger med EU og Storbritannia for å sikre nødvendig nasjonal styring».

Å utfordre EU enda tydeligere er ett av hovedbudskapene fra Giske.

– Vi må stille spørsmålet: Vil vi at Norge skal ha et lavere prisnivå på strøm enn Europa? Hvis vi vil det, så kan vi ikke være en fullintegrert del i et europeisk kraftmarked. Det blir like illusorisk som å sette hageslangen i Trondheimsfjorden og tro at du får en annen vannstand enn Atlanterhavet. Det får du ikke, sier Giske.

– Du mener at EØS-avtalen bør utfordres mye tydeligere enn i dag?

– Hvis det er nødvendig, så må man det. Da EØS-avtalen ble inngått i 1991, så hadde vi overhodet ikke den kapasiteten på kablene som i dag. Det var ikke et like aktuelt tema. Det er mulig å snakke med samarbeidspartnerne. Vi kan ikke ha det sånn at norske priser blir satt i Tyskland.

Vi må ha handling

Regjeringen skal nå sette ned et utvalg som skal se på hvordan strømprisen settes og mulige forbedringer.

– Utredninger er bra, men det må også handling til. Vi er utålmodige, sier Giske.

Regjeringen bør på nytt se på om det er lurt å elektrifisere sokkelen, mener han.

Nidaros roser regjeringen for strømstøtten og tiltaket med fastpriser til næringslivet. De slår likevel fast at tiltakene ikke er tilstrekkelige.

Det må være et mål at Norge har lavere strømpriser enn Europa.

Et spark til helseministeren?

I tillegg til strøm kommer Nidaros med uttalelser om blant annet eldreomsorg og bekjempelse av fattigdom. Dette er sammen med strøm de viktigste sakene, sier Giske.

I en uttalelse om valget sier Nidaros at meningsmålingene den siste tiden gir Ap « viktige signaler, signaler som må lyttes til og ikke ignoreres».

Eldreomsorg blir lagets hovedsak i valgkampen.

I uttalelsen står det at eldres trygghet ikke skal privatiseres, «hverken til kommersielle aktører eller at hver enkelt må ta ansvaret for sin egen trygghet».

Det siste kan tolkes som kritikk av helseminister Ingvild Kjerkol. Hun uttalte nylig til NRK at hver enkelt av oss må gjøre mer for å forberede egen alderdom.

Problematiserer «arbeidslinjen»

En av de mest offensive uttalelsene er kanskje at Nidaros slår fast at «det er fullt mulig å skape et Norge uten fattigdom». De skriver også at ingen barn skal måtte vokse opp i fattigdom.

Begrepet fattigdom defineres ikke noe nærmere. Ifølge SSB levde rundt 560.000 nordmenn i lavinntekt lavinntekt SSB definerer lavinntekt som en inntekt som tilsvarer 60 prosent eller mindre av medianinntekten etter skatt per forbruksenhet i befolkningen. For en enslig person vil lavinntektsgrensen tilsvare 251.600 kroner i 2021.i 2021. Andelen barn som vokser opp i familier med lavinntekt var på 11,3 prosent.

Begrepet «arbeidslinjen» er blitt diskutert den siste tiden, og blir det også her.

Nidaros ønsker gode lønns- og arbeidsvilkår, «men er skeptisk til en politikk som i realiteten kan innebære økte belastninger for dem som allerede er rammet».

De skriver at «en del av arbeidslinjen har vært at man ikke skal komme bedre økonomisk ut av å leve på trygd enn å være i arbeid». Dette problematiseres.

Hvis de laveste lønningene ligger nær fattigdomsgrensen, «sier det seg selv at mange trygdede blir sendt ut i fattigdom».